Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.06.2010 00:52 - Гети и готи. Немската историческа "неука" срещу българите.
Автор: demograph Категория: Политика   
Прочетен: 22333 Коментари: 27 Гласове:
12

Последна промяна: 21.07.2010 00:16

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Напоследък се заех с представянето на  чуждестранни исторически теории и геополитически доктрини базиращи се върху отнемането или изопачаването на  историята на българския народ и държава.
С този копипейст материал се опитвам да открехна прозореца на германските манипулации на древната ни история, представени подробно от проф. Асен Чилингиров в книгата му "ГОТИ И ГЕТИ", предговорът на която се осмелявам да публикувам в блога си.

"Всяка теория, че българите били монголоиди, угро-фини, турци, задкарпатски славяни и какви ли не още, намира мигновено поддръжка сред чуждите и нашите историци.

Но не и твърдението, че са първоначалното население на нашите земи, запазило не само своя физически и генетически тип, но също своя език и своите обичаи, въпреки многобройните вражески нашествия, на които е било изложено в течение на хилядолетия."
Асен чилингиров 

На фона на изследванията на Асен Чилингиров и другите посветили съдбата си на Отечеството ни, лицето Европейската и световна цивилизация започва да се сдобива все повече тракобългарски черти. Колко тъжно е, че българският етнос постепенно се превръща от застрашен в изчезващ човешки вид...
Както днес преоткриваме загадките върху етруски, пеласги, траки и гети/готи, след половин век претопените ни потомци ще четат за загадъчните българи.

Ако не се изскубнем някък от демографската смърт, която очаква народността ни в близките десетилетия.

Демограф
Ето и самият предговор
...............................................................................
ГОТИ И ГЕТИ

image

Предговор на второто издание за “Готи и гети – Изследвания I”
Първото издание на този сборник беше изчерпано за по-малко от две години – необичайно събитие за съвременната българска научна историческа литература. Тъй като интересът към него не само че не е намалял, а дори се е увеличил, наложи се пускането на второ издание, допълнено с една кратка студия от покойния българо-канадски учен Георги Сотиров, която при издаването на сборника не ми беше достъпна. Междувременно бе подготвено издаването на заключителния том от резултатите на продължилите четири десетилетия разкопки в римския кастел Ятрус, извършени от Археологическия институт при БАН в сътрудничество с Германския Археологически институт (до 1989 година с АН на ГДР). Благодарение любезността на ръководителката на разкопките, д-р Герда Зомер-фон Бюлов, ми беше позволено да се за запозная с тези резултати още преди те да бъдат отпечатани, с което ми се даде възможност да ги използвам при моята работа, свързана с целия комплекс от материали, отнасящи се до т.нар. готски проблем.

При всичката прецизност на изследванията в този кастел, с каквато у нас досега не са били извършвани такива проучвания, присъствието на предполагаеми етнически германци сред населението на кастела не можа да бъде установено.

Установено бе мирното напускане на римския гарнизон от кастела през V век, свързано с прехвърляне защитата на границата върху местното население, състоящо се от федерати на римската империя – и то очевидно поради липса на военна заплаха от еднородното население на отвъдния Дунавски бряг.

Както при останалите археологически обекти отсам и отвъд Дунав, а също и по цялата територия на Северното Причерноморие, не се откриха никакви писмени паметници, свидетелстващи за съществуването на някакво германско население през първата половина на първото хилядолетие от нашата ера – както не бяха открити и други паметници на материалната култура, свързани по някакав начин с етническо германско население.

С това за пореден път се опровергават подхранваните и до сега от определени среди спекулации, не само допускащи широкото разпространение на германски племена в този район до средата на VІ век, но дори определящи тези племена за родоначалници на германската нация с нейната държавност, култура и духовно-религиозен живот.

Засилването активността на тези спекулации през последните години беше и причината за издаването на този сборник – тя е изложена обстойно в предговора към първото издание и считам за излишно да се връщам тук още веднаж на обстоятелствата, довели до издаването му.

И да повтарям още веднаж, че считам всички видове опити за покушение върху идентичността на моя народ, неговата история и неговата култура за най-страшното углавно престъпление – независимо от това дали то се отнася към отделни индивиди, или към общността от тези отделни индивиди, за която ние сме приели названието народ.

А за това престъпление ние сме възприели названието геноцид.

За шестте десетилетия, през които се занимавам с историята и културата на народите от нашата планета, аз не съм срещнал друг народ, срещу чиято идентичност да са вършени и да продължават да се вършат толкова покушения, колкото срещу моя, българския народ.

От много хилядолетия той е бил заставян да се бори срещу всевъзможни нашественици за своята земя, за своето съществувание, за своя език, за плодовете на своя труд и изкуство, за своята вяра.

И колкото пъти е бил гонен от родината си през петте хилядолетия, в които сме осведомени за неговото присъствие в европейския континент, той винаги се е завръщал в тази своя исконна родина – империи са възниквали и са изчезвали върху земята му, но той е останал на земята си със своя език и своите обичаи, предавани от поколение на поколение до ден днешен.

За произхода на българския народ и неговия език са съчинени и продължават да бъдат съчинявани най-различни теории, които го изкарват пришелец от едва ли не всички възможни краища на стария свят: от най-далечния изток до най-далечния север – от пустинята Гоби, зоната на вечния сняг в Памир и полярния кръг на северната евроазийска граница, до блатата на Задкарпатието.

