Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.04.2011 19:38 - ЕЗИКЪТ НА КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ - 5000 години българска писменост
Автор: demograph Категория: Политика   
Прочетен: 33168 Коментари: 48 Гласове:
12

Последна промяна: 24.11.2012 04:44

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
ЕЗИКЪТ НА КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ

Г. Сотиров

( превод от английски език Ради Панайотов )

I.

          В своята книга, озаглавена “De Magistratibus”, Йоан Лидийски (Ioannes Lydus) съобщава, че Константин Велики бил писал на своя роден език (οικεια) няколко “Беседи”, които той оставил на потомството [1]. Внимателно избягвайки да определи какъв точно е бил родният език на Константин, Лидийски, преднамерено или не, ни е оставил една нишка. Очевидно Константиновият “домашен” език не може да е бил гръцкият; иначе прилагателното “οικειοs” щеше да е неуместно, дори объркващо [2]. Нито пък латинският е можел да бъде роден език на Константин. За да означават латинския език по друг начин, освен със собственото му име, византийските писатели в повечето случаи използвали думите “πατριs φονη” (“отчески, бащин, отечествен език”).

          2. Лидиецът е писал своята книга някъде между 551 и 546 г. сл. Хр., когато латинският език в Константинопол е бил в пълно отстъпление [3]. За самия Юстиниан се казва, че е говорел развален латински, а гръцки – като варварин [4]. Това е било два века след смъртта на Константин. Логично е, че през този период в Константинопол е имало хора, които са можели да четат латински и/или гръцки, и такива, които са можели да четат Константиновите “Беседи”, написани на неговия “домашен език”. Лидиецът смътно загатва, че по негово време латинският е бил изтласкван извън официалните дела. Но от кой друг език?

          3. Съществуват обилни косвени доказателства, че Константин Велики е бил трак; съществуват и достатъчно преки данни за това, а именно:

          I). Дядото на Константин – Евтропий (Eutropius), е бил трак от Дардания [5];

          II). Самият Константин е роден и отраснал в Ниш (Naissus), тракийски (дардански) град [6];

          III). Той завършил образованието си в Никомедия – тракийски град, в двора на Галерий (Galerius) – тракийски император (управител?), роден в Сердика (днешната София). Галерий бил толкова не-римлянин, че за него се е смятало, че дори не си и помислял за името на империята да обели прилагателното “римска”, заменяйки го с “дакска” – Дакия (Dacia), по това време една от няколкото големи тракийски провинции [7];

          IV). Юлиан Отстъпник, племенник на Константин, няколко пъти се изказва, че семейството му е тракийско, от Мизия (Mysia) [8];

          V). Самият Константин премества столицата на империята далеч от Рим – във Византион (Byzantium), в сърцето на Тракия;

          VI). За него се казва, че е основал “в страната на скитите” четири града, а именно Перстлаба (Persthlaba; също Перстлава – Бел. прев.), Плискуба (Pliscuba; също Плиск, Плискоба – Бел. прев.), Констанция (Constantia) и Дристра (Dristra) [9].

II.

          4. На нас обаче ни се казва, че тракийският език е изчезнал, както и самите траки [10]. И както и това, че траките никога не са имали книги [11], да се каже, че езикът на Константин е бил тракийски, би било все едно да се замени една непозната величина с друга. И така би било наистина, ако можеше да се докаже, че траките и техният език са изчезнали. Все пак, основавайки се на изследвания, това изчезване ще се окаже нещо по-лошо, отколкото едно безпочвено твърдение: то изпада в крещящо противоречие с редица свидетелства.

          5. Разбирането на тези доказателства предполага кратък размисъл над едно наблюдение, направено от Херодот (Herodotus). Траките, казва Херодот, “имат много имена, в зависимост от съответните им области” [12]. Разбира се, същинската Тракия и до ден днешен е името на област, оградена от Стара планина (Haemus) и Егейско море. Но хората, живели на север от планината Хемус, в Мизия, също са смятани за траки, защото са говорели същия език. На същото основание терминът трак(ийски) е бил използван като обичайно название за хората, живеещи във Витиния (Bythinia), т.е. в азиатската част на проливите, също както и за хората северно от Дунав, т.е. тези в първоначалната Дакия (Dacia, наричана също Готия – Gothia). Сред траките, често споменавани от античните историци, най-изтъкнати са пеоните, фриги(йци)те, мизите, македонците, одрисите, бесите и готите.

