Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.01.2010 02:14 - Троянската война - българска свада
Автор: demograph Категория: Политика   
Прочетен: 27121 Коментари: 25 Гласове:
4

Последна промяна: 31.01.2014 01:37


“А пеонци са българите. Не вярвай на глупците, да смяташ, че пеонците са различни от тях. Те [глупците] смятат, че Аксиос е различен от Вардара, и казват, че се пише с дифтонг…”[8]

Йоан Цеца


 

Българи в Троянската война

Йордан Табов ИМИ-БАН ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 8, 1113 София tabov@math.bas.bg

Неотдавнашната нова филмова версия по прочутата Омирова “Илиада” ни върна в много стари времена, към разтърсилата жителите от региона на Мала Азия и Балканите Троянска война.

Пред нас се разгърнаха епизоди от сраженията, оживяха покрити с бойна слава герои.

 Без съмнение една от най-ярките фигури във филма (както е и в “Илиадата”) беше Ахил – водачът на мирмидонците. Кой е Ахил и какви са мирмидонците?

Дошлите до нас откъслечни сведения не дават възможност да се даде точен отговор на този въпрос.
- Ахил е бил българин.

 Византийският хронист Йоан Малала съобщава в хрониката си, че мирмидонците, чиято армия е предвождал Ахил, са били българи[1], а друг византийски историк, М. Аталиат, по думите на известните византолози М. Сюзюмов и С. Иванов “сближава Ахил с руснаците”[2]. Още през античността се е вярвало, че Ахил е от “скитски” произход[3]. Като цитира Ариан, “Историята” на византийския хронист Лъв Дякон споменава “…кройката на наметалото му, закопчано с тока, ... русата коса, светло-сините очи …” и версията, че той е роден в град на име Мирмикион, разположен близо до Меотидското езеро[4].

 

Историческата школа на ХІХ-ХХ в. счита, че всички тези сведения са грешни. В нея ясно са фиксирани допустимата граница за “поява” на българите в историята: не по-рано от V век.....

В същото време на специалистите е добре известно, че в средните векове българите са били считани за старо местно население на Балканския полуостров.

Например К. Иречек пише буквално[5]: “В средните векове южните славяни често са смятани за аборигени (коренни жители); но това е недоразумение/??/, произлязло при четене на древните писатели поради незнание на историята.”

И така, оказва се, че, четейки “древните писатели”, нашите средновековни прадеди са грешали.

Иречек тактично пише за това като за “недоразумение”. Такива неща са възможни.

 

 Но все пак е интересно да разберем: какво са писали древните писатели и как трябва да се тълкуват “правилно” техните сведения?
Българско име в рода на Ахил например.
Да се заинтересуваме от роднините на Ахил.
Баща му се е казвал Пелей, а дядо му е носил името Еак. Но за да разгледаме името “Еак” от привична за нас гледна точка, трябва да вземем предвид, че познатата ни буква “Я” в гръцкия език често пъти се заменя със съчетанието “ЕА”. Затова в рамките на обичайната за нас ортография “Як” е най-добрият фонетичен еквивалент на гръцкото “Еак”. Обаче думата “як” в българския език си има смисъл и означава “здрав, силен”. Затова името Як – Еак изглежда като типичните за далечното минало имена-прозвища: Петър – камък, Аарон – светъл и т.н. Името Як - Еак, както е записано и се произнася, е разбираемо за всеки българин; без съмнения това е българска дума. Но все пак не може със сигурност да се твърди, че Еак – Як е българско име. Може би именно в този случай е налице случайно съвпадение. Подобни неща се случват, особено при “къси” думи от по 3-4 букви. Два или три подобни примера могат да бъдат само мотивация за по-мащабни изследвания – и нищо повече. Все пак в съчетание със сведенията за българския произход на Ахил (по-точно на неговите мирмидонци) името Як – Еак вече ни води към хипотезата, че в Троянската война са участвали българи. Вярно ли е това?

 

Средновековният византийски учен и писател Йоан Цеца е настоявал, че това е така: “И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби, и заедно с тях Ахил, синът на Пелей, и на Тетида, дъщерята на философа Хирон, водейки войска от хуни-българи-мирмидонци, на брой две хиляди и петстотин …”[6] Според неговите думи, античните пеони, населявали територията на днешните централна и северна Гърция, са били българи: “А Пирехми водеше пеонците, сиреч българите, от река Аксиос, сиреч от Вардара … … Хроми и Еном командваха всички мизи.”[7] И още:

“А пеонци са българите. Не вярвай на глупците, да смяташ, че пеонците са различни от тях. Те [глупците] смятат, че Аксиос е различен от Вардара, и казват, че се пише с дифтонг…”[8]

В последния цитат прави впечатление полемичният стил на Цеца.

Той нарича “глупаци” някакви хора, които не само са считали, че пеоните не са българи, но и че реката Аксиос не е Вардар.

Изглежда, че опонентите на Цеца - “глупците” – са византийските “елинизатори”, които са въвеждали на територията на Византия гръцки названия вместо местните. Спорът на Цеца с тях е свидетелство за методите, с които е била провеждана “елинизацията”, и за неправилните представи за миналото на Балканите, с които тази елинизация е била мотивирана. Но кой е бил прав – Цеца или “елинизаторите”? На кого да вярваме? Освен мнението на Цеца, че старите мирмидонци и пеони са били българи, от горните цитати научаваме и за мнението на опонентите му, които са имали други представи за мирмидонците, пеоните и българите. Кой от тях е бил прав? За да си съставим мнение по този въпрос, трябва преди всичко да вземем предвид, че Йоан Цеца е бил един от най-образованите учени по онова време, чиито знания са били енциклопедични. За изследователите на античността Йоан Цеца е безспорен авторитет и эрудит; неговите сведения се ползват с доверие. Нещо повече, на базата на цитати в негови произведения и записки специалистите възстанавяват загубени ценни антични текстове; например Дж. Фрейзер[9] е използвал “Илиадите” на Цеца при възстановяването на Епитомата към “Митологическата библиотека” на Аполодор.