Всяка теория, че българите били монголоиди, угро-фини, турци, задкарпатски славяни и какви ли не още, намира мигновено поддръжка сред чуждите и нашите историци.

Но не и твърдението, че са първоначалното население на нашите земи, запазило не само своя физически и генетически тип, но също своя език и своите обичаи, въпреки многобройните вражески нашествия, на които е било изложено в течение на хилядолетия,.

Между всички тези теории за произхода на нашия народ, неговия език и неговата култура, една от най-агресивните, но и от най-малко обоснованите е особено засилилата напоследък своята активност теория за „германски влияния“ не само върху етническия произход на българите, но и за създаването на българската държава, култура и дори език.

С манипулации в тълкуванието на историческите извори се налага насилствено и напълно необосновано идеята, че носители на тези етнообразуващи влияния били някакви германски племена, наречени готи.

Че такива германски племена никога през историческата епоха не са населявали не само нашите земи, но и съседните земи по брега на Черноморието, историческите извори са еднозначни – също както несъмнени са резултатите от археологическите, етнографските и езиковите изследвания в целия този район, които досега не са открили никакви следи от германско население в него, чието присъствие тук би трябвало да бъде по някакъв начин отразено върху паметниците на материалната и духовната култура.

Както вече беше отбелязано в предговора към първото издание на този сборник, неговата основна задача е да покаже по какъв начин се манипулират историческите извори, за да бъдат нагодени като доказателства за тезата за германско присъствие в Югоизточна Европа.

И как в тези извори названието гети, събирателно име на исконното население на Причерноморския район, включващо в себе си всички еднородни племена и народи, обитаващи в миналото този район, като траки, илири, даки, скити, сармати и т.н., се заменя с названието готи.

Кога и по какъв начин названието гети се заменя с названието готи, ни съобщава един от най-известните извори за историята на римската империя, чиято автентичност и надежност стоят над всяко съмнение: Historia Augusta (История на императорите) – в този сборник той е цитиран в последната студия.

Сред всички писмени извори за историята на нашите земи и тяхното население няма нито един, който да споменава някакъв нов народ, заселил се в началото на нашата ера в Югоизточна Европа, наричан готи.

И всички тези извори, без изключение, съобщават, че под названието готи трябва да се разбират гети, т.е. местното население, обитавало тези земи от най-дълбока древност, добре известно на всички историци и географи от Херодот до Страбон.

И в този смисъл, след полуофициално регламентираното преименуване на гетите в готи, извършено малко след победата на император Каракала (188-217) над партяните в 216 година, всички автори се чувстват задължени, споменавайки названието готи, да отбележат, че под него трябва да се разбират гетите, които били добре познати на всички съвременни читатели и нямало защо да им обясняват кой и какъв е този народ – значителен брой от изворите са цитирани в настоящия сборник.

Това обаче не знаят или се правят че не знаят мнозина съвременни историци, в това число и български.

А върху недоразумението от размяната на имената се изгражда цялата германска политическа и културна средновековна история, включваща т.нар. „Велико преселение на народите“, но и създаването на „индогерманските“ езици, и расовата теория, според която представители на най-чистата раса били германците-арийци – в действителност дори и самото название „арийци“ е съчинено през ХІХ век и не се предава от никакъв исторически извор.

Че историята на нашия народ се е манипулирала от хилядолетия насам, едва ли ще изненада читателя, пред чиито очи и съвременната история се манипулира по най-нагъл начин.

Също едва ли би могло да го изненада присвояването на нашата история и плодовете на нашата хилядолетна култура от други народи.

Науката на третото хилядолетие обаче разполага с по-надежни средства за проверка на много от лъжите, които са ни представяни и продължават да ни се представят като факти.

А тези лъжи са залегнали дълбоко в нашето съзнание – още от училищната скамейка ние сме обременени с безброй предразсъдъци за нашето минало, нашата култура, нашата писменост и нашата религия.

Айнщайн е казал, че за човека е по-лесно да разбие атома, отколкото своите предразсъдъци. Затова не си правя и най-малки илюзии, че читателят ще приеме лесно написаното в тази книга, ако и то да се представя въз основа на исторически извори, почиващи върху свидетелствата на най-компетентните и безукорни автори от древността и средновековието – от Херодот и Страбон, до св. Йероним и Храбан Мавър.

За мене не беше изненада, че ако и първото издание на тази книга да се посрещна с одобрение от най-различни слоеве на българската общественост – за което свидетелстват много писма на читатели – тя не бе спомената нито в нашия периодичен печат, нито в научните издания.

Толкова повече ме изненада рецензията за нея, поместена в официалния бюлетин на германските библиотеки, коментиращ най-значимите чуждестранни публикации. И в нея рецензентът, д-р Рьоринг, отбелязва, че тъй важните въпроси относно готите се нуждаят от ново преразглеждане.

В този смисъл се надявам, че тази книга ще помогне на младото поколение български историци да разберат по-добре българската история и да дадат приноса си за нейното прочистване от лъжи и заблуждения.
Асен Чилингиров, Берлин, 4 октомври 2008 г.

Из предговора на второто издание за “Готи и гети – Изследвания II”

Също както при първата част от този сборник, новото издание и на втората част се наложи не само поради нейното бързо изчерпване, но и от нуждата да се добавят още някои материали, с които обемът на книгата беше значително увеличен.