          6. Огромни усилия са положени от някои съвременни учени, за да замъглят народността на тракийските народи. Това ни принуждава да погледнем по-отблизо на този въпрос, започвайки евентуално с пеоните.

          • Тези хора са били познати на Херодот, който сравнително обстойно говори за техните обичаи. Петстотин години по-късно Страбон (Strabo) отбелязал, че пеоните живеели от двете страни на реката Вардар (Axius) [13]. Много пеони обаче живеели по на север. Дион Касий (Dio Cassius), човек с всички предпоставки да знае това добре, тъй като известно време е бил управител на тази провинция, е писал, че пеоните “живеят близо до Далмация по продължение на самия бряг на реката Истър (Ister), от Норикум (Noricum) до Мизия (Moesia) . . .” [14]. Това е било двеста години след времето на Страбон.

          • След още 350 години Йоан Лидийски обяснява, че истинското име на провинцията е било Панония (? Бановина – Г.С.), “която гърците били назовали Пеония (Paeonia), нагласяйки името с цел благозвучие и за да избегнат една варварска словесна форма” [15].

          • Йоан Цеца (Ioannes Tzetzes), пишейки почти 600 години след лидиеца, не е отбелязал, че тези хора са изчезнали. За него те все така са били там, както и преди, и той казва кратко и ясно: “Пеоните са българи.” [16]

          7. Други известни траки са били фригийците.

 

          • Според Страбон “Brygi,  Bryges и Phryges са едни и същи хора”. А другаде: “А самите фригийци са българи, народ тракийски . . .” [17].

          • В един фрагмент (№ 25) от своята Книга седма, силно изопачена от мафиоти, които явно са се мъчили да унищожат колкото е възможно повече свидетелства за траките, Страбон се позовава на Херодот, чийто думи са: “Според преданието на македонците, фригийците, по времето, когато местопребиваването им е било в Европа и жевеeли с тях в Македония, носели името бриги; но при преместването си в Азия те сменили името си по същото време, както и местоживелището си.” [18]

          8. Мизите (Mysi, Moesi) са били пак тракийски народ, чиито поселища изпълвали областите между Дунав и Стара планина (Haemus), както и Витиния (Bithynia) на източната страна на Босфора  (Bosphorus) и егейския бряг на Мала Азия (Asia Minor).

          По въпроса за народността на мизите Страбон е твърде категоричен.

          • Мизите в Мала Азия, казва той, са траки, “които сега живеят между лидийците и фригийците, и троянците” [19].

          • И другаде: “Страната северно от Пергам (Pergamum) се държи в по-голямата й част от мизите.”

          • И отново: “А гърците смятаха гетите за траки, гетите пък живееха от двете страни на Истър, както и мизите, те също бидейки траки.” [20]

          9. Идентификацията на македонците и траките също е неоспорима, макар и начинът на назоваване от автор до автор да е различен.

          • Полибий (Polybius) нарича траките и македонците ομογενεs, т.е. хора от един и същи народ, род или раса [21].

          • Плиний (Pliny) говори за мизо-македонци в Мала Азия, които “са се събрали (conveniunt) в Ефес” [22].

          • Апиан (Appian) нарича синтите македонско племе; Страбон ги нарича траки [23]. И двамата, разбира се, са прави.

          • В началото на II в. сл. Хр. Дион Хризостом (Dio Chrysostom) отбелязва, че населението на Никомедия (Nicomedia) се е състояло от “водещите измежду гърците и македонците” [24].

          • По това време Никомедия е бил най-големият град на Витиния. Той е бил основан, казва Павзаний (Pausanias), от Зипет (Zipoetes) – “трак по рождение, съдейки по името му” [25].

          • Страбон обяснява, че “витините . . . получили това ново име от траките . . . , които притеснили страната” и сочи Никомед III като “Витинеца” [26].

          • Четири века по-късно Зосим (Zosimos) се позовал на едно пророчество, в което Никомед II (Nicomedes II) е титулуван “тракийски цар” [27], докато Йоан Малала (Ioannes Malalas) казва, че Никомед I бил “от македонски произход” [28].

          10. От интерес в тази връзка са няколко “литературни” факта.

          • Еврипид (Euripides, Rhesus, 404) “кара” Хектор (Hector) да нарече тракийския цар Тес (Thesus) εγγενηs, т.е. смята, че троянците (фригийците) са от същия род или раса, както траките от Македония.