Още през ХІХ в. изтъкнатият византолог К. Крумбахер е подчертавал значението на трудовете на Цеца за изучаването на античността[10]. Енциклопедията Паули отделя много внимание на Йоан Цеца; неговата биография заема в нея около 50 колонки[11], от тях на цели три подробно е обяснено значението на творчеството му. В. Борухович в своя обзор за “Митологичната библиотека” неведнъж споменава приноса на Йоана Цеца и брат му Исаак за изследването на античното наследство[12]. За А. Любарски Йоан Цеца е “един от най- известните византийски учени”[13]. Произведенията на Цеца са обект на постоянен интерес от страна на специалистите[14]. Казано накратко, мнението и текстовете на Цеца са много ценни за съвременната наука.

 

Обаче другояче се отнасят към същия Цеца съвременните “официални” изследователи на историята на България. Те са изправени пред една нелека задача: да “олекотят” сведенията му, защото тези сведения противоречат на техните конструкции.

Днешната българска историческа наука твърдо отстоява мнението за късната поява на българите на Балканския полуостров. А именно привържениците на това мнение Цеца нарича “глупци”! Очевидно е, че за тях категоричната позиция на Цеца е неприятно препятствие.

 

Затова не е никак чудно, че днешните специалисти по българистика се опитват да представят Цеца в друга светлина: за тях той не само не е “един от най-известните”, но и въобще не е учен. За него те пишат така: “Йоан Цеца е живял в Цариград през ХІІ век (1110-1180). Развил голяма литературна дейност, като е работил главно в областта на античната литература. Написал е поредица от коментари, схолии, писма, стихове, алегории. Най-значителното му произведение, Илиадите, …”[15] Така излиза, че Цеца е “развил голяма литературна дейност”, и нищо повече …

 

Страхливецът Ахил
Макар че Ахил е един от главните герои на Троянската война, неговият литературен образ в Илиадата не е съвършен. Там той преди началото на войната чисто и просто е представен като страхливец, който се прави на жена и се крие между жените, само и само да се предпази от участие във войната; и само чрез хитрост става възможно да бъде разкрит и принуден да се присъедини към армията на Менелай и Агамемнон. Отчетливо се забелязват и колебанията му по време на войната. В определен момент те преминават в желание да остави обсадата на Троя и да си замине в къщи. И само смъртта на приятеля му Патрокъл го връща отново в строя. Всички тези детайли намират логично обяснение, ако допуснем, че Ахил не е бил грък, и че макар и да се е сражавал и победил със спартанците, в представата на гърците той е останал “не напълно свой”.

 

И пак българско име-прозвище
Да се върнем към един от горните цитати, за да обърнем внимание и на името “Хромий” в нея; така са наричали предводителя на мизите. Това е също име-прозвище, чийто смисъл в много от българските диалекти е «Куция». Като вземем предвид, че “мизи” средневековните византийски писатели наричат българите, живели покрай долния Дунав, можем да отбележим още един случай на съвпадение на българско и “антично” имена. Пеоните и реката Пеньо Да се върнем пак към горните цитати от произведенията на Цеца. В тях българите са наречени пеони: по-точно, казано е, че пеоните са били българи. Името “пеони” от своя страна произлиза от името на реката Пенеос. Но какво е това “пенеос”? Българското име “Пеньо”, до съвсем неотдавна много разпространено, по гръцки се пише именно “Пенеос” и очевидно е свързано с думата “пена” (пяна). “Бял като пяна” е обичайно българско фолклорно сравнение. Покрай мъжкото име Пеньо по-рано още по-често се срещаше женското име Пена. От това става ясно, че вероятно Пеньо е удачно име на река, която се спуска – пенейки се – от планините. Може да се каже, поетично име. Освен това, напълно е възможно мургавите гърци да са наричали по-светлите от тях българи «пеньовци”, т.е. с цвят на кожата като пяна. Би било естествено да очакваме, че с това име те понякога са наричали и други северни народи със светла кожа и светла коса.

 