Тези добавки засягат преди всичко писмените извори, в които са включени всички сведения за присъствието на “етнически германци” по нашите земи и изобщо по Северното Причерноморие през късната античност и средновековието. Но също и още писмени извори за най-старата история на нашия народ.

Всеки народ се идентифицира със своята история, с приноса си към културата на човечеството, и няма по-ефикасно оръжие срещу един народ от унищожаването на неговата история и идентичност.

В цялата световна история не познавам друг народ, освен нашия, срещу когото това оръжие да е прилагано по-целенасочено и по-последователно, и то в течение на хилядолетия.

До ден днешен.

Гонили са го от неговата земя, при това многократно; опитвали са да го подчинят и да го претопят, но той е устоял на всички изпитания от природни бедствия и многобройни вражески нашествия, без да загине и изчезне, като е запазил своите характерни особености – добри и лоши.

А неговите врагове и покорители са се претопили и изгубили сред него. Без никакъв остатък. И в най-далечното, и в не тъй далечното минало.

Унищожавали са плодовете на неговия труд и на неговия дух, горили са на клади неговите синове и дъщери, изгаряли са неговите книги, събаряли са камък по камък църквите и палатите му, а с техните безценни съкровища сами са се кичели.

И се кичат до ден днешен.

Тези съкровища, плодове на неговото изкуство и на неговия творчески дух, изпълват музеите на всички континенти – по света няма и нито едно голямо книгохранилище, в което да не се съдържат остатъци от неговата книжнина, запазили се по чудо невредими до днес, за да служат на цялото човечество.

А както показаха извършените неотдавна генетични изследвания и неговите гени не само че не са били унищожени с многократното и систематично изтребване и прогонване на синовете и дъщерите му, но са се пръснали по цялата наша планета до нейните най-далечни краища, като са пренесли там и неговата физическа субстанция.

Задачата на това изследване е да възстанови поне малка част от историята на нашия народ със средствата на съвременната наука – а тези средства съвсем не са тъй ограничени, както постоянно се втълпява в съзнанието му с твърдението, че за неговата история не са запазени никакви документи и му се подхвърлят фалшификати, представящи в невярна светлина не само миналото му, но и поставящи под въпрос цялото му съществувание в продължение на много хилядолетия.

За сметка на народите, които са си присвоили и си присвояват до днес неговата история, неговата древна култура и заслугите му пред човечеството.

Това изследване има за цел да покаже, че съществуват многобройни писмени свидетелства за историята на нашия народ с несъмнена автентичност и че тези свидетелства се потвърждават от всички помощни науки на историографията – от археологията и палеолингвистиката до палеогенетиката.

А и че техните изследвания са достъпни за всекиго в днешния век на информатиката, когато вече не може да се злоупотребява с данните им в полза на една или друга политическа доктрина.

....................................................................................................................................................................
На фона на изследванията на Асен Чилингиров и другите посветили съдбата си на Отечеството ни, лицето Европейската и световна цивилизация започва да се сдобива все повече тракобългарски черти. Колко тъжно е, че българският етнос постепенно се превръща от застрашен в изчезващ човешки вид...
Както днес преоткриваме загадките върху етруски, пеласги, траки и гети/готи, след половин век претопените ни потомци ще четат за загадъчните българи.

Ако не се изскубнем някък от демографската смърт, която очаква народността ни в близките десетилетия.

ДемографТагове:   смърт,   немската,


Гласувай:
121. boristodorov56 - Това трябва да се изучава в учили...
29.06.2010 07:48
Това трябва да се изучава в училищата!
цитирай
2. demograph - Да Борисе!
29.06.2010 13:38
Не знам дали си чул за нашата идея да се издаде детска версия на българската история и да се разпространява сред малките като алтернатива на казионната.
Ако можем да наложим някък си в часовете по история да се представят алренативни тези за произхода на българите ще е голям успех. Макар, че тава би трябвало да е част от обучението на свободомислещи хора.
Привет.
цитирай
3. анонимен - айде малко по-скромно...
29.06.2010 20:04
Не вждам защо да не вярвам на немските историци, а да вярвам на българските. Кое немско е по-лошо от кое българско, че точно по тая точка да е по-различно?
Българската история е пропита с лъжи, пропаганда и червиво родолюбие - това не е наука, а политка и малко приземяване чрез чужда гледна точка е направо наложотелно!
цитирай
4. demograph - Стига бе!
30.06.2010 02:10
kansandilh....В признаването на тази фалшификация-Сребърния кодекс- преди три години се включи и българския президент-историк, след посещението си в Швеция.
...........................
Просто няма как да е друго...освен българска простотия. Или както захариада казва - българска глупашка алчност.
цитирай
5. анонимен - айде малко по-скромно...
30.06.2010 18:10
@kansandilh

Нищо подобно! "Сребърният кодекс" само е украсяван/реставриран през 17 век със сребро - текстът е писан в Италия в началото на 6 век (въглероден анализ). Той е бил продаван (има "квитанции") и е споменаван по-рано. Ползваните сребърно и златно мастило са добре известни отдавна. Това е всепризнат документ, освен това той е само един от още поне 3 преписа от същото време. И всичките показват, че оригиналът на Урфила е писан в... ха познай къде!?
Така, че няма какво да шмекеруваме на дребно!

