Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.09.2015 10:44 - Хибридната война на путинова Русия срещу България
Автор: demograph Категория: Политика   
Прочетен: 4437 Коментари: 10 Гласове:
13


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
​Хибридни и горещи войни на Русия против българската независимост Доц. Момчил Дойчев
          image     Раковски и Левски проповядват освобождение на България, без чужда помощ, знаят, че „руският камшик боли по-силно от турския“

Откритите или прикрити войни на Руската империя/СССР/Руската федерация против българската независимост не са спирали от Българското възраждане насам.

Тези войни може да определим със съвременния термин хибридни, защото включват много от елементите на хибридна война:

Хибридната война е необявена война, която се води с привидно невоенни средства.

Но това е война като всяка война.

Хибридната война е комплексна война, която има различни съставни части - идеологическа, психологическа, политическа, икономическа, енергийна, финансова, търговска, екологична, диверсионна, корупционна, дипломатическа, свързана е и с подбуждане на расови, етнически, религиозни, междугрупови и др. кризи, конфликти, метежи, въстания.

Джак Макюън определя хибридната война като "фокусирана активност на асиметрични военни действия, водени в три ясно определени посоки: (1) сред населението на конфликтната зона; (2) сред собственото население (т.нар. "домашен фронт"; (3) сред международната общност.

Хибридната война се води основно през медиите

В най-голяма степен това е информационна и психологическа война, насочена към масовото съзнание и на трите „фронта“ – срещу нападната страна, собственото население и международната общност.

Тя цели формиране на противоположни на логиката идеологически интерпретации или направо изопачаване на фактите, като използва всички военни похвати и средства, познати в историята.

Целта не се изчерпва с контрола върху съдържанието на медиите и манипулирането на информацията, но и с комплексни усилия за внедряване на митове и легенди сред населението.

Съвременната хибридна война активно използва най-модерни високотехнологични военни средства за скрита пропаганда, манипулация, създаване на масови психози, психоагресия и промиване на мозъци на огромни групи хора, включително и прилагане на интелигентни "боеприпаси" с голяма точност, наречени още "умни бомби", с цел разстройване на комуникациите и мислите на хората в нападнатата страна.

Различни елементи на хибридна война може да открием в политиката на Русия за предотвратяване създаването на истински независима българска държава от Възраждането насам.
Това се проявява още в предначертанията на Петър Велики и политиката на Екатерина Велика към Балканите и Проливите, които се разглеждат като неизменна цел на руската външна политика.

Особено активна е тази война от края на 60-те години на ХІХ-ти век, когато българският въпрос узрява и предстои да получи своето решение.

Именно тогава се виждат най-ярко геополитическите корени на руската политика, която цели да „освободи“ България, Сърбия, Гърция и Румъния от „оковите“ и отговорностите на независимостта.

Но единствено България продължава и до днес да

робува на мита за „освободителната мисия на Русия на Балканите“ 

Можем да започнем от Тихата война на руската дипломация против българския етнофилетизъм (създаване на независима българската църква от Цариградската гръцка патриаршия). Това не е в интерес на Империята, защото е предпоставка за национално обособяване и изграждане българско национално, а не просто на „православно“ и „славянско“ съзнание.

С още по-голямо настървение руската дипломация воюва с революционното крило в българското национално-освободително движение, особено с дейците, под влияние на идеите на Раковски и Левски, които проповядват „антируските“ идеи за самостоятелно освобождение на България, без чужда помощ, защото знаят, че „руският камшик боли по-силно от турския“ (Захарий Стоянов).

Русия предизвиква провал на Цариградската конференция 1876-1877, която би създала автономна България в нейните естествени етнически граници, гарантирани от всички Велики сили и поради това неприемливи не само за Османската империя, но най-вече за Русия.

Русия умно внедрява чрез своите представители Сан-Стефанския мит сред простия български народ, докато в същото време се договаря с Англия и Австро-Унгария трибутарното псевдо-автономно от нея българско княжество да е между Дунав и Стара планина.