Еньо.
Еньо е старо българско име. В народния календар Еньовден е на 24 юни; счита се, че това е най-доброто време за събиране на билки. По гръцки Еньо би трябвало да се пише “Енеос”; така излиза, че и името на античния герой Еней съвпада със старото българско “Еньо”. Случайно ли е това? Българи в Троя.. В Троя по времето на Троянската война е царувал цар Приам. Но преди да се качи на престола той е имал друго име: Подарк[16]. Всички добре знаят имената на двама от синовете на цар Приам: Парис и Хектор. Обаче той е имал много синове и дъщери. Сред техните имена отделяме и ще разгледаме по-внимателно следните[17]: Милий, Хромий, Клоний, Главк, Медуса. Първо да се занимаем по-подробно с името “Милий”; така руската школа по византология представя “троянското” име, което в класическия гръцки език се пише “МIЛIОС”, а в съвременния английски - “MILIOS”. Руските византолози правилно отхвърлят окончанието “С”, но заменят оставащото МИЛИО с по-благозвучната за руското ухо форма Милий. Обаче името Милио, или по сегашните правила на българската ортография Мильо, е разпространено сред българите име. То произбиза от думата “мил” и се среща в българските диалекти във формите Мильо, Милко, Милчо, Миле; успоредно с него също така доста разпространено е и женското име Мила, Милка. За югоизточните български диалекти – в Тракия, недалеч от която се е намирала античната Троя (разположението на Троя е означено на различни средновековни карти; предлагаме на читателите да го потърсят на рис.1, рис. 2 и рис. 3, за да се убедят, че Троя е била близко до югоизточните части на Балканския полуостров, близо до земи, в които до ХІХ в. са живеели много българи) – е характерен именно вариантът Мильо. И така, “троянското” име “Милий” по звучене съвпада с българското име-прозвище Мильо, което очевидно има смисъл на “мил” (човек) . Аналогични разсъждения може да се приложат и към другите цитирани имена. Името “Хромий” носи разбираем смисъл: куц. Клоньо е също така име-прозвище, което на български език има пряк смисъл. “Главко”, от думата “глава” = голова, би могло да се разбира или като “умен”, или като “с голяма глава”. Името Медуса, или Медуша (да си припомним, че на гръцкото “С” в кирилицата отговарят “С” и “Ш”), е ясно свързано с думата “мед” (а и с “душа”) и няма нужда да се спираме на смисъла му. Такъв е и случаят с думата “прям”. Името “Подарк” по запис практически съвпада с българската дума “подарък”; взимайки под внимание, че в гръцкия език няма звук, отговарящ на българското “Ъ”, лесно е да се обясни връзката на името “Подарк” с думата “подарък”. Но как би могло да се появи име като “Подарък”? Легендите за произхода и смисъла на имената на Приам са обобщени в Енциклопедията “Мифы народов мира” така: “ПРИАМ (Прiамос), в гръцката митология е последният цар на Троя. Син на Лаомедонт. Когато Херакъл убил Лаомедонт и синовете му, отмъщавайки по този начин за лъжата, на която станал жертва, той позволил на дъщерята на Лаомедонт Хесиона да остави за себе си един от синовете. Изборът на момичето паднал върху най-малкия, който носил името Подарк. Херакъл се съгласил да му подари свободата при условие, че Хесиона ще откупи брата си от робство, което е било естествена съдба за пленниците; Хесиона му дала за брат си своето наметало, след което Херакъл оставил юношата да царува в Троя под името Приам (античната етимология е извеждала това име от гръцкия глагол priasthai, “купувам”; оттук Приам, “откупен”) (Apollod. II 6, 4; Hyg. Fab. 89).” [18] И така, Херакъл подарил живота на детето, а то се казвало (или, по-вероятно, тъкмо в резултат на тази случка е било наречено) “Подарк”. Едва ли би могло да се посочи по-приемлива етимологична обосновка за произхода на името на цар Подарк – Приам. Тук е много важно да забележим, че “античната етимология” е търсила в името на Приам смисъл в гръцкия език. Това ни убеждава, че в старо време имената не са били давани току-така, те са означавали нещо. Не е изключено съвременниците на Приам от различни етноси да са търсили в името му “свой” смисъл. Напълно е възможно за гърците смисълът на името “Приам “– в съответствие с техния език – да е бил “откупен”. Обаче в дадения случай българският език “по-добре” подхожда за тълкуване на името Приам. Сега за да онагледим намерените връзки да подредим разгледаните имена и смисъла им в таблица: “троянско” име българска дума име-прозвище Милий – MILIOS мил Мильо Хромий хром Хромьо Клоний клон Клоньо Главк глава Главко Медуса мед Медуша Приам прям Прям Подарк подарък Подарък Трудно би могло да се твърди, че посочените съвпадения са случайни. Смисълът на разгледаните имена непосредствено, без каквито и да било етимологични предположения и изменения е разбираем за днешните българи. Всички тези имена не са изкуствена сбирка оттук-оттам, а принадлежат на членовете на едно семейство!

Затова се налага да направим извод, че в далечното минало на Балканския полуостров са живели хора, чийто език не се е различавал много от днешния български език. Този извод се съгласува с някои данни от историческите документи и макар че противоречи на други, дава основание за преразглеждане на приетите в съвременната историческа наука теории за произхода на народите на Балканския полуостров.

 

Героите на троянската война

Троянската война е била много популярна в далечното минало. Освен “Илиадата” на Омир за нея има и други разскази – сказания, легенди, повести. Те са преминали през много векове. Но колко истина е останало в тях? Вероятно е имало война; Троя е била обсадена и превзета. Може би легендите – в това число и “Илиада” – повече или по-малко правилно назовават имената на основните “действащи лица”. Останалите детайли най-вероятно са били или измислени, или деформирани от преразкази и преписвания. Не само ролята на боговете и “Троянският кон”, но и много други подробности очевидно са плод на фантазията на литераторите.
От такава гледна точка въпросът били ли са Ахил, Приам – Подарк или Еней българи е наивен.
Първо, на основата само на “разбирането” на името не може да се съди за националността на съответната личност – например, ако някоя жена се казва Мария, това не значи, че тя е еврейка. Второ, в онези далечни времена едва ли етническата принадлежност се е определяла по днешните правила – вероятно тя е била по-размита.
Но така или иначе в разказите за Троянската война “звучат” имена, които днешните българи разбират достатъчно добре; нелошо ги разбират и руснаците, и сърбите …

Това е достатъчно основание за предположението, че българите като цяло са потомци на старото местно население на източната и южната части на Балканския полуостров[19]; че езикът им, общо взето, е наследник на езика на това старо местно население. И следователно, за предположението, че прадедите на днешните българи наистина са участвали в Троянската война.

 