          • Другият подобен пример е приведен от Конон (Conon). В своя 46-ти разказ Конон говори за Орфей (Orpheus), който “царувал над македонците и страната на одрисите”, след това препраща към “жителите на Тракия и Македония” и към “група траки и македонци, отиващи заедно към Либетра (Leibethra)”, където се смята, че Орфей е умрял от ръцете на “жените на Тракия и Македония” [29].

          • Еврипид и Конон може да са писали само за развлечение, но Павзаний, съвременник на Конон, се е стараел да даде точно описание на Гърция и нейната система от знания. И според него Орфей е бил трак [30], докато пет века по-късно Йоан Малала нарича Орфей “най-известния лирически поет, одрис от Тракия” [31].

          11. Осем века по-късно идентичността на траките и македонците е засвидетелствана от Никифор Грегора (Nicephorus Gregoras). От едно писмо, което той е писал в годината 1325 или 1326, описвайки пътуването си през Македония, научаваме, че болшинството от местните хора са били “още от самото начало мизийски заселници, които са живели размесени с нашия народ” [32].

          • Грегора използва думата αρχηθεν (“от самото начало”), отхвърляйки по този начин предварително всякакви празни приказки за последващо идване на траки (мизи) в Македония. Той не ни казва кога са пристигнали първите гръцки заселници, но

          • Помпей Трог (Pompeius Trogus) казва, че те са дошли под предводителството на Каран (Caranus), събитие, случило се през годината 810 пр. Хр. или приблизително тогава. Преди това време цяла Македония е била населена от траки [33].

          12. Произходът на името Македония (Macedonia) също има известно отношение към нашата тема. Според едно предание (някои предпочитат да го наричат легенда) египетският цар Озирис (Osiris), по-късно повишен от жреческата каста в ранг на бог, имал двама сина – Анубис (Anubis) и Македон (Macedon). Вторият бил оставен по завещание на баща му за управител на Македония, наричана по-рано Ематия (Emathia), и от него тя получила името си [34].

          • От таблици, останали от Манетон (Manetho) и достигнали до нас, може да се пресметне, че Македон е царувал около 2326 г. пр. Хр. [35].

          • Хезиод (Hesiod), като добър гръцки поет, “дарява” Македон с гръцко родословие; той го прави син на Зевс (Zeus) и Тия (Thyia), дъщерята на Девкалиион (Deucalion) [36].

          • От друга страна, Хеланик (Hellanicus) смятал, че Македон е бил син на Еол (Aeolus), когато македонците “обитавали страната заедно с мизите” [37].

          13. Независимо от толеранса на грешките при сортирането на пресмятанията на древните хронисти по отношение на тези събития, името македонец трябва да е било известно навред из Изтока по времето на Троянската война.

          Защо тогава то не се споменава от Омир (Homer)?

           Никой досега не е предложил задоволително обяснение. Все пак, имайки насреща си фанатичното усърдие, с което гръцките писатели са се стремели да заличат някои “варварски” имена, преправяйки други така, че да ги направят приятни за чувствителните атически уши, ние сме доволни, че сме способни да извършим едно “сдобряване”. Омир може би не го е било грижа да допуска, че без помощта на някои македонци, гърците са щели да бъдат унищожени пред стените на Троя. Затова навярно както той, така и някой друг като него не е мислел да заменя македонците с мирмидонци.

          И е станало точно така, че за Йоан Малала Омировите мирмидонци са били идентични с онези българи, чиято родина някога е била в Тесалия – област в Македония [38].

          14. От I век от нашата ера насам една много важна част от историята на Централна и Източна Европа е играна от гетите. Някои писатели са наричали гетите даки, други са предпочитали да ги назовават готи. По-голямата част от това население е живяло между Дунава и Карпатските планини, макар че е имало гетски поселища и южно от Дунав и много други в пространството североизточно от Карпатите. Дълго време е била в ход мощна кампания от готите да бъде направен ретроактивно (с обратна сила; Бел. прев.) един германски народ. Тази теза трябва да бъде отхвърлена. В действителност всяко късче информация на наше разположение клони да доказва, че готите не са били нищо друго, освен хуцулите – клон на гетите, тракийски народ пар екселанс [39].

          15. Тракийските народи никога не са преставали да съществуват. Те никога не са изгубвали своята сила. Дион Касий (Dio Cassius) разказва за унизителното поражение, което те нанесли на Марк Антоний в Мизия [40]. Те явно са били много силни, след като Светоний (Suetonius) казва за Октавиан, че искал ръката на една тракийска принцеса [41].