Статията горе е с грешна логика по принцип. Това, че не намираш археологически доказателства за нещо, не значи, че го е нямало! Готите минават през цялата северна граница на Империята и няма как да са прескочили точно само днешна България - просто няма логика.

Теб сега те е яд, че готите са били по-стар народ от нас, по-културен, с по-ранна писменост и покръстване, с по-голямо вияние в/у залеза на Рим и преразпределението на Европа и са оформили бъдещето на България преди Аспаруховото нашествие... Не се спичай по детски - просто така са се стекли нещата.
цитирай
6. sparotok - грешка
30.06.2010 20:46
анонимен написа:
@kansandilh

Нищо подобно! "Сребърният кодекс" само е украсяван/реставриран през 17 век със сребро - текстът е писан в Италия в началото на 6 век (въглероден анализ). Той е бил продаван (има "квитанции") и е споменаван по-рано. Ползваните сребърно и златно мастило са добре известни отдавна. Това е всепризнат документ, освен това той е само един от още поне 3 преписа от същото време. И всичките показват, че оригиналът на Урфила е писан в... ха познай къде!?
Така, че няма какво да шмекеруваме на дребно!

Статията горе е с грешна логика по принцип. Това, че не намираш археологически доказателства за нещо, не значи, че го е нямало! Готите минават през цялата северна граница на Империята и няма как да са прескочили точно само днешна България - просто няма логика.

Теб сега те е яд, че готите са били по-стар народ от нас, по-културен, с по-ранна писменост и покръстване, с по-голямо вияние в/у залеза на Рим и преразпределението на Европа и са оформили бъдещето на България преди Аспаруховото нашествие... Не се спичай по детски - просто така са се стекли нещата.


Сребърният кодекс няма как да е на Вулфила защото той превежда само Стария Завет, Филосторгий обяснава това много ясно. Сребърния кодекс съдържа само Новия Завет, как тогава ще е писан от Вулфила?

Питър Хедър определя черняковската и синтано-мурешката култура като готски, но си затваря усилено очите за факта, че тази култура същесвува още от 5-ти век преди Христа и на юг от река Дунав, т.е. тракийска е.

Ако готи бяха живели векове в Дакия и Тракия къде са готските топоними, трябва да има стотици...или готите са били глухонеми:))
цитирай
7. sparotok - Нибур
30.06.2010 20:48
анонимен написа:
Не вждам защо да не вярвам на немските историци, а да вярвам на българските. Кое немско е по-лошо от кое българско, че точно по тая точка да е по-различно?
Българската история е пропита с лъжи, пропаганда и червиво родолюбие - това не е наука, а политка и малко приземяване чрез чужда гледна точка е направо наложотелно!


Явно не си чел щуротиите на Нибур, който се опита да изкара пеласгийският език от тевтонски произход.
цитирай
8. lambo - А защо българските семейства нямат деца ?
30.06.2010 22:15
Защо циганките имат по 10 - 23 чаавета ?
Всички знаем и всички си траем

Защото 70% от помощите и 85% от детските, се раздават на циганите
А защо така ?
Ами защото сред политиците - Доган, Иван Костов, Седефчо, Кобурга, Сидеров, Борисов, Дянков и т.н.

НЯМА НИТО ЕДИН БЪЛГАРИН ...
цитирай
9. demograph - Има светлина в тунела
30.06.2010 22:48
И сред чуждите историци се надига вълна в защита на обективността.
Но главното е ние тук да си се защитим.
Да изметем нашите историци подложки и да отворим очите на българите.
Включително и да бием тревога за унищожаването на нацията ни.
цитирай
10. анонимен - Готи
01.07.2010 17:25
анонимен написа:
@kansandilh

Нищо подобно! "Сребърният кодекс" само е украсяван/реставриран през 17 век със сребро - текстът е писан в Италия в началото на 6 век (въглероден анализ). Той е бил продаван (има "квитанции") и е споменаван по-рано. Ползваните сребърно и златно мастило са добре известни отдавна. Това е всепризнат документ, освен това той е само един от още поне 3 преписа от същото време. И всичките показват, че оригиналът на Урфила е писан в... ха познай къде!?
Така, че няма какво да шмекеруваме на дребно!

Статията горе е с грешна логика по принцип. Това, че не намираш археологически доказателства за нещо, не значи, че го е нямало! Готите минават през цялата северна граница на Империята и няма как да са прескочили точно само днешна България - просто няма логика.

Теб сега те е яд, че готите са били по-стар народ от нас, по-културен, с по-ранна писменост и покръстване, с по-голямо вияние в/у залеза на Рим и преразпределението на Европа и са оформили бъдещето на България преди Аспаруховото нашествие... Не се спичай по детски - просто така са се стекли нещата.