Названия на българите в антична Гърция

Най-напред да разгледаме любопитния вопрос: срещат ли се думите “българ(ин)” и “българ(и)” в “античната” литература на гръцки език? Той трябва да бъде уточнен, защото в гръцкия език няма букви, съответстващи на българските “Б” и “Ъ”. Във византийските ръкописи българите са записвани “вулгари”; обаче тази форма на името отразява римо-латинското влияние. За гръцкия език е характерно означаването на “Б” с “МП” или “П”. Освен това, вместо звука “Ъ” античните гърци може би са писали не “У”, а друга гласна буква, най-вероятно “Е” или “И”. И така, среща ли се в античната гръцка литература название на народ, което прилича на една от думите пулгари, пелгари, пилгари?
Сега отговорът може да бъде намерен лесно: това са пеласгите (пиласги, пеларги[20]).
Коренното население на южната и югоизточната части на Балканския полуостров[21], което древните гърци са заварили при колонизацията на територията на “антична Елада”. Обаче как окончанието “гар” в думата “пелгар” би могло да премине в “арг” и “асг”?
Обикновено отговор на такива въпроси се търси в етимологични преходи и връзки между думите. В случая може да бъде посочен друг, естествен и съвсем прост “графичен” механизъм на перехода на “гар” в “арг” и “асг”. Той е основан на следното наблюдение: за съчетанието “гар” (в гръцкия език това е дума, която означава “защото”) древните гърци са исползвали различни “лигатури” и съкращения[22], които могат да бъдет прочетени[23] и като “арг” или “асг”.
Този механизъм прави възможна хипотезата, че още от древни времена едно от названията на българите е била същата дума “българи”. В подкрепа на тази хипотеза може да бъдат представени и други доводи; ще скицираме накратко три от тях. А) Ударението в думата “пеласги” (“пеларги”) пада на първата сричка, както и в “българи”; Б) Колебанието около вариантите “пеласги” и “пиласги” навежда на мисълта, че Е и И заместват звук, различен от Е и И, който липсва в гръцкия език – такъв е звукът Ъ. В) Независимо от оскъдната информация за пеласгите до нас са достигнали сведения за произхода на името им: по думите на Акусилай[24], те са наречени пеласги на името на владетеля си Пеласг, който е бил син на Зевс.
Тази легенда може да бъде сравнена с някои средновековни сведения за произхода на българите. В произведенията на ред стари автори (Йосиф Генезий, Михаил Сириец, Лъв Дякон; в латинския превод на хрониката на Теофан, направен от Анастасий Библиотекар; в един анонимен ръкопис, публикуван от Сп. Ламброс[25]) се твърди, че българите са получили името си от името на владетеля си Българ.
Съпоставяйки легендите за пеласгите и за българите, виждаме, че това всъщност е една и съща легенда, в която името на народа и на владетеля му са записани и прочетени по различни начини, в единия вариант като Българ, а в другия - като Пеласг (или Пеларг). Бил ли е българин войводата Bulgaranus ? Когато става дума за художника Ел Греко, живял и творил в Испания, някакси всички подразбират, че това е грък, независимо че Испания е далече от Гърция. И живелият в Русия Максим Грек също се възприема като грък. Такава логика е нормална, макар че, строго погледнато, няма гаранции това да са непременно “етнически гърци”. Би трябвало да очакваме по подобен начин да се постъпва и с хората с имена «Българин».
Обаче ето какво пише един от нашите изтъкнати учени преди малко повече от 75 години: “Като автор на написаните през 610-612 г. в Испания epistolae Visigoticae XI-XVI се явява някой-си Bulgar или Bulgaranus, който без съмнение е вестгот, както това става явно от служебното му положение като „comes Septimaniae“ при вестготския крал Gunthimer[26]. Вестгот е навярно и Bulgaricus, който в един старохристиянски надпис от испанската провинция Baetica, съставен в края на VІ век, се означава като famulus dei[27].”
Тук той приема за абсолютно сигурно, че в началото на VІІ в. в Испания на служба у краля на визи-готите не може да е имало българи. Такава позиция е абсурдна; тъкмо появата на името Bulgaricus (Булгарикус) върху надпис от VІ в. трябва да се счита за почти сигурно доказателство за присъствието на българи (например на български наемници) на Пиринейския полуостров още от VІ в. Допълнено със сведението за Bulgaranus (Булгаранус), който не само е „comes Septimaniae“ (управител, войвода на Септимания) при вестготския крал Gunthimer (Гунтимер), но и автор на epistolae Visigoticae XI-XVI, това присъствие вече трудно би могло да бъде оспорвано. Нещо повече, литературната изява на Bulgaranus би трябвало да разколебае господстващите и до наши дни представи за старите българи.

Четири тракийски и пеласгийски думи
Днешната историческа наука счита, че всички пеласги и тракийци отдавна са били “елинизирани”, възприели са гръцкия език и са станали част от гръцкия народ. За техните езици в науката се знае малко. Ето например две думи, за които се предполага, че са останали от пеласгите: balios, което означава “бяло”[28] и sitos, което се превежда като “жито”[29]. Отделяйки окончанието “s” в balios получаем balio, което се произнася почти като българското “бяло”; по всичко личи, че в записа “balios” буквата “i” е изместена – вероятно би трябвало да е “bialos”. А ако опитаме да напишем “жито” с гръцки букви, ще получим записа sito(s). Към това можем да добавим, че в “тракийския” език думата “бело” е означавала “бяло”[30].

 

Големият български историк от първата половина на ХХ в. Ганчо Ценов[31] е обърнал специално внимание на един факт, отбелязан преди него от Чертков[32] и Мюленхоф: че още през античността се споменава река “Черна” – приток на Дунав. И понеже в някои стари ръкописи същата река е наречена “Аква негра”, т.е. “черна вода”, Мюленхоф е направил извод, че думата “черна” е имала в тракийския език същия смисъл, който има и до ден днешен в българския. С това Мюленхоф е обосновал виждането си, че езикът на славяните е бил “недоразвит” и че затова те са заимствали много думи от “чуждите” “древни” езици. Ако се замислим, ще видим, че колкото и да е парадоксално, Мюленхоф е почти прав: българският език е получил в наследство от древните траки и пеласги много неща.

 

Това, което Мюленхоф е пропуснал да осъзнае, е “дребната” подробност за произхода на българите именно от трако-пеласгите.

 

 Един от най-авторитетните познавачи на антична Гърция Дж. Пинсент[33] привежда името на тракийската (по-късно и фригийска) богиня на плодородието “майка земя”[34] в следните почти еднакви варианти: Zemelo и Semele[35]. Те малко се различават от познатата ни дума “земля”. Нещо повече, окончанието “О” в формата Zemelo много добре отговаря на “звателния падеж” в българския език. Молейки се на богинята Земля, българите биха я наричали “Земльо”. Сега да съберем заедно разгледаните четири думи. Излиза, че през античността населението на източната и южната части на Балканите е наричало черното, бялото, житото и землята практически със същите думи, с които българите ги наричат и днес. Има и доста други подобни примери[36]: “риза”[37], “кисти”[38], т.е. “чисти”, “стара”[39] и т.н.

 

Очевидно е, че ако “античните българи” са коренно население на източните и южните части на Балканите, то вероятно още от заселването на гърците на техните земи в гръцкия език са влезли немалко български думи. Кои именно? Да се отговори на този въпрос не е лесно. Причината е преди всичко в това, че практически целият “речник” на античните гръцки произведения се приема априори за гръцки. И ако някоя “антична” дума се среща и в българския език, то автоматично се счита за заимствана от гръцки, а не обратно, само защото “е добре известно”, че българите са влезли в контакт с гърците вече след античността.
Обаче ако “балканският” произход на българите е факт, то последното разсъждение не е вярно.
В тази ситуация става ясно, че заедно с проблема за произхода на българите е необходимо да бъдат преразгледани връзките и взаимоотношенията между бъгарския и гръцкия езици.
След такова преразглеждане може да се окаже, че думите, останали от пеласгите (а значи от античните българи) в гръцкия и българския езици, са доста повече от онези, които намираме в днешните монографии.