          • Плиний Стари, който загинал при изригването на вулкана Везувий (79 г. от н.е.), нарича траките един от най-могъщите народи в Европа [42]. През III век те прогонили римляните от Дакия [43]. В зората на IV век техният водач Константин (Constantine) предприел поход към Рим, сразил Максений (Maxenius) на моста на р. Мулвия, разформировал преторианските кохорти и премествайки столицата на империята при Босфора, свалил Рим до положението на провинциален град.

          • От Теофан (Theophanes) научаваме, че в годината 497 сл. Хр. Анастасий (Anastasius), подкрепян от един от своите генерали в Изтока, излъчил една армия от готи, беси “и други тракийски народи” [44].

          • Прокопий (Procopius) ги нарича “римляните от Тракия” [45]. Той също така прави препратка към град Анхиало (Anchialo) на Черно море, който, по думите му, е бил “населяван от траки” [46].

          16. След като бесите и готите не са изчезнали, ние не се изненадваме да четем, че техните диалекти са се говорели в средата на VI век. Затова Йорданес (Jordanes) е записал, че Хистер е било името на Дунава на езика на бесите [47]. Езикът на бесите със сигурност е бил говорен в годината 570 сл. Хр., както научаваме от пътеписа на Антонин Плацентин (Antoninus Placentinus) [48].

           Колкото до готския, той се е чувал в Константинопол и в много части на Италия, където някои готски клирици изглежда са можели да пишат на него, въпреки че очевидно не можели да пишат на латински [49].

          17. Тракийските диалекти били широко говорени не само във Византийската империя;

 

           Тракийският език е бил писмен непрекъснато от второто хилядолетие пр. Хр.

          • Еврипид сочи тракийски плочици (дъсчици, таблици?), писани на езика на Орфей [50]. Фактът, че тази литература е спомената в една драма, а не в исторически трактат, не трябва да ни заблуждава. Еврипид несъмнено влага в поезия и в диалогична форма нещо, което е било общоизвестно през неговата епоха.

          • Херодот, който не е бил драматург, сочи съществуването на тракийски оракулски плочици (дъсчици, таблици?) [51].

          • Овидий (Ovid) е записал факта, че е съчинявал поема на езика на траките гети [52].

          • Фотий (Photius) разказва, че един писател от VII в. сл. Хр. използвал тракийски книги [53].

          • А Константин Велики е писал своите “Беседи” на родния си език, т.е. на тракийски.

          18. Старите тракийски книги са били “успешно” напълно изличени от религиозни фанатици и други жестоки хора, които много пъти са се опитвали да унищожат и самите тракийски народи. Но тракийският език е оцелял през вековете, както и самата тракийска писменост [54]. Всички съмнения, касаещи тези въпроси, се разсейват за всеки, който се постарае да се спре за момент върху свидетелството на Теофилакт Симоката (Theophylactus Simocata).

          • Писал през VII в. сл. Хр., Симоката два пъти заявява, че славянските народи от неговата епоха са същите онези, които в по-раншни времена са били наричани гети.

          • Те са били народите, на чието богатство се е възхищавал Херодот, чиято медицинска наука е ценял Платон (Plato) и чиято войска веднъж победила Филип II, а по-късно и силите на Лизимах (Lysimachus). [55]

           Следователно, родният език на Константин Велики е бил славянски диалект.

 / Кои са славяните и каква е връзката траки-българи търсете отговорите в посланията на родолюбивите историци и в сърцата си.

Следва продължение на статията.
Задължително четиво или Как се фабрикуват лъжите в историята на българите. /Западните добичета, говедото Иречек и телетата след него/:
www.ivanstamenov.com/files/gs-justinian.pdf
С благодарност на Павел Серафимов за блога му www.sparotok.blog.bg , където той възкръсява истината за нас българите . С възхита към пламенната амазонка www.saradiva.blog.bg  С поклон пред всички родолюбиви българи от миналото и днес, в чиито сърца тупти Любовта към Народа и Отечеството и които като Апостоли на Истината ни даряват познание забравено от нас...С презрение към търговците с българска история вършеещи от Монголия до Иран за да продават от скъсаните си "научни" дисаги Българското.
 
Гласувай:
121. sparotok - !
13.04.2011 19:56
Гинчев, Ценов и Сотиров са истински и служещи само на народа си български учени! Жалко е само, че все още са слабо познати, тези, които ги цитират пропускат най-важното...