Русия не само е противник на Съединението, но и подтиква Османската империя и Сърбия да ни нападнат като при това скъсва отношенията с България и изтегля руските офицери от Българската армия.
След като Сърбия ни напада, но е военно разгромена, Русия спасява последната от военни репарации и връщането на Пирот и Враня към България.

С помощта на русофилите

е свален българския княз Александър Първи и предизвикана остра политическа криза.

Русия подготвя русофилските бунтове и изпраща няколко чети в Източна България да вдигнат проруско въстание, които българските селяни избиват до крак преди още да дойде редовната българска армия.

Русия организира убийството на българския дипломатически представител в Цариград Вълкович и спасява заловените от турските власти убийци.

Русия стои зад убийството на Стефан Стамболов и отравянето на Захарий Стоянов.

Русия е упорита в исканията си пред султана за назначаването на сръбски владика в Скопие и за откриване на сръбски училища в Македония.

Русия се противопоставя на бератската политика на Стамболов и предотвратява по този начин присъединяването на беломорските българи (в Кукуш, Воден, Лерин, Костур, Серес, Драма, Гюмюрджина, Дедеагач) към Българската екзархия.

Русия откровено подкупва водещи български политици, интелектуалци, военни и църковни дейци да работят против интересите на България. Петко Каравелов, Стоян Данев, Иван Гешов, Драган Цанков, Васил Друмев (митрополит Климент), Марин Дринов и Радко Димитриев...

са само малка част от цяла верига национални предатели, служили предимно или изцяло на руските, а не на българските интереси.

Най-русофилското правителство тласка България към Балканската война /на което Стамболов успешно се противопоставя до убийството му/, без да са осигурени дипломатически, политически военно българските интереси и наивно разчита на руска помощ за отстояване на „целокупна България“.

В крайна сметка се стига естествено до дележ на Македония и Тракия, което няма как да не доведе до оставането на значителни български територии и население под властта на Сърбия и Гърция.

След още по-голямата глупост на русофилския политически елит – разпалването на Междусъюзническата война, Русия открито заема враждебна спрямо България позиция и подтиква Румъния да нападне в гръб България, за да е сигурна в нашия разгром, както и става.

Още преди Междусъюзническата война руският посланик в Белград Хартвиг:

„Силна и единна България ще бъде непременно наш противник. Тя ще се стреми старателно и настойчиво да завладее Цариград и Дарданелите, и в това свое стремление ще се опре на един съюз с враждебната нам Австрия. Да се разберем с една силна България, ние не можем, защото нашите интереси са непримиримо противоположни с нейните. Съвсем друга е работата със Сърбия. Тя е нашият естествен съюзник.“

Така империята създава пропаст между бившите съюзници и подготвя почвата за тяхното бъдещо поглъщане (поне на Румъния и България).

По време на Първата световна война България фактически няма избор – основните български териториални претенции са към окупираните от Сърбия и Гърция населени предимно с българи територии в Македония. Русия скъсва отношенията и обявява война на България още през есента на 1915 г. 

Руската армия воюва три години против България 

на Добруджанския и Македонския фронт. В Добруджа ген. Колев разгромява обединените руско-румънско-сръбски съединения и освобождава цяла Добруджа. На Македонския фронт руски полкове воюват с българските войски в Лерин, Битоля и на Черната скала.

След болшевишкия преврат през 1917 г. и разпалената от него гражданска война, постепенно след 1922 г. Съветска Русия се съвзема и Коминтернът подготвя ново настъпление в Европа. България, Бавария, Унгария са страните, към които е насочена стратегията за разпалване на „пролетарска революция“.

С тази цел е организиран Септемврийският метеж през 1923 г., атентатът в църквата „Света Неделя“ през 1925 г. Сега вече мястото на традиционните русофили е заето от болшевиците. След първия опит за болшевизация на България, в навечерието на Втората световна война, СССР прави втори опит за съветизиране чрез т.нар. „Соболева акция“, което показва на българския политически елит, че има само два варианта за избор (за да се избегне войната на българска територия) съюз или с голямото (комунистическия СССР), или с далеч по-приемливото зло (националсоциалистическа Германия).