 

 Подобно на това трябва да бъдат преразгледани и връзките между гръцката азбука и кирилицата. Етимология и пряк смисъл
Имената на историческите личности често служат като признак за определяне на тяхната етническа принадлежност или поне за хипотеза за възможната такава етническа принадлежност. Нещо повече, понякога към имената прилагат “етимологични” съображения, които дават възможност по определен начин малко да се “поправи” срещнато в стар документ име и така да му се даде смисъл в този или онзи език. В зависимост от резултата такава процедура също “създава” нови хипотези. Някой може да се заблуди и да си помисли, че и приложеният по-горе към имената на членовете на семейството на Приам подход е именно такъв. Всъщност това не е така. Имената не бяха подлагани на никакви фонетични изменения, не бяха използвани и етимологични съображения.
От гледна точка на българския език тези имена имат пряк смисъл. Разбира се, възможни са случайни съвпадения.
Но седем имена в едно семейство е много, и ако някой иска да твърди, че тяхното “разбиране” в българския език е случайно, той трябва да обоснове това с достатъчно сериозни аргументи. Ще завършим наблюденията си върху имената в семейството на Приам с още един - последен – пример. В него вече ще си позволим едно малко изменение. В “Библиотеката” на Аполодор са приведени имената и на дъщерите на Приам и сред тях има едно, което привлича внимание, понеже започва с “мед”: Медесикаста[40]. Тази дума е дълга, и ако в нея може да се намери достатъчно ясен и подходящ смисъл, то “случайността” е малко вероятна. И така, името Медесикаста може да бъде записано с кирилица още и във формата Медешикашта. Сега да го разгледаме като дума, съставена от четири части: Мед-еш-и-кашта. “Мед еш” и “кашта-къща” вече се разбират добре. “Медесикаста” – “мед еш у къща”! Наистина в легендите за Троянската война има много поезия. [1]
В старославянския превод на съчинението на Малала пише: «Сiй Ахилеусь имый воя своя, иже нарицахуся тогда Муръмидонесъ, нын· Болгаре и Унну, тысущами треми, въкуп· съ Патрокломъ воеводою и съ Нестеромъ, яже бысша уб·жденна Хирономъ и Пелеомъ.»
Във връзка с това вижте бележките в: К. Калайдович. Иоанн Экзарх болгарский. Москва, 1824, с. 180; и Лев Диакон. История. Наука, Москва, 1988, с. 210; К. Иречек. История на българите. Корени, София, 1999, с. 83. [2] В Комментарите към изданието: Лев Диакон. История. Наука, Москва, 1988, с. 211. [3]
В Комментарите към изданието: Лев Диакон. История. Наука, Москва, 1988, с. 210. [4] Лев Диакон. История. Наука, Москва, 1988, с. 78-79. Приема се, че “Меотидско езеро” са наричали Азовско море. [5] К. Иречек. История на българите. Корени, София, 1999, с. 83. [6] Йоан Цеца. Откъси. В: ГИБИ т. Х, Изд-во на БАН, София, 1980, с. 104. [7] Йоан Цеца. Откъси. В: ГИБИ т. Х, Изд-во на БАН, София, 1980, с. 105. [8] Йоан Цеца. Откъси. В: ГИБИ т. Х, Изд-во на БАН, София, 1980, с. 105. [9] J. G. Frazer. Apollodorus. V. I. London, 1921, p. XXXVI; В. Г. Борухович. Античная мифография и “Библиотека” Аполлодора. В: Аполлодор. Мифологическая библиотека. Наука, Ленинград, 1972, с. 107. [10] Karl Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des Ostrцmischen Reiches (527-1453), Zweite Auflage, bearbeitet unter Mitwirkung von A. Ehrhard, ο. ц. Professor an der Universitдt Wьrzburg und H. Gelzer o. ц. Professor an der Universitдt Jena, Volume I, Mьnchen 1897, Repr. New York 1970 (=Handbuch der klass. Altertumswissenschaft IX. 1. Abtlg.), с. 528. [11] Carl Wendel, Tzetzes, Johannes – Paulys Real-Encyclopдdie der classischen Altertumswissenschaft, 2. Reihe, 7. Band, Stuttgart 1948, Spalte 1959-2010. [12] В. Г. Борухович. Античная мифография и “Библиотека” Аполлодора. В: Аполлодор. Мифологическая библиотека. Наука, Ленинград, 1972, с. 107, 109, 122. [13] Я. Н. Любарский. Предисловие. В: Анна Комнина. Алексиада. Наука, Москва, 1965, 5-49, с. 17. [14] Ще изброим няколко последни издания: Johannes Tzetzes. Ioannis Tzetzae Epistulae. Leipzig, Teubner, 1972; Ioannis Tzetzae [Ioannes Tzetzes]. Antehomerica, Homerica et Posthomerica. Neudr. d. Ausg. 1793. Biblio-Verl., Osnabrьck, 1972; Ioannis Tzetzae Historiae. Libr. scient. ed., Napoli, 1968; Tzetzae [Tzetzes]. Allegoriae Iliadis. (Reprogr. Nachdr. d. Ausg. Paris 1851). Olms, Hildesheim, 1967; Joannis Tzetzae [Johannes Tzetzes]. Epistolae. Ex Codd. Mss. Bibl. Reg. Paris. Nunc primum ed., animadversione instruxit, apparatum criticum ad Chiliadum libros. Adiecit Theod[or] Pressel. (Nachdr. d. Ausg. Tьbingen 1851). Hakkert, Amsterdam, 1964; Jo(hannis) Tzetzae commentarii in Aristophanem. Wolters, Groningen, 1960-1962. [15] Йоан Цеца. Откъси. В: ГИБИ т. Х, Изд-во на БАН, София, 1980, с. 104. [16] Аполлодор. Мифологическая библиотека. Наука, Ленинград, 1972, с. 66. [17] Аполлодор. Мифологическая библиотека. Наука, Ленинград, 1972, с. 66-67. [18] Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах. Т. 2. Сов. Энциклопедия, Москва, 1988. Стр. 335. [19]

 

Теорията за “автохтонния”, “тракийски”, местен произход на българите (в различни варианти – “тракийски” или “славянски”) са застъпвали и развивали полският историк Лелевел (1786-1861), А. Д. Чертков (1789-1858), П. Шафарик, П. Берон (1795-1871), А. Беловски, Г. Раковски, архиеп. Филарет, архим. Леонид, Куно, С. Захариев, Хаджич, С. Веркович, М. Милоевич, Д. Иловайский, Ц. Гинчев, Г. Ценов, С. Лесной, О. Лукович-Пjанович, Г. Сотиров (вж: К. Иречек. История на българите. Корени, София, 1999; Н. Державин. История на българите. Славяни, София, 1946 и др.).