Поздрави!
цитирай
2. demograph - А! Павка, много се радвам, че веднага погледна в блога ми.
13.04.2011 20:01
Бях в Пазарджишкия музей днес. Бил ли си там нали? Ами там има ритуална двойна брадва досущ като тази от Консос..., но май желязна. Нямаше кой да ми каже.
цитирай
3. borjanmljakov - Да уточним нещо!
13.04.2011 20:13
Според Страбон “Brygi, Bryges и Phryges са едни и същи хора”. А другаде: “А самите фригийци са българи, народ тракийски . . .” [17

Може ли да посочите мястото където Страбон казва, че фригите са българи, защото според мен той не е писал такова нещо. Изобщо има ред съмнителни позовавания, като липсват указания какво е цитирано.
цитирай
4. borjanmljakov - спартаче,
13.04.2011 20:14
гинчев, ценов и сотиров щяха да постъпят по-добре, ако бяха служили на науката, а не на народа си.
цитирай
5. get - - Тъй е Демограф, Константин Велики си е нашенец !
13.04.2011 20:21
- Е, като всеки човек и той си има грешки ... но стойностното е в много повече и ги изкупва !! - Де сега да имахме един такъв политик ! - да направи поне половината от това, което Константин е направил за времето си !!
- А относно !
demograph написа:
Хезиод (Hesiod), като добър гръцки поет, “дарява” Македон с гръцко родословие; той го прави син на Зевс (Zeus) и Тия (Thyia), дъщерята на Девкалиион (Deucalion) [36].

- А, Кой е Девкалион ? - по едната версия живял по времето на Потопа.
По втората син на цар Минос !!
- Ако се заровим в генеалогията и името Минос стигаме до митичният първи фараон на Долен Египет - Менес ! - Някой веднага ще възрази ! - Да, но името сигурно е гръцко ? ... истина ли ще бъде това ? - Не !
- По отношение на местният тракийско български произход на това име, същото ще го срещнем, като име на един от обкръжението на Александър Македонски !
- Второ документирано, като име на основателя на гр.Месемврия ... ТРАК ПО ПРОИЗХОД ! - Ако трябва и източници ще цитирам !!
- Какво се оказва, в резултат на тази ни кратка историческа разходка - Връзки с минойска цивилизация, Египет и два "гръцки" града по нашето черноморие носят името, което все още се среща във съвременната му форма Мино, Минко и т.н. :) ... пък "нашите" историци все още ни търсят "корените" по Памир и Хиндукуш :)))) !

- С уважение !

от Гет ктист
цитирай
6. balkanian - Господ всичко вижда!
13.04.2011 20:36
Благодаря за прекрасната статия!
цитирай
7. demograph - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вторият ви коментар ме изумява, но не ме учудва.
13.04.2011 21:54
borjanmljakov написа:
гинчев, ценов и сотиров щяха да постъпят по-добре, ако бяха служили на науката, а не на народа си.

...........................................................................................................................
1. По питането за източниците на автора - Ще се опитам да ви помогна.
2. По втория ви коментар съм направо безпомощен...!? Бихте ли се пояснили?
цитирай
8. demograph - Ей, Ктистий сега някой ще те плювне, че ни пращаш в Египет
13.04.2011 22:06
get написа:
- Е, като всеки човек и той си има грешки ... но стойностното е в много повече и ги изкупва !! - Де сега да имахме един такъв политик ! - да направи поне половината от това, което Константин е направил за времето си !!
- А относно !
demograph написа:
Хезиод (Hesiod), като добър гръцки поет, “дарява” Македон с гръцко родословие; той го прави син на Зевс (Zeus) и Тия (Thyia), дъщерята на Девкалиион (Deucalion) [36].

- А, Кой е Девкалион ? - по едната версия живял по времето на Потопа.
По втората син на цар Минос !!
- Ако се заровим в генеалогията и името Минос стигаме до митичният първи фараон на Долен Египет - Менес ! - Някой веднага ще възрази ! - Да, но името сигурно е гръцко ? ... истина ли ще бъде това ? - Не !
- По отношение на местният тракийско български произход на това име, същото ще го срещнем, като име на един от обкръжението на Александър Македонски !
- Второ документирано, като име на основателя на гр.Месемврия ... ТРАК ПО ПРОИЗХОД ! - Ако трябва и източници ще цитирам !!
- Какво се оказва, в резултат на тази ни кратка историческа разходка - Връзки с минойска цивилизация, Египет и два "гръцки" града по нашето черноморие носят името, което все още се среща във съвременната му форма Мино, Минко и т.н. :) ... пък "нашите" историци все още ни търсят "корените" по Памир и Хиндукуш :)))) !