Това, че готите са живеели по нашите земи преди Аспарух не означава, че са по-стар народ! И откъде са дошли и защо няма за тях исторически данни за предишните им поселения? Защо няма ПИСМЕНИ доказателства от тях. Първото и единствено писмено доказателство за техния език и азбука е прословутата библия на Вулфила (или Урфила). Вярно е, че Теодорих е имал временна столица в Нове (близо до Свищов), а по-късно става и римски император, но това не означава, че той ни е дал култура, език и т.н. Мисля, че съвременният германски език има много общо с латинския, а не с нашия (или славянските езици). Който е слушал "Кармина Бурана" знае за какво говоря. Всъщност Мартин Лутер създава съвременният германски език облягайки се почти изцяло на граматиката на латинския, затова глаголите в него са на края на изречението. Защо не ползва "готския" език, след като им е толкова близък?
цитирай
11. iuliuscaesar - естествено че готите сая германско ...
01.07.2010 19:38
естествено че готите сая германско племе, което в края на 4век е принудено да мине в огромно множество Дунав под натиска на хуните. преди това живеят в северното причерномоорие около 200г., а преди това в населените с германи земи.
миграции на геремански племена коккото щеш - като почнеш още от кимври и тевтони.
И още нещо - Теодорих никога не е бил римски император.
иначе готите са добре засвидетествани и на балканите и в Италия ктъдето имат държава до средата на 6век и в испания къето държавата им съществува дори до началото на 8век. Археологически находки колкото щеш.

А чилингиров кой е - някакъв професор по изкуство. той изобщо не е авторитет а поредният дилетант помислил си че прави някакво откритие. А може би всичко е по-просто - сам той казва че книгата му се изчерпила бързо, ами пише за пари човекът и то не истината, до която той така или иначе сам не може да достигне понеже не му достигат познания, а просто това което невежите хорица искат да чуят.
цитирай
12. demograph - До: анонимен - Готи - Липсва ти началното знание по темата
01.07.2010 23:16
".......Всъщност Мартин Лутер създава съвременният германски език облягайки се почти изцяло на граматиката на латинския.."
.........................................................................................................................
А с това сам посочващш как се налагат други езици на народите. Същата е случката с руснаците. Те си говорели там на землянски език, но като се сдобили с културата на българите наложили за "правилен" езикът от българските библии и полека-лека заговорили днешния си език който си е старобългарски с много
грешки.
........................................................................................................................
Липсват атрефакти от готите защото те са си чисти траки и всичко тракийско се отнася и към тях.
цитирай
13. demograph - И на теб ти липсват начални познания за да спориш тук.
01.07.2010 23:23
13. iuliuscaesar - естествено че готите сая германско племе... И кое му е естественото?
........................................................................................................................
Ти си последния, комуто може да се вярва. Веднуж се кълнеш в гръцките си ментори, а когато тяхното не ти изнася се отмяташ и от тях..Нали Херодот описва гети/готи като едно от най-достойните тракийски племена бе драги. Кога да ти се вярва?
цитирай
14. sparotok - материална култура и топоними
02.07.2010 00:16
iuliuscaesar написа:
естествено че готите сая германско племе, което в края на 4век е принудено да мине в огромно множество Дунав под натиска на хуните. преди това живеят в северното причерномоорие около 200г., а преди това в населените с германи земи.
миграции на геремански племена коккото щеш - като почнеш още от кимври и тевтони.
И още нещо - Теодорих никога не е бил римски император.
иначе готите са добре засвидетествани и на балканите и в Италия ктъдето имат държава до средата на 6век и в испания къето държавата им съществува дори до началото на 8век. Археологически находки колкото щеш.

А чилингиров кой е - някакъв професор по изкуство. той изобщо не е авторитет а поредният дилетант помислил си че прави някакво откритие. А може би всичко е по-просто - сам той казва че книгата му се изчерпила бързо, ами пише за пари човекът и то не истината, до която той така или иначе сам не може да достигне понеже не му достигат познания, а просто това което невежите хорица искат да чуят.


Юлиус, няма народ, който да обитава дадена област няколко века и да не остави следи в топоними материална култура.

Посочи само 20 германски топонима от Южна Румъния и Северна България от периода 3-ти - 6-ти век...такива няма. Няма фаиргуни, няма бруна, няма статс, няма флодус, знаеш какво означават тези готски думи нали?

П. Хедър определя синтано-мурешката и черняковската култура за готски, но те са си тракийски, паралелите с тракийски обекти от земите на юг от Дунав ( 5-ти век ПРЕДИ Христа) потвърждава това.

Готите като духове ли са били - да не оставят следи в топонимията и да не оставят германски по произход находки:)))
цитирай
15. demograph - Благодаря Спароток
02.07.2010 14:06
Юлко го духат странни ветрове и издухват от главата му и разума и родолюбието..
цитирай
16. sparotok - Юлиус
02.07.2010 15:33
demograph написа:
Юлко го духат странни ветрове и издухват от главата му и разума и родолюбието..


Юлиус е поел кръстоносен поход, но е объркал посоката:)))
Иначе момчето не е глупаво, просто трябва да излезе от коловоза.
цитирай
17. iuliuscaesar - Спароток това с топонимите е много ...
02.07.2010 15:58
Спароток това с топонимите е много изтъркано и не върви
Посочи ми топоними оставени от узи и печенеги в българия. сам знаеш че печенегите са били в огромно множество. дори във византия се празнувал печенжки петък в чест на разгрома им от алексаей комнин.
посочи ми аварски топоними в днешна унгария, или хунски топоними пак там или в българия и т.нат. списъкът може да е безкраен - свеви, вандали и т.нат.
цитирай
18. iuliuscaesar - а демограф - херодот говори за тр...
02.07.2010 16:02
а демограф - херодот говори за траките гети, а не за германските готи. нелепо е да го даваш за пример.
иначе гръцките издевателства над българите в периода 19-20 са ми много добре известни. имам силен интерес по темата и никога не съм защитавал гърците.
античността обаче е нещо съясем друго - гърците са първият народ който се самоосъзнава етнически и прави разграничение между елини и варвари. елините никога не са се стремели да униюожат един народ. изобщо в античността няма геноциди от съвременен вид.
цитирай
19. iuliuscaesar - и още нещо Спароток - видях че си се ...
02.07.2010 16:39
и още нещо Спароток - видях че си се опитвал да правиш преводи от старогръцки. доста са нелепи