Без да влиза официално във война с България, след 22.06.1941 г. чрез своята въоръжена пета колона - БРП(к.) СССР на практика води хибридна война против българската държавност.
Изпращани са терористи по въздуха и по вода, взривяване са български кораби, атакуван е българският бряг, бомбардирани са Добрич и Варна.

По пътя между Созопол и къмпинга “Златна рибка” и днес стърчи една алуминиева пластика, която е паметник на загиналите руски диверсанти – от подводницата, взривила българския кораб „Струма“, пълен с еврейски бежанци!
По цяла нощ там светят прожектори, а на няколко едри каменни блока за изписани имената и чиновете на всички руски диверсанти от подводници, които са били унищожени от нашата брегова охрана.....??

В последните години предателската пета колона се активизира и навсякъде в България започна да издига паметници и кръщава улици на руски и съветски дейци, както и на национални предатели като Георги Димитров и Васил Коларов.
По селата, например в Кюстендилско, могат да се видят чисто нови табели на главните улици с имена само на съветски и комунистически дейци напр. „бул. Ленин“, „ул. Георги Димитров“, която се пресича с „ул. Васил Коларов“, с „ул. Владимир Поптомов“ и пр.

На шествия на БСП и други левичарски или националистически формации се развяват образите на масови убийци като Сталин и Че Гевара. Но това вече е част от

хибридната война на Путинова Русия против страната ни

Но на 5.09. 1944 г. СССР официално обявява война на неутрална България (няколко часа преди да обяви война на Германия!). България е окупирана и окупаторите чрез своите маши – българските комунисти в съюз с професионални превратаджии и други национални предатели започват унищожението на българската държавност и заменянето и със съветска.

За целта е ликвидиран целият български политически, стопански и културен елит (с изключение на малцината леви интелектуалци и русофили). Опитите на отделни комунисти като Трайчо Костов за запазване на някаква минимална стопанска независимост са жестоко смазани. Съветската окупация от 1944 до края на 1947 г. ни струва над 133 милиарда лева. Българският народ изхранва 600 000 чужда армия, която нанася непоправими щети на българското народно стопанство.

Но още по-непоправими щети нанася внедрения от СССР стопански модел. Благодарение на него, за 45 години социализъм България на три пъти изпада в състояние на фалит.
Липсата на какъвто и да е държавен суверенитет по време на социализма се оправдава с простотия от рода на „Суверенитета народът го разбира да има ядене, да живее… ” Наистина суверенитетът и животът за комуниста се свежда до това да има нещо в копанката.
Националното достойнство е "измислица" и затова тоталната икономическа обвързаност на България със СССР след Втората световна война е трудно оспорим факт. България бе най-съветизираната и русифицирана страна. Близо 75-80% от българския външно-търговски обем в края на социализма се осъществява със СССР. Тези икономически отношения не са равноправни, а имат формата на колониален грабеж от съветска страна.

Червената пропаганда и досега твърди, че сме получавали нефт и газ от СССР на преференциални цени. Но пропуска странно да ни съобщи на какви цени закупува съветската страна българските стоки и услуги. Ето какви, например през 1988 г.: За килограм прекрасни български домати – 5 копейки - при световна цена 0.30-0.40 долара. За килограм грозде „Болгар” – 10 копейки- при световна цена 0.80-1.00 долар. Кутия цигари „Стюардеса” – 1 копейка – а у нас кутията струваше 55 стотинки. Бутилка коняк „Слънчев бряг” – 32 копейки – У нас след 1986 г. струваше 3.60 лв. Почивка на съветски туристи в „Слънчев бряг”– т.нар. тогава „храноден” плюс нощувка – т.е. „All Inclusive” – им излиза по профсъюзни съветски цени за 1.45 лв., при реална минимална цена 20-25 лв. Нечуван грабеж, за който обаче не се говори.

Не се говори и за това, че Русия още не ни е изплатила целия ни износ към нея (бившия СССР) през 1990 г. на стойност

с лихвите към 2 милиарда долара

За това свидетелства Григорий Вазов – вицепремиер в правителството на Димитър Попов от 1991 г.