- С уважение !

от Гет ктист

Но и аз, като се ровя в Линеарите и около им, покрай прочита на един изръбен на камък текст, все попадам на дупчици в завесата гръкоюдейска... Поздрав.
цитирай
9. tzarkarui - :) Ако се приеме за момент тезата, че ...
14.04.2011 11:01
:) Ако се приеме за момент тезата, че Константин е бил трак, то как ще обясним келтскато-друидската му връзка?
Император Константин така си е умрял като езичник, Eusebius на първия Никейски събор е направил от друидския бог Hesus заедно с Krishna един "ристиенски" Hesus Krishna (демек Исус Христос).

До някъде съм склонен да приема, че Константин е трак по кръв, но в никакъв случай като дух (в съкровения му смисъл). Най-малкото защото по негово указание е създадена държавна религия, която е подраздел на юдаизма - християнството (което е най-малко на Крестос, а още по-малко на Йошуа).
(Мирмидонците са днешните албанци)
:)
цитирай
10. sparotok - :)
14.04.2011 11:04
demograph написа:
Бях в Пазарджишкия музей днес. Бил ли си там нали? Ами там има ритуална двойна брадва досущ като тази от Консос..., но май желязна. Нямаше кой да ми каже.


Точно за такива неща в музеите изобщо не обичат да обясняват:)
Само да можеха няко господа щяха да впишат цялата история на траките в един единствен век.
цитирай
11. get - - Хехе, Много надълбоко си задълбал в езикознанието !!
14.04.2011 12:40
demograph написа:
get написа:
Де сега да имахме един такъв политик ! - да направи поне половината от това, което Константин е направил за времето си !!
- А относно !
demograph написа:
Хезиод (Hesiod), като добър гръцки поет, “дарява” Македон с гръцко родословие; той го прави син на Зевс (Zeus) и Тия (Thyia), дъщерята на Девкалиион (Deucalion) [36].

- Кой е Девкалион ?...
По втората син на цар Минос !!
- Ако се заровим в генеалогията и името Минос стигаме до митичният първи фараон
...
- Какво се оказва, в резултат на тази ни кратка историческа разходка - Връзки с минойска цивилизация, Египет и два "гръцки" града по нашето черноморие носят името, което все още се среща във съвременната му форма Мино, Минко и т.н. :) ... пък "нашите" историци все още ни търсят "корените" по Памир и Хиндукуш :)))) !

- С уважение !

от Гет ктист

Но и аз, като се ровя в Линеарите и около им, покрай прочита на един изръбен на камък текст, все попадам на дупчици в завесата гръкоюдейска... Поздрав.


- Аз съм за методата "око да види, ръка да пипне !" - в тази връзка първо да видим, кои са микенците и-л-и ахейците ? - Прочети за Ахил-Бързоноги, който произхожда от Malians с главни градове Trachis и Thebec(Тива). Отиди на късно неолитната Dimini culture - http://www.ime.gr/chronos/01/wrl/index_en.html !! - Да не пропусна, какво означава на гръцки думата "magoula" ?

- Ха ! - добре заварил Царю !!
tzarkarui написа:
Ако се приеме за момент тезата, че Константин е бил трак, то как ще обясним келтскато-друидската му връзка?

- Може би това "the Boian Gauls" ще те подпомогне да си отговориш на вълнуващият те въпрос, за "келто-друидската" връзка на Константин Велики ?! ... и-и-и Защо същите са вярвали в Безсмъртието на душата проповядвано от гета Замолксис ?!

- С уважение !

от Гет ктист
цитирай
12. zelas - Тук се присъединявам към Царя. Този ...
14.04.2011 14:27
Тук се присъединявам към Царя. Този Константин може да е роден където смятат, че е роден, но по добре да не бързаме да се тупаме по гърдите с него.