СКюТАЙ КАИ НОМАДАС АКО СИ ГО ЦИТИРАЛ ПРАВИЛНО НЕ означава скити също и номади а скити и номади има голяма разлика нали. покажи ми цитата
цитирай
20. demograph - Не искам да се делим на по и най
03.07.2010 13:48
iuliuscaesar написа:
а демограф - херодот говори за траките гети, а не за германските готи. нелепо е да го даваш за пример.
иначе гръцките издевателства над българите в периода 19-20 са ми много добре известни. имам силен интерес по темата и никога не съм защитавал гърците.
античността обаче е нещо съясем друго - гърците са първият народ който се самоосъзнава етнически и прави разграничение между елини и варвари. елините никога не са се стремели да униюожат един народ. изобщо в античността няма геноциди от съвременен вид.

.......................................................
И тук си противоречиш. Знаеш че съм чел твоите неща. Радвам се да видя нотка на единство за българския интерес.
цитирай
21. sparotok - KAI
09.07.2010 21:01
iuliuscaesar написа:
и още нещо Спароток - видях че си се опитвал да правиш преводи от старогръцки. доста са нелепи

СКюТАЙ КАИ НОМАДАС АКО СИ ГО ЦИТИРАЛ ПРАВИЛНО НЕ означава скити също и номади а скити и номади има голяма разлика нали. покажи ми цитата


Юлиус, KAI означава СЪЩО, ТАКА И, И, А ИМЕННО, А СЪЩО И - Dr. F. Muller, Grieksch Woordenboek, J.B. Wolters U. M. Den Haag, 1926, стр. 382...

Нали знаеш, че проверявам всичко:)))
цитирай
22. demograph - iuliuscaesar писа..в античността няма геноциди от съвременен вид.
15.07.2010 00:11
iuliuscaesar написа:а демограф - херодот говори за траките гети, а не за германските готи. нелепо е да го даваш за пример.
иначе гръцките издевателства над българите в периода 19-20 са ми много добре известни. имам силен интерес по темата и никога не съм защитавал гърците.
античността обаче е нещо съясем друго - гърците са първият народ който се самоосъзнава етнически и прави разграничение между елини и варвари. елините никога не са се стремели да униюожат един народ. изобщо в античността няма геноциди от съвременен вид.
.........................
Само ако имаш в предвид липсата на газови камери. Мога да те зарина с примери за античната диващина на древните ти елински другарчета. И то цитати от "великите" гръцки автори демократи, които се хвалят как разчленили варварите/траки/ и провесили частите на телата им по околните дървета за да прогонят траките от поселищата им..кривиш си душата. Мислех те за по-задълбочен критик.
цитирай
23. germantiger - ...
08.07.2011 00:13
Вулфила или Урфила и ГОТСКИЯ-ГЕРМАНСКИЯ ЕЗИК... сравнение, защото "не" бил германски, ЯСНО СЕ "ВИЖДА" ЧЕ Е ГЕРМАНСКИ ДОРИ В СРАВНЕНИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕ С ДНЕШНИЯ:

Einer ihrer Bischöfe, Wulfila (d. i. Wölflein), übersetzte um das Jahr 380 n. Chr. Die Bibel in das Gotische und von Teilen dieser Bibel sind noch heute mehrere Handschriften erhalten. Das Vaterunser in gotischer Sprache mag ein Beispiel geben, wie die gotische Sprache damals klang:

"Atta unsar, thu in himinam. veihnai namô thein,
(Vater unser, du in Himmeln, geweihet werde Name dein,)

qvimai thiudinassus theins; vairthai vilja theins, sve in
(es komme Herrschaft dein; es werde Wille dein, wie im)

himina, ja hana airthai; hlaif unsarana, thana sinteinan,
(Himmel, auch auf Erden; Brot unseres, das f ortwährende,)

Gif uns himma daga; jah aflêt uns, thatei skulans
(gib uns an diesem Tage; und erlasse uns, dass Schuldige)

sijaima, svasvê jah veis aflêtam thaim skulam unsaraim;
(wir seien, sowie auch wir erlassen den Schuldigern unseren%3B%29

jah ni briggais uns in fraistnbujai, ak lausei uns
(und nicht bringe uns in Versuchung, sondern löse uns)

af thamma ubilin; untê theina ist thiudangardi jah mahts
(von dem Übel; denn dein ist Herrscherhaus und Macht)

jah vulthus in aivins. Amen.
(und Glanz in Ewigkeit. Amen.)"

КОНКРЕТИКА БЕЗ ЛАЛАДЖИЙСТВО ;)
цитирай
24. germantiger - ...
08.07.2011 00:24
ЗАЩО ГОТИТЕ, ФРАНКИТЕ И БАВАРИТЕ СА ГЕРМАНЦИ, НЕ ТРАКИ (ерго българи)

АНТРОПОЛОГИЯ ОТ МЕН "КАРТИННО И ОНАГЛЕДЕНО"

http://germantiger.blog.bg/history/2011/06/30/anti-sparotok-2-za-izvorite-i.774801


ОЩЕ ОТ МЕН ТАМ КЪДЕТО КЬОРАВО ТРАКИЙСКО НЕ СЪЗИРАМ (вероятно защото съм сляп като Бах-баща не Омир)?!