 

В подкрепа на тази теория са натрупани много факти – антропологични, археологически, лингвистични, сходство на обредите, празниците, обичаите и др. [20] Например Тукидид (Фукидид. История. Наука, Ленинград, 1981, с. 73) споменава атинския район “Пеларгик” (с “Р” вместо “С”). [21]

 

Например Хесиод пише, че пеласгите са автохтонно население на южната част на Балканския полуостров. Вж. Аполлодор. Мифологическая библиотека. Наука, Ленинград, 1972, с. 60. [22] Gardthausen, V. Schrift, Unterschriften und Chronologie. Bd. V. von Veit Comp., Leipzig, 1913. [23]

 

По-подробни обяснения има в: Табов Й. Падането на стара България. Моранг, София, 1997; Табов Й. Антична България. Пи Си Ем - 1, София, 2000; Табов, Й. Когда крестилась Киевская Русь? Нева, СПб, 2003. [24] Аполлодор. Мифологическая библиотека. Наука, Ленинград, 1972, с. 24. [25] Лев Диакон. История. Наука, Москва, 1988, с. 56 и 198. [26] MGH, Epistolae III, p. 677-685; Patrologia Latina LXXX, p. 107-112. [27] Huebner, Inscriptionum Hispaniae Christianarum suppl., p. 53, nr. 369; Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae veteres, fasc. 4, p. 272, nr. 1436. [28] Божидар Динков. Пеласгите. Любомъдрие, София, 1999, с. 233. [29] Божидар Динков. Пеласгите. Любомъдрие, София, 1999, с. 233. [30] В. Георгиев. Траките и техният език. Изд-во на БАН, София, 1977, с. 99. [31] Г. Ценов. Произходът на българите. Печатница П. Глушков, София, с. 321. [32] А. Д. Чертков. Очерк древнейшей истории протославян. Москва, 1851; см. Н. Державин. История на българите. Славяни, София, 1946. [33] John Pinsent. Greek Mythology. Peter Bedrock Books, N. Y., 1990. [34] Буквално “earth-mother”. J. Pincent. Greek Mythology. Peter Bedrock Books, N. Y., 1990, p. 48. [35] J. Pinsent. Greek Mythology. Peter Bedrock Books, N. Y., 1990, p. 48, 50, 54. [36] Емил Живков. Траките са българи. Авитохол, кн. 22-23, 2002, с.33-40; М. Дринов. Поглед върху произхождението на българския народ и началото на българската история. Съч. т. І, София, 1909, с. 58-62. [37] Юлий Полукс; вж. О. Лукович-Пjанович. Срби – народ наjстариj. Том ІІ. Досиjе, Београд, 1990. [38] В. Георгиев. Траките и техният език. Изд-во на БАН, София, 1977, с. 101. [39] В. Георгиев. Траките и техният език. Изд-во на БАН, София, 1977, с. 102. [40] Аполлодор. Мифологическая библиотека. Наука, Ленинград, 1972, с. 67. (с) ОБЩЕСТВО ДУЛО РУСЕ 7006 п.к. 9 www.kanatangra.wallst.ru Мобильный Яндекс

С благодарност
копипейст от Ванче Мигхайлов блог.бг

 Тагове:   траки,   Бойко Борисов,   Политика,   ДПС,   БСП,   новини,   революция,   държава,   славяни,   Избори,   Ахил,   брой,   телевизия,   Кредит,   парламент,   младежи,   демокрация,   манипулация,   войска,   полиция,   медия,   власт,   Чакалите,   лъжа,   данъци,   македонци,   наркотици,   олигархия,   нов свят,   ипотечен кредит,   свобода на словото,   кредитна карта,   такси,   страх,   убийци,   Свобода,   българи,   турци,   студенти,   съзнание,   затвор,   ГЕРБ,   видео,   РЗС,   управляващи,   алексей,   банка,   терористи,   протести,   история,   президент,   Измама,   гърци,   икономика,   пропаганда,   конспирация,   Петров,   ДСБ,   реквием,   просвещение,   бандити,   Бареков,   кредити,   фалшификати,   Партии,   корпорация,   популизъм,   кукли,   Бисеров,   Икономическите,   пеласги,   движения,   комитети,   уплаха,   жълти медии,   криминали,   парламе,   орловмост,   маши,   корпоратокрацията,   оруеловцебългари,   монополит,   тоталиtaризъм,   световнатабанка,