То и днес много родени в България не са Българи.
цитирай
13. gotenia70 - Още един истински Българин!
14.04.2011 15:44
Прекрасна статия,поздравления!
Чета Ви с най-голямо удоволствие,(теб,спароток,сарадива,гет и др.),и с нетърпение очаквам всеки ваш нов постинг.
Но,болката ми е по-голяма от удоволствието,а именно:кога ще видим всичко това написано в учебниците?Кога най-после,ще ги има в книжарниците?И кога,лъжците,продажниците български,ще си получат заслуженото?
Поздрави от Добруджа!
цитирай
14. demograph - Съгласен! За езика ни става дума. Няма свестен император...било и той и българин.
14.04.2011 21:48
zelas написа:
Тук се присъединявам към Царя. Този Константин може да е роден където смятат, че е роден, но по добре да не бързаме да се тупаме по гърдите с него.

То и днес много родени в България не са Българи.

.......................................................................................................................
И последното горе е вярно. Продават ни кръвчицата за едните там милиарди.
За езика напомням братлета Zelas i Tzarkaru. Поздрави.
То и Гай Юлии Цезар е с Троянско/тракийско/ потекло и какво от това. Зелас, той май ти се пада нещо покрай племето със З.
цитирай
15. demograph - Драги ми СИРАКО
14.04.2011 22:20
анонимен написа:
Демографос , ти си грък , приятелю...до дунавис е гръцка земята, нали го знаеш... а ДЕВКАЛИОН Е СИН НА ПРОМЕТИОС -ТИТАНЪТ,а тои е СИН НА ЯПЕТ- РОДОНАЧАЛНИКА НА ПРОТО-ПАН ЕЛЛИНО-ГРЪЦКАТА ЕТНОГЕНЕЗА (забележи колко гръцки думи исписах само в 2-3изечения на УЛГАРСКИЯТ ВИ ЯЗИК)..И НА ВСИЧКИ БЕЛИ НАРОДИ
ЯПЕТ--НА БЕЛИТЕ НАРОДИ.....ПРОМЕТИОС--НА ГРЪЦКТА ГЕНО-ЕТНИА!!!
ГИАССАС ВУЛГАРОС!!!

ЕЛЛИН-ГРЕКУС-ЛАТИНУС=БРАТЯ


.......................................................................................................................

По-добре от теб знам гръцката история. Не ме предизвиквай да ти отговарям с цитати от ваши и световни автори. Вярвай си в писанията за дунавис, ако това те кефи. Да знаеш, че когато намериш истината сам, дори и да е малко различна, си е по-приятно. Пред Истината се застава като пред Бога. А в това, че всички хора на света сме братя вярвам и работя за доброто им от как съм се осъзнал като човек. С теб може и да сме повечко братя, защото доста бяла кръв тече във вените на добрите хора обитаващи територията на Гърция. А и сме съседи-менкаме си булки и ергени. Да си говорим с факти и добро в сърцето.
цитирай
16. tzarkarui - Може би това "the Boian Gau...
14.04.2011 22:29
Може би това "the Boian Gauls" ще те подпомогне да си отговориш на вълнуващият те въпрос, за "келто-друидската" връзка на Константин Велики ?!

Константин ми е ясен с неговия Sol Invictus - митраистка митология с талмудско-равински (хехе Талмуда още не е бил написан) аромат. А че Hesus е бога "отвъд" видимото Слънце е само донякъде вярно. Но даже и за момент да приемем че това е така - ще стигнем до Уран ("бащата" на Кронос (по грцки) - САтУРн (по еврейски) и дядо на Зевс) - нещо, което ще ни ограничи само в нашата галактика, игнорирайки останалия Космос (за който пък кръвните братя на евреите - грците абсолютно нищо не знаят и само го споменават за "самочувствие", а и за да не изглеждат невежи (каквито наистина са) в очите на снажните Траки).
По времето на Константин друидите са само профанизиран спомен-легенда от времената на Юлий Цезар. Съдейки по политическите му пристрастия и методи може да се направи извода и за "духовният" му "ръст" - особено що се отнася во първия Никейски събор. Където забърква такъв "турлю гювеч" от Изида, Митра, Кришна, Хесус, като подправки към основното ястие - юдаизъм в най-нечовешкия аспект - робството (което Павел от Тарс проповядва).
Ако Константин е трак - то той е дегенерат. И историята го доказва - християнството му е наложено с насилие и невежество (Хипатия от Александрия - само като дребен пример, а те са много).
То и Гай Юлии Цезар е с Троянско/тракийско/ потекло