След 1989 г., когато получихме почти даром свободата си, без да сме я изстрадали и осъзнали като отговорност (и за това си плащаме и до днес!), петата колона от национални предатели – комунисти и русофили работят упорито за спиране на процесите на демократизация, европеизация и модернизация на българското общество.

Когато говорим за хибридна война, това означава, че този, който ни противостои, все пак използва и армия.

В случая с България – армия от „тролове“.

Основни опорни точки, спуснати на троловете за водене на пропагандната война против България днес са съсредоточени върху няколко кардинални лъжи:

1) Разпадането на СССР и световната социалистическа система било най-голямата геополитическа катастрофа и тя донесла само икономическа катастрофа, бедност, нещастия и войни, за които комунистическата номенклатура не носи никаква вина. Те били продукт на „господстващата неолиберална теория и практика“.

Само че какъв господстващ „неолиберализъм“ в България виждат неокомунистическите идеолози при положение, че още не сме нито истинска пазарна икономика, нито правова държава?;

2) При социализма сме „ процъфтявали“, а не сме били перманентно в ситуация на икономически дефицит и три пъти в състояние на фалит;

3) Посткомунистическото плячкосване на държавата е дело на „демократите“ и „реститутките“, а не на криминализираните комунистически тайни служби, превърнали се в нови олигархични шайки.

4) Демокрацията и пазарната икономика довели до „разрухата“ на днешна България.

5) Русия е единствения ни приятел и съюзник, а не най-злият враг на българската независимост.

6) Хибридната война против България се изразява и във:
- финансиране на антибългарски партии и организации (Напр. партия „Атака“ и още десетки псевдонационални партии и организации),
- поддържането на десетки електронни и печатни медии, пропагандиращи неокомунистически, антидемократични, расистки, конспиративни и русофилски възгледи и позиции, косвено или пряко финансиране на пропагандните кампании, дори в националните медии на България (например предаването на г-н Волгин „Деконструкция“ по БНР, Предаването на Димитър Цонев по БНТ и много други), насочени към пропаганда на носталгия по социализма, сталинизма и комунистическото мракобесие
с цел дестабилизация и отклоняване на страната от евроатлантическата и ориентация.

Всички тези факти показват необходимостта от преосмисляне на нашата толерантност към пропагандаторите на човеконенавистните неокомунистически и патриотарско-русофилски противобългарски идеи, които днес свободно се пропагандират в уж „свободна и демократична България“.

Патриотарските и русофилски пропагандни клишета от шестващи по всички медии левичари и русофили, създава погрешната представа, че в България има само псевдо- и мутро-интелектуалци.

Целта е да се отрече и оплюе всичко което е постигнато в посткомунистическия период и всички, които са допринесли за преодоляване на наследството на съветската окупация и комунистическото робство, на всички, които работят за независима и процъфтяваща демократична България.

Гласувай:
17
4


Вълнообразно


1. kolorado - Малии, руските мурзилки на ясла към ...
23.09.2015 12:06
Малии, руските мурзилки на ясла към руското посолство, са се разшавали и тук.

Пуснали са два минуса, след като са напомпали цели 4 поста на първа в услуга на руската нацистка империя.
4 поситнга, в които помпаджиите с руска днк, националните предатели са е изсрали на българщината, защитавайки руския Хитлер Путлер.

Ако имах време, щях да кача тоя постинг на първа, не идиотите русопати, които са я завладели.
цитирай
2. kolorado - ето ги руските фашисти
23.09.2015 13:38
Представител на Русия знаково демонстрира, че са над българския държавен глава
Представител на генералния консул на Руската федерация в град Русе Владимир Александрович Климанов си позволи недопустима провокация с българската държавност в деня, в който честваме 107 години от обявяване на Независимостта.

Руският дипломат е бил днес сред официалните гости в старата столица Велико Търново. При тържественото поднасяне на венци и цветя на паметника на Независимостта на историческия хълм Царевец той безцеремонно е нарушил държавния протокол на България. Това разказаха и потвърдиха Faktor. пред изумени от руската наглост наши политици.