ТУК ЧЕТЯЩИТЕ АКО СЕ ЗАРОВЯТ ЩЕ ЗАНЕМЕЯТ В РАЗЛИКАТА ГЕРМАНСКО И ТРАКИЙСКО ИЛИ БЪЛГАРСКО!

Германските имена (сайта е за "всякакви"), в случая германските и готски или франкски имена далеч от българските:
http://www.behindthename.com/nmc/ger.php

Тук етнология, после приказки и сказания събирани по цяла Германия и далеч от българските въобще!

http://www.sagen.at/index.html
http://www.sagen.at/texte/sagen/sagen.htm < тук за всяка държава

ето и билдгалерията
http://www.sagen.at/fotos/index.php

http://literaturnetz.org/maerchen
http://www.1000-maerchen.de/1518d97d8d0a88911989259659470c58/classics,1.htm

Средновековие
http://www.genealogie-mittelalter.de/
Примерно името Аделайд/Аделхайд има родителите, съпрузите, децата им, обаче нема българско име примерно
http://www.genealogie-mittelalter.de/adelheid_fuerstinnen/adelheid_fuerstinnen.html

Пак за Средновековие и автори
http://www.stefanjacob.de/Geschichte/Unterseiten/Literatur.php?Auswahl=Fr&#65533;hmittelalter

ТУК САМО ИЗВОРИ ДА ИСКАШ ИМАМ ГИ ОТ KORDON ТУК В БЛОГБГ
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/index.phtml?id=2070

... и баварския, който няма потресаваща разлика въобще с германските диалекти, но е явно различен от български:
http://www.bayrisches-woerterbuch.de/z.html
цитирай
25. germantiger - ...
08.07.2011 01:18
Още германски и това личи, без лаладжийство

Eine Probe aus dem Niederdeutschen ist die folgende Stelle aus dem „Heliand“, einem Gedicht, das das Leben des Heilands nach den vier Evangelien zum Inhalt hat und wahrscheinlich von einem s&#228;chsischen Bauern um das Jahr 840 verfasst worden ist:

"Tho umbi thana neriendon Krist n&#226;hor g&#234;ngun
(Da um den heilbringenden Christ n&#228;her gingen)

Sulike gisid&#244;s, so he im selbo grikos,
(solche Gef&#228;hrten, die er sich selbst erkor,)

waldand undar them werode. Stodun w&#238;sa man,
(der Waltende unter dem Volke. Es standen die weisen M&#228;nner,)

gumon umbi thana godes sunu gerno swido,
(die Mannen um den Gottes Sohn begierig sehr,)

wer&#244;s an willeon, was im ther&#244; word&#244; niud;
(die M&#228;nner williglich, es war ihnen nach den Worten Verlangen;)

thahtun endi thag&#244;dun, hwat im thiod&#244; drohtin;
(sie sannen und schwiegen, was ihnen der V&#246;lker Herrscher)

weldi, waldand self, wordun kudian, thesun
(wollte, der Waltende selber, mit Worten k&#252;nden, diesen)

liudiun te liobe.
(Leuten zu Liebe.")

...

Die Sprache, in der das Fr&#228;nkische die vorherrschende Mundart war, nennt man das Althochdeutsche. Ihre Zeit reicht etwa bis zum Jahre 1100. Eine Probe des Althochdeutschen ist folgende Stelle aus dem Gedicht Muspilli (Weltuntergang), das Ludwig der Deutsche (843-876) eigenh&#228;ndig niedergeschirieben haben soll:

"Der Antichristo stet p&#238; demo Altfiante
Der Antichrist steht bei dem Altfeind

Stet p&#238; demo Satanase, der iman farsenkan scal:
Steht bei dem Satan, der ihn versenken soll:

Pidin scal er in deru un&#238;csteti uunt pivallan
Deshalb soll er auf der Kampfst&#228;tte wund hinfallen

Enti in demo sinde sigal&#244;s unerdan.
Und f&#252;r dies Mal sieglos werden.

Sar so daz Hliases pluot in Erda kitriufit…
Wenn dann des Elias Blut auf die Erde tr&#228;uft…"
цитирай
26. germantiger - ...
08.07.2011 01:32
Das hierdurch entstehende Hochdeutsch, das von 1100

Preis des deutschen Landes (Von Walter von der Vogelweide)

Ich han lande vil gesehen,
unde nam der besten gerne war:
&#252;bel m&#252;eze mir geschehen,
k&#252;nde ich ie m&#238;n herze bringen dar,
daz im wol gevallen
wolde fremeder site.
nu waz hulfe mich ob ich unrehte strite?
tiuschiu zuht g&#226;t vor in allen.

Von der Elbe unz an den Rh&#238;n
und her wider unz an Ungerlant
s&#244; mugen wol die besten sin,
die ich in der werlte h&#226;n erkant.
kann ich rehte schouwen
guot gelaz unt l&#238;p,
fem mir got, s&#244; fw&#252;ere ich wol daz hie diup w&#238;p
bezer sint danne ander frouwen.