Гласувай:
3
0


Вълнообразно


1. sparotok - Ахил
19.01.2010 23:10
Артур Еванс и Ян Ван Виндекенс определиха Ахил като пеласг. Дюруй обясни, че траки, пеласги и илири са една общност, а Фредерик Ваудхойзен доказа, че древните имена завършващи на EUS са от тракийски произход- TEREUS, ORPHEUS. Такива са също ACHILLEUS и PELEUS.
цитирай
2. анонимен - ХИКСОС
15.01.2011 23:05
ТРАКИТЕ, ТРОЯНЦИТЕ И ХИКСОСИТЕ . НЕ СЛУЧАЙНО МЕЖДУ ИРОЯНЦИТЕ И ТРАКИТЕ Е ИМАЛО СЪЮЗ. ЦАР РЕС И НЕГОВИТЕ ВЕЛИКОЛЕПНИ БЕЛИ КОНЕ СА ВЪЗПЯТИ ОТ ОМИР.
цитирай
3. анонимен - za траките и хиксосите
15.01.2011 23:16
ХИКСОСИТЕ СА БИЛИ В ЕГИПЕТ В 1700 Г. ПРЕДИ ХРИСТА.ИМЕНАТА НА УПРАВНИЦИТЕ ИМ СА ПОЧТИ СХОДНИ С ИМЕНАТА НА НАШИТЕ КАНОВЕ ОТ НАЧАЛНОТО ОСНОВАВАНЕ НА БГ--6 ВЕК. ЗАЩО ТРАКИТЕ ПОМАГАТ НА ТРОЯ , А НЕ НА СЪСЕДИТЕ СИ ГЪРЦИ С КОИТО ВЪРТЯТ ТЪРГОВИЯ? НА КАКЪВ ЕЗИК СА КОМУНИКИРАЛИ --ТРАКИ И ТРОЯНЦИ? ЕСТЕСТВЕНО НА РАЗБИРАЕМ .И НАЙ ВАЖНОТО--ХИКСОСИТЕ СА КОНЕН НАРОД, ЗАВЛАДЯЛ И ОКУПИРАЛ ЕГИПЕТ 600 Г ПРЕДИ ТРОЯ. СЛЕД ИЗГОНВАНЕТО ИМ СА СЕ ПРИДВИЖИЛИ КЪМ МАЛА АЗИЯ ДО ТРОЯ НОСЕЙКИ СЪС СЕБЕ СИ И УСВОЕНИТЕ ОТ ФАРАОНСКИ ЕГИПЕТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ!--konsiluere
цитирай
4. анонимен - БЪЛГАРИ
11.03.2011 17:25
ДО ВСИЧКИ ТРАКОМАНИ, ГОТИ, СКИТИ, ПЕОНЦИ, МИРМИДОНЦИ И ПРОЧИЕ:

"О, НЕРАЗУМНИ ИУРОДЕ, ПОРАДИ ЧТО СЕ СРАМИШ ДА СЕ НАРЕЧЕШ БОЛГАРИН"

НЕ ПЕТНЕТЕ БЪЛГАРСКОТО ИМЕ С ВАШИТЕ ПРОСТОТИИ, НЕНОРМАЛНИЦИ ТАКИВА
цитирай
5. demograph - Ти пък...
16.04.2011 20:13
Прочети нещо повечко от Историята на Паисий. Поздрав
цитирай
6. shtaparov - Логика
19.04.2011 00:27
анонимен написа:
ДО ВСИЧКИ ТРАКОМАНИ,ГОТИ,СКИТИ,ПЕОНЦИ,МИРМИДОНЦИ И ПРОЧИЕ:

"О,НЕРАЗУМНИ ИУРОДЕ,ПОРАДИ ЧТО СЕ СРАМИШ ДА СЕ НАРЕЧЕШ БОЛГАРИН"
НЕ ПЕТНЕТЕ БЪЛГАРСКОТО ИМЕ С ВАШИТЕ ПРОСТОТИИ,НЕНОРМАЛНИЦИ ТАКИВА


Същата логика щеше да спазиш,ако беше казал това на шопите,македонците,мияците,торбешите,
ахряните,гораните,мърваците и пр.-те са преките потомци на част от споменатите по-горе древно-Български племена.
цитирай
7. shtaparov - "Случайните" съвпадения тук са система:
19.04.2011 02:02
Историческата школа на XIX-XX в. е,както виждаме,фалшификаторска,понеже и бегло не споменава,че Траки,Скити,Илири,Вандали,Готи,Словени/Склавини/,
Македони,Фриги и прочее древни народи /племена/ са говорели Български език и са носели Български имена! Но ето и други съвпадения между част от цитираните горе имена и Българските,забелязани от "Ангеловия анализ":

1. Главкос/Главко/= Главчо,Главче/виж фам.Главчеви/, Глувче/Глухче/-виж фам.Глухчеви.
2. Пелео/Пелио,Пелей/= Белио/Бельо,виж фам.Бельови/, Бело/фам.Белови/,Пело/фам.Пелови/.
3. Клониос/Клонио/= Кромио/Крумио,Крумьо,Крумчо,Круме/-след прехода Р-Л,добре известен на езиковедите и много характерен за Българския език.
4. Крум/пояснявам част от значението на това име,за да не се изкуши някой безумник да го
обяви за "тюркско" или някакво друго/= Крас/Крис,Крез/, Хръз/Хриз,Кръг,Гръм,Плам и т.н./.
5. Гунтимер/визиготско име,което е носено от началника на Булгаран,т.е. от гетския крал/= Гутимир/след премахване на носовката/, Будимир/Казимир/, Божимир/Богомир,Богомил,Божидар,
и т.н./.
6. Пеларги/в друг древен вариант-Пелагри,получен чрез транспозиция ГР-РГ/= Пелгари/с друга транспозиция: АГ-ГА/, Белгари/Българи/! Античните и по-късни безпомощни тълкувания на тези народностни названия като "щъркели" и други безподобни хумористични безсмислици изобщо не
са в състояние да обяснят на какъв език,за Бога,съответстващото название Пелазги/Бълъзги,Бълъгни,
Бълъгяни,Бълъгини,Бълъгичи/ ще значи "щъркели" и как се е извършил преход от названието Пелазги/Пеласги/ към названията Пеларги и Пелагри!
7. Пеони= Хиони/Хионити,Хони,Хуни,Йони,Дани,Даки,Дьети,Гети,и т.н./! А правилният смислен превод на текста на Йоан Цеца според мен гласи така: "А Пеонците са Българи! Не вярвай на глупците...,че Пеонците са различни от тях!..." Съответно,Пеонци означава също и Хионци/Хунци,Хунзи,Хунни,Хунну и т.н./,което обяснява защо част от многобройните някога древно-Български племена са били наричани понякога Хуни/Хони,Хиони и т.н./.
8. Ахил= Агил/Атил,Багил,Бажил,Божил/, Ангил/Ангел-с носовка/, а Ахилео= Ахиля/Бажиля,Божиля,
Божила и т.н./. Името съответства също и на Агир/Игор,след прех.Р-Л и Х-Г/, Омир/Омур,Омар,Емар,
Емил,Умор,Умар,и т.н./!
цитирай
8. анонимен - Век XXI. Адам и Ева-взгляд одного, мнения миллионов
16.12.2011 15:34
<img>http://sweatego.ru/wp-content/uploads/2011/11/motivator-20154-176x176.jpg</img>

Это мужской сайт, где мнение мужчины имеет абстрактный вид. А мысли о жизни и жизненный опыт позволяют писать
советы мужчинам.