Според държавния протокол първо се поднася венецът от президента на РБ Росен Плевнелиев, който единствен се поставя отгоре на паметника. След това под него се подреждат венците на председателя на парламента, на министър-председателя, на политическите партии и коалиции, дипломатически мисии, организации, сдружения и граждани.

Към края на церемонията представителят на руското консулство в Русе демонстративно заобикаля паметника и поставя венец от името на Русия върху венеца на българския държавен глава.

Всички присъстващи на церемонията са били смутени и скандализирани от недопустимото поведение на руския дипломат. Официалните държавни лица са премълчали деликатно гаврата, за да не стигне до явен скандал в празничния ден. Почти минути след неговата провокация, поднесеният от него венец е бил свален от представители на протокола на държавния глава, разказаха очевидци.

Демонстрацията на официален представител на Русия у нас в деня на Независимостта едва ли е случайна и по-скоро е част от поредицата провокации, които свързаните с режима на Владимир Путин умишлено организират у нас като част от хибридната война на Кремъл. Според наши дипломати с това поведение реално са се подиграли с българската държавност, демонстрирайки знаково, че Русия е над президентската институция. Те смятат, че външният министър Митов незабавно трябва да провери скандалния инцидент и да отправи протестна нота до руското посолство в София.

Почти 10 часа след скандалния инцидент медиите мълчат за дипло
цитирай
3. slavimirgenchev1953 - Славиграми
23.09.2015 19:32
НЕЗАВИСИМОСТ

Щом чуя името Русия,
зареждам своята ютия.

Д-р Зоргенчев
цитирай
4. get - - Вие руснак ли сте - поне от това да си обясним, до момента демонстрирано поведение ?
23.09.2015 20:08
podvodni написа:
Оказва се, че за болестта сороидна олигофрения няма лечение !


- А защото, Както сте много "начетен" - сте явно и илитерат по въпроса - Да ви цитирам извадки от книга писана още през 1914 г., от Архиерей на Българската православна църква?!

"ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Апел към българският народ

Стига сме жумели народе. Да си отворим очите и да прогледнем.
Ще видим, че фантома, който поради жуменето ни, ни се представляваше в нашето въображение и ни се чинеше, че е наш велик покровител, а пък излиза, че той е виновника за погрома на България.
Тя, със своето словесно мляко на славянската писменост, откърми матушката Русия.
Без българската култура, Русия не можеше да бъде велика.
В замяна на писмеността и културата, които и даде България, Русия ни подари свободата. Станахме квит.
Императорът каза:”България ще се накаже”. Наказа се!
Руската дипломация извърши погрома над България за да се изпълнят думите на императора.
За тоя смъртен грях ще бъде наказана Русия със страшен погром, много по-страшен от оня, който и се нанесе по времето на руско-японската война."
2.
Борбата по църковния ни въпрос, беше борба против руската дипломация. Зад нея се криеше ГРЪЦКАТА ПАТРИАРШИЯ, националните – панеллинистически – интереси на която, бяха достойно защищавани и покровителствани от славянска Русия.
Подялбата на ръководителите по църковния ни въпрос на две групи, на две партии, на русофоби и на русофили, показва тая истина, че имаше борба „за” и „против” руската дипломация.
- До тук с РУСКАТА НАМЕСА - Църковните борби през Българското Възраждане!

- От времето на ... Вече при "освободена" България - Цитати:

3. Великия грях на България се извърши!
Изпъдихме добрия княз мъченика, мъченика за благото на България, изпъдихме го ние, като ГЯУРИ* (предатели – к.авт.), по внушение на Русия.
Целта се обнаружи(откри – б.м.)! Русия побърза да изпрати в България своя комисар, като генерал-губенатор, на Задунайската губерния. Това е факт!
4. Покойния Стефан Стамболов издигна високо знамето на независимостта и отсече: ”Долу ръцете !”.
Той изпъди комисаря. Спаси Българията. Ако не беше бил Стамболова, днес България щеше да си бъде спокойна, като руска задунайска губерния.
Много съжаляват ГЯУРИТЕ - СЛЕПИТЕ РУСОФИЛИ, как се отърва България!
(стр. 22-23)
5. В Прилеп казват: „Ако гяуринът не хапне нечисто – турчинът халва не яде”.
Тоест: Ако християнина не стане предател – мюсюлманина зло не може да направи!
Ако не беше взета измежду нас „сопата”, оръдието, гяурите - руското правителство не можеше да яде халва – изпъждайки княза.
Бележка: „Гяур” – отстъпник, предател, неверник?
Стр.29
6. Екзарх Йосиф – писмо от 02. Май 1902 г. – пише:
„Руското правителство иска да настани сръбски владици в Македония, които да изтикат българските, за да се принуди екзархията да се прибере в границите на княжеството. Но защо руското правителство, вместо да заставя Патриаршията да дава на цяла Македония сърби владици, не подействуваше да се назначат български и така да се премахне причината на несъгласието между Екзархията и Патриаршията и да се вдигне схизмата?
Това е път правий, по-лесний и по-естествений …”
- Така че ако си руснак продължавай с бътвежите си … Ако си българин – мълчи да не слушам глупостите, защото ме е срам за теб самият !!!


цитирай
5. slavimirgenchev1953 - Този съветофилски боклук е само един от многото тук.
23.09.2015 20:09
get написа:
podvodni написа:
Оказва се, че за болестта сороидна олигофрения няма лечение !


- А защото, Както сте много "начетен" - сте явно и илитерат по въпроса - Да ви цитирам извадки от книга писана още през 1914 г., от Архиерей на Българската православна църква?!

"ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Апел към българският народ

Стига сме жумели народе. Да си отворим очите и да прогледнем.
Ще видим, че фантома, който поради жуменето ни, ни се представляваше в нашето въображение и ни се чинеше, че е наш велик покровител, а пък излиза, че той е виновника за погрома на България.
Тя, със своето словесно мляко на славянската писменост, откърми матушката Русия.
Без българската култура, Русия не можеше да бъде велика.
В замяна на писмеността и културата, които и даде България, Русия ни подари свободата. Станахме квит.
Императорът каза:”България ще се накаже”. Наказа се!
Руската дипломация извърши погрома над България за да се изпълнят думите на императора.
За тоя смъртен грях ще бъде наказана Русия със страшен погром, много по-страшен от оня, който и се нанесе по времето на руско-японската война."
2.
Борбата по църковния ни въпрос, беше борба против руската дипломация. Зад нея се криеше ГРЪЦКАТА ПАТРИАРШИЯ, националните – панеллинистически – интереси на която, бяха достойно защищавани и покровителствани от славянска Русия.
Подялбата на ръководителите по църковния ни въпрос на две групи, на две партии, на русофоби и на русофили, показва тая истина, че имаше борба „за” и „против” руската дипломация.
- До тук с РУСКАТА НАМЕСА - Църковните борби през Българското Възраждане!

- От времето на ... Вече при "освободена" България - Цитати:

3. Великия грях на България се извърши!
Изпъдихме добрия княз мъченика, мъченика за благото на България, изпъдихме го ние, като ГЯУРИ* (предатели – к.авт.), по внушение на Русия.
Целта се обнаружи(откри – б.м.)! Русия побърза да изпрати в България своя комисар, като генерал-губенатор, на Задунайската губерния. Това е факт!
4. Покойния Стефан Стамболов издигна високо знамето на независимостта и отсече: ”Долу ръцете !”.
Той изпъди комисаря. Спаси Българията. Ако не беше бил Стамболова, днес България щеше да си бъде спокойна, като руска задунайска губерния.
Много съжаляват ГЯУРИТЕ - СЛЕПИТЕ РУСОФИЛИ, как се отърва България!
(стр. 22-23)
5. В Прилеп казват: „Ако гяуринът не хапне нечисто – турчинът халва не яде”.
Тоест: Ако християнина не стане предател – мюсюлманина зло не може да направи!
Ако не беше взета измежду нас „сопата”, оръдието, гяурите - руското правителство не можеше да яде халва – изпъждайки княза.
Бележка: „Гяур” – отстъпник, предател, неверник?
Стр.29
6. Екзарх Йосиф – писмо от 02. Май 1902 г. – пише:
„Руското правителство иска да настани сръбски владици в Македония, които да изтикат българските, за да се принуди екзархията да се прибере в границите на княжеството. Но защо руското правителство, вместо да заставя Патриаршията да дава на цяла Македония сърби владици, не подействуваше да се назначат български и така да се премахне причината на несъгласието между Екзархията и Патриаршията и да се вдигне схизмата?
Това е път правий, по-лесний и по-естествений …”
- Така че ако си руснак продължавай с бътвежите си … Ако си българин – мълчи да не слушам глупостите, защото ме е срам за теб самият !!!цитирай
6. podvodni - И да ме убедите до край, че Русия в...
23.09.2015 21:58
И да ме убедите до край, че Русия винаги е желала злото на България (заб. държавно образувание България към 1877 г. на картата на Европа не е съществувало) е желателно да ми цитирате "Писмото на Левски"
И така Левски (член на масонска ложа "Млада българия" под предводителството на Мацини, такива са били Стамбулов, Раковски, З. Стоянов и др) който е "знаел" (сигурно от фейса ще да взема инфо), че руският камшик е по-болезнен от турският също така е казал "Ако след освобождението ние си изберем цар то сме глупци. Сега си имаме султан".
И българите вземат че си избират цар- некъв виенски оллигофрен намерен в някоя кръчма.
Стамболов - русофил до моззъка на костите си, има две неуспешни апостолства преди освобождението.
Апостол в старозагорската буна Стара Загора (странно но стара загора не се вдига на възстание).
Апостол на Горнооряховският комитет за Апролското възстание (итози комитет не възтава през 1876 г.).

Останалите идиотизми в статията оставям на вас.
Естественно ако имате способността и най-вече смелостта да мислите със собствените си мозъци (при условие че имате такива)
цитирай
7. get - - Приятелю, отново ви питам - Вие българин ли сте? Ако отговора ви е "Да" ... ?
23.09.2015 23:30
podvodni написа:
И да ме убедите до край, че Русия винаги е желала злото на България (заб. държавно образувание България към 1877 г. на картата на Европа не е съществувало) е желателно да ми цитирате "Писмото на Левски"
И така Левски (член на масонска ложа "Млада българия" под предводителството на Мацини, такива са били Стамбулов, Раковски, З. Стоянов и др) който е "знаел" (сигурно от фейса ще да взема инфо), че руският камшик е по-болезнен от турският също така е казал "Ако след освобождението ние си изберем цар то сме глупци. Сега си имаме султан".
И българите вземат че си избират цар- некъв виенски оллигофрен намерен в някоя кръчма.
Стамболов - русофил до моззъка на костите си, има две неуспешни апостолства преди освобождението.
Апостол в старозагорската буна Стара Загора (странно но стара загора не се вдига на възстание).
Апостол на Горнооряховският комитет за Апролското възстание (итози комитет не възтава през 1876 г.).

Останалите идиотизми в статията оставям на вас.
Естественно ако имате способността и най-вече смелостта да мислите със собствените си мозъци (при условие че имате такива)


... да продължим с дискусията!
- Ако сте руснак е безпредметно! Защото ще се оплетете с куха пропаганда от вида: Рассия като християнска и славянска държава е водила Всичките си войни срещу с Турция единствено и само с цел освобождение на "братята" християни ... при последните две е сменила "плочата" - та е станало ... за освобождение на "братята слАвЯни" ?
- Като илюстрация на това, което намеквам ... ще ви помоля да проверите Колко войни са водени между Русия и Турция - Какви мирни договори са сключени? Какви са резултатите за нас Българите от тези мирни договори!