Tiusche man sint wol gezogen
rehte als engel sint diu w&#238;p get&#226;n.
swer si schildet, derst betrogen:
ich enkan sin anders niht verstan.
tugent und reine minne,
swer die suochen will,
der sol komen in unser lant: da sit w&#252;nne vil.
lange m&#252;eze ich leben dar inne!

ПРЕВОДА ДНЕС

Ich hab’ Lande viele gesehen,
und der besten nahm ich gerne wahr:
&#252;bel m&#252;sse mir’s ergehen,
k&#246;nnte ich mein Herz je bringen dar,
dass ihm wohl gefallen
wollte fremde Sitte.
Nun was h&#252;lfe mir’s, wenn ich [auch] unrecht stritte?
Deutsche Zucht geht vor in allem.

Von der Elbe bis zum Rhein
Und her wieder bis ans Ungerland,
da m&#246;gen wohl die besten sein,
die ich in der Welt je hab’ erkannt.
Kann ich recht erschauen
Gute Gestalt und Leib:
Nun, bei Gott! So schw&#246;r ich wohl, dass hier das Weib
besser ist denn sonst die Frauen.

Deutscher Mann ist wohl gezogen,
deutsches Weib wie Engel angetan;
wer sie schilt, der ist betrogen,
anders kann ich niemals ihn verstahn.
Tugend und reine Minne,
wer die suchen will,
der soll kommen in unser Land, da ist der Wonne viel.
Lange m&#252;sse ich leben drinne!

После мога и речник с германските думи, които славянските езици са си "взели" да ползват... само в руския са десетки! Трябва да ви се превежда, че четете само на руски "вие";)
цитирай
27. germantiger - ГОТИ - ГЕРМАНЦИ
01.11.2011 16:50
ИЗВИНЕНИЕ за прекомерния ми коментар - в него "обобщавам" това, което съм коментирал в различни спорове и което в бъдеще ще избягвам да правя.
По повод на готите дето уж били българи думите

Готтесберге
Гьоттинген
Готтард (вкл. прохода св. Готтард)
Готланд/Гьотланд
старото название Готтенхафен
племето готони/гутони споменато от Тацитус още
думата Готт-Бог
ОСВЕН ТОВА БОЛ СКАЗАНИЯ В ГЕРМАНСКИТЕ НАРОДИ ЗА ПРЕСЕЛЕНИЕТО НА ГОТИТЕ, ПОСЛЕ РАЗСЕЛЕНИЕТО ИМ, ЗА ТЕХНИТЕ "КРАЛЕ" - ДЕСЕТКИ САГИ, КОИТО МОГА ДА НАПИША С ТОЧНИТЕ ИМ ЗАГЛАВИЯ - ТАКИВА БЪЛГАРСКИ НЯМА!

И още имена на готите германци, нямащи общо с гетите - траки от мен:

GOTAHARD
Gender: Masculine
Usage: Ancient Germanic
Germanic name derived from the elements god "god" and heard "hardy, brave".
От него произлизат
GOTTHARD
GOTTHILF
GOTTHOLD
GOTTLOB
GOTTSCHALK

GOTELEIB
Gender: Masculine
Usage: Ancient Germanic
Germanic name derived from the elements god "god" and leub "love".
От него прозилиза GOTTLIEB

GODFREY
Gender: Masculine
Usage: English
Pronounced: GAHD-free [key]
From the Germanic name Godafrid, which meant "peace of god" from the Germanic elements god "god" and frid "peace". The Normans brought this name to England, where it became common during the Middle Ages. A notable bearer was Godfrey of Bouillon, a 10th-century leader of the First Crusade and the first ruler of the Latin Kingdom of Jerusalem.
От него произлиза GOTTFRIED

Подобна именна традиция българите нямат нито в древността на Готт, нито в средните векове - факт!

...

ЗА УЖ ТРАКИЙСКОТО РИХ/РИК

Това е списък от имена, реално съществували и съществуващи имена

Фредерик/Фридрих в по-късен етап ист. и име
Лудвиг/Людовик в по-късен етап ист. и име
Ерих име
Улрих име
Хайнрих име
Хендрик ст. име
Хилдерик сказание
Вундерлих име певец
Витциг ист ВСВ
Биттрих ист ВСВ
Либих име
Виллрих художник
Седрик сказание
Меровиг ист
Гензерих сказание
Вулдерих сказание
Рудерих сказание
Албрих нибелунгенлиид
Амелрих нибелунгенлиид
Витих нибелунгенлиид
Хелфрих нибелунгенлиид
Теодерих нибелунгенлиид и ист.
Дидерих ст. име
Хайлвиг ст. име
Еммерих име
Хлодвиг/Хлодовиг ист
Лайпцих се произнася
Нещо повече - голяма част от тези имена, които посочих нагоре СА ОТ ГЕРМАНСКИ САГИ-СКАЗАНИЯ, ТАКИВА В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАМЕТ НЯМА ИЛИ АКО ИМА ТЕ СА ЕДИНИЦИ, В ГЕРМАНСКАТА ОБАЧЕ СА ДЕСЕТКИ И ТОЧНО МОГА ДА ПОСОЧА КОИ със заглавията!

Този списък мога да увелича с имена и топоними, женски имена, фамилии на райх... тези драснах сега по памет, не след търсене! А германски думи завършващи на рих/риг или райх...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: demograph
Категория: Политика
Прочетен: 7346943
Постинги: 1599
Коментари: 8966
Гласове: 9856
Календар
«  Декември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Блогрол