Акцентируя внимание на такие темы: жизнь, психология, гендерные отношения и, конечно же, секс - автор направляет свой
внутренний взгляд к тебе, -настоящий мужчина.

<a href=http://sweatego.ru/prikolnyj-goroskop/prikolnyj-zhenskij-goroskop/>прикольный гороскоп знаков зодиака</a>

<a href=http://sweatego.ru/prikladnaya-psixologiya/sposoby-razresheniya-konfliktov/>пути разрешения конфликтов</a>

<a href=http://sweatego.ru/prikolnyj-goroskop/prikolnyj-zhenskij-goroskop/>прикольный женский гороскоп</a>

<a href=http://sweatego.ru/prikladnaya-psixologiya/lyubov-i-vlyublennost-priznaki-vlyublennosti-i-lyubvi/>влюблённость</a>
цитирай
9. анонимен - PsyDom.ru - Место, где живет психология
07.02.2012 14:03
<img>http://psydom.ru/images/sized/images/uploads/2012-01-29/gde-najti-vremya-dlya-samorazvitiya-ili-poleznye-pyatiminutki-chast-2-170x170.jpg</img>

Психология на Psydom.ru – ваш верный помощник

Добро пожаловать на наш сайт! У нас полезную для себя информацию смогут найти люди любых возрастов и профессий: школьники, студенты, родители, педагоги, психологи. На наших страничках вы лучше узнаете о том, что такое психология, как знание этой науки помогает в жизни. Материалы нашего ресурса включают в себя описание известных психологических методик, упражнения, которые способствуют развитию различных навыков, а также памяти, внимания, мышления. Всё это можно узнать благодаря полезным ссылкам, которые мы вам предложим.

<a href=http://psydom.ru/articles/lzhec-zhesty-rasskazhut-pravdu/>ситуация когда мужчина прячем глаза когда влюблен</a>

<a href=http://psydom.ru/articles/pochemu-my-lyubim-prazdniki/>почему люди любят праздники психология</a>

<a href=http://psydom.ru/forum/viewthread/257/>терпеть измены мужа или быть матерью одиночкой</a>

<a href=http://psydom.ru/articles/audialy-vizualy-kinestetiki/>психология в туризме кинестетик</a>
цитирай
10. анонимен - buy generic viagra 543 13857
17.10.2012 18:58
[url=http://buyviagraonlinemall.com/#7446]viagra online[/url] - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#5899>buy viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#6394 buy generic viagra
цитирай
11. анонимен - payday loans online 389 7239
17.10.2012 20:20
[url=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#11529]payday loans online[/url] - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#17460>payday loans online</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#2458 payday loans online
цитирай
12. анонимен - viagra online 947 3814
17.10.2012 23:08
[url=http://buyviagraonlinemall.com/#21135]viagra online[/url] - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#4335>buy viagra online</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#3079 generic viagra
цитирай
13. анонимен - viagra 50 mg 4687
20.10.2012 03:09
<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#vewtf>viagra 150 mg</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#bnpfy >cheap generic viagra</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#xznme viagra 200 mg
цитирай
14. анонимен - generic levitra
20.10.2012 11:05
If you want to buy levitra use keywords http://onlinelevitrabuy.com/#6478 - levitra 20 mg, <a href=http://onlinelevitrabuy.com/#8910>buy levitra online</a> or this link http://onlinelevitrabuy.com/#5962 online
цитирай
15. анонимен - kamagra usa 19283
20.10.2012 13:46
<a href=http://orderkamagranow.com/#dqmet>kamagra 100mg</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#oltfr >kamagra oral gel</a> , http://orderkamagranow.com/#jufcd order kamagra
цитирай
16. анонимен - buy cialis online 11498
20.10.2012 17:58
<a href=http://ordercheapcialishere.com/#rugsj>cialis without prescription</a> - <a href=http://ordercheapcialishere.com/#ecepr >order cialis</a> , http://ordercheapcialishere.com/#xmonf buy cheap cialis
цитирай
17. анонимен - levitra 10 mg 4670
21.10.2012 17:22
<a href=http://orderlevitrahere.com/#sarxi>buy generic levitra</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#kismh >order levitra</a> , http://orderlevitrahere.com/#mhjoi levitra online
цитирай
18. анонимен - buy viagra 304 18096
21.10.2012 19:09
<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#10586>buy viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#5415>buy generic viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#21205 buy viagra online
цитирай
19. анонимен - buy levitra online 8925
22.10.2012 07:14
<a href=http://orderlevitrahere.com/#gciaq>buy cheap levitra</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#nybrm >generic levitra</a> , http://orderlevitrahere.com/#onazc cheap generic levitra
цитирай
20. анонимен - buy cialis online 764 3931
23.10.2012 11:42
<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#10634>generic cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#1272>generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#18683 cialis online
цитирай
21. анонимен - payday loans 371 18271
23.10.2012 13:01
<a href=http://paydayloansveryquickly.com/#18074>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansveryquickly.com/#5736>payday loans</a> , http://paydayloansveryquickly.com/#3945 payday loans
цитирай
22. анонимен - buy levitra 17433
24.10.2012 03:01
<a href=http://levitrastorehere.com/#scizx>buy levitra online</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#nyngj >buy levitra</a> , http://levitrastorehere.com/#lsbeg buy levitra online
цитирай
23. анонимен - buy cialis online 15288
24.10.2012 13:48
<a href=http://cialisstorehere.com/#tzwmz>cialis online</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#steck >buy cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#xnfyy cheap cialis
цитирай
24. анонимен - buy kamagra 15814
24.10.2012 16:40
<a href=http://kamagrastorehere.com/#qfgpv>buy kamagra</a> - <a href=http://kamagrastorehere.com/#zwaml >generic kamagra</a> , http://kamagrastorehere.com/#hyfpz cheap kamagra
цитирай
25. анонимен - cheap viagra 17202
25.10.2012 10:02
<a href=http://viagrastorehere.com/#kryzh>viagra online</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#sfcpf >cheap viagra</a> , http://viagrastorehere.com/#bauuu generic viagra
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: demograph
Категория: Политика
Прочетен: 6027297
Постинги: 1599
Коментари: 8927
Гласове: 8632
Календар
«  Ноември, 2019  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Блогрол