Друго!
- Ще ви дам нагледен пример, чрез тази картинка?
http://dic.academic/pictures/wiki/files/50/200px-Hunkar_Iskelesi_Medal_%28Russian_Military_Mission%29%2C_1833.jpg
- С този сечен от султана медал(1833 г. (!!!)) са декорирани (наградени) множество руски военни и дипломати за това че ... НА ПРАКТИКА Русия спасява Турция от пълното и изличаване, не само като империя а и държава от политическата карта?

- С уважение!
цитирай
8. podvodni - Има ли значение какъв съм ? При...
24.09.2015 00:31
Има ли значение какъв съм ?
Приемете че съм някой !

И така, Русия, него време е била наистина християнска и славянска .................. империя.
Т.е. всички нейни действия се разглеждат от тази платформа.
И съответно, нейното противопоставне е било срещу другите империй - Британска, Османска и Австро-унгарска..
крим е отнет от Османската (Турската) империя. Възраждането на Българската държавност е част от план за отслабване и/или отстраняване на Османската империя като фактор в световната (Европейска) политическа сцена.
Да не забравяме, че Османската империя е на пълно или почти пълно подчинение на Лондон, Париж и Венеция.
Заете ли истинското име на Осман паша? А на Сюлейман паша?
цитирай
9. kbalenciaga - На първо място са личните интереси
24.09.2015 09:00
Както на Русия, така и на САЩ.
В тълкуването на Хибридната война, е по адекватно, да се каже, че са включени и платените дезинформатори, които го играят путинофили, и платените дезинформатори, които го играят западнофили.
И едните, и другите са много вредни за българското общество.
Те ЗАЕДНО слугуват на Червените олигарси, срещу интересите на народа!
цитирай
10. get - @ 9. podvodni @ 10. kbalenciaga
24.09.2015 20:08
@ 9. podvodni - И така, Русия, него време е била наистина християнска и славянска .... ....... империя.
- Казвате Русия е ИМПЕРИЯ - Следователно войните които води са империалистически ... пък било те със Швеция или Турция ?!
- А за естеството на империалистическите войни, ето каква е руско-марксистката представа?

"В советских учебниках традиционное для мировой историографии понятие « Mировая война» часто заменялось на «империалистическую войну». Что же конкретно имелось ввиду под подобным определением?
1. Для понимания сути явления империалистических войн нужно разобраться в значении слова «империализм» . Марксистская философия и историография выделяют пять основных этапов развития общества ...
2. Собственно империалистическая война - это конфликт, в котором участвует одна или несколько империалистических стран. Ее главная ЦЕЛЬ - захват территорий и ресурсов для основания новых колоний и экстенсивного экономического развития.
К подобным войнам марксистская историография относит, например, опиумные войны XIX века, в которых Британская империя хотела получить контроль над Китаем; англо-бурскую войну, которая стала реакцией на движение за независимость в рядах европейских поселенцев в южноафриканских колониях; а также первую мировую войну, в которой столкнулись несколько великих держав того времени, и целью которой опять же был передел зависимых территорий в мире."

- Подводни, по отношение определението за християнска - ще се съглася, ако прибавите и определението "юдео"!
А за "славянство(то)" - Ще кажа!
До девети ... а в някои области ча-а-ак, след единадесети век е приключил процеса на "слОвЕнизирането" на местното и туземно ФИНО-УГЪРСКО население, КОЕТО МАСОВО Е НАСЕЛЯВАЛО ... Така известната ни Велика Русия ... до Петър Първи, известна в Европа, като Московия/Москалия ... второто по етнонима на местното(московско) финско население: Мок(с)ша?!

@ 10. kbalenciaga - В тълкуването на Хибридната война
Отговор: Първите образци на ХИБРИДНА ВОЙНА можем да намерим още при татаро-монголите ... на чиято Златна орда се явява политико-държавна наследница Московска рус(княжество + империя в последствие) !

- В заключение - Колко са били "славяни" и "християни" през 15-ти век московитите, вземете прочетете "Молитвата" на Афанасий Никитин ?!?
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: demograph
Категория: Политика
Прочетен: 5455161
Постинги: 1599
Коментари: 8912
Гласове: 8130
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Блогрол