Да, така е - двамата предатели, които са отворили вратите на Троя (това за троянския кон са измислици) са оставени живи и заедно със семействата, и слугите си са оставени да отплават на 2 кораба. Единия предател е основал Венеция, другия Рим. :) Но това пък е съвсем отделна тема...
цитирай
17. get - :))) - Хм, Царю с теб сме изпаднали май в положението - Да пеем една и съща песен ... ?!
15.04.2011 10:55
... ама на два гласа ?! ... ти си избери, кой глас да пееш :)) !

tzarkarui написа:
[quote]Може би това "the Boian Gauls" ще те подпомогне да си отговориш на вълнуващият те въпрос, за "келто-друидската" връзка на Константин Велики ?!</div>
Константин ми е ясен с неговия Sol Invictus - митраистка митология с талмудско-равински (хехе Талмуда още не е бил написан) аромат.


- Когато ти дадох за пример "Бояновите гали" правех фактологичната и историческа връзка с археол. култури Халщад и Ла Тене(втората следва първата, в Сев.Ит., Моравия-чх. и историческата област Панония).
Вземайки в предвид Кой е писал историята(?) през 19 и 20 в.в. и поради това следва ... е пречупването на тези факти през "германизма" и "величието" на Рим Източният клон на келтите механично са съотнесени към т.нар. Гали.
Но при по-внимателен прочит на фактите, се установява, че същите са свързани с населението поселявало средното и долно течение на р.Дунав, тоест близко родствени са нам !!
- Не случайно в последно време относно тази част от келтите се възприе названието им келто-скити или келто-слави(за съжаление, това пък донякъде взе да обслужва руските панславистки аспирации).
- Мое становище ! - между местното население(протобалканско) и т.нар. келтско(източния му клон - разглеждано за периода ІVв. пр. до І-ви векове след) не може и не би следвало да се внася такова разграничение - предвид множеството исторически признаци на етносна близост. Ако има различия то те са от регионален, а не от етносен х-р !! - От тук извеждам ... на Константин не би следвало да му преписваме несвойствени етносни черти ... тъй като такива м/у келти и скити(в лицето на гети-готи) принципно няма !! - ако има то е умишлено вкарано в учебниците по история с политическа цел !!
- Относно семитското-елинското религиозно-културна инвазия(влияние) над протобалканската култура и религия, датиращо откъм VІІ в. пр.хр., това е отделен въпрос !!
- За съжаление на дЗвер-а, отново ще кажа, че едно от основните огнища и причинител е неговият любим Египет след завладяването му от персите !
Като пример Александрийската екзегическа схола - основана от Аристобул средата на ІІ в. пр.хр.(чисто юдейски мироглед и осветляване на културно религиозните въпроси !) ... да не пропуснем и изключително голямата търговско-юдейска диаспора населявала гр. Александрия(!) - - От тук можем да се пренесем на проблема за мястото, ролята и значението на войните на Ал. Македонски ... за започналият след това да се налага "елинизъм" и др. значими социално-исторически процеси ?!! - Именно от този период завършва унищожаването на "нашенската" култура и Анатолия се "елинизира", това и за южната част на Балканският полуостров !!

- С уважение !

от ГетКан Евпатор ТауроСкитский :))

П.П. Пък дЗвера - може и да ми се цупи - но Истината преди всичко !! - Египет от VІ в. пр.хр. ... вече не е Египет на фараоните !!
цитирай
18. borjanmljakov - Явно си измисляте цитати. Щом не работите с извори, а с измислици, значи сте просто
15.04.2011 11:43
лаици, които не са особено грамотни. Еклектиката от езици, епохи, региони и дялове на познанието, които очевидно познавате главно чрез Уикипедия щеше да е смешна, ако не беше толкова глупава. Срамота е да пишете такива глупости!
цитирай
19. get - - Уважаеми Мляков - моля ви (!) хора сме, знаем че сме грешни ... не ни съдете ...
15.04.2011 12:52
... толкова строго !
borjanmljakov написа:
лаици, които не са особено грамотни. Еклектиката от езици, епохи, региони и дялове на познанието, които очевидно познавате главно чрез Уикипедия щеше да е смешна, ако не беше толкова глупава. Срамота е да пишете такива глупости!


- Ако сте християнин - постъпете, като такъв ! - Моля !

Един по-умен от мен човек, го е казал твърде точно:

„Защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си?" (Мат. 7:3, 5).

О което следва че, способността ни да откриваме и отхвърляме злото и порока не само е поела погрешна посока, но и самата ни представа за добро и зло е помътнена и лъжлива. Усилията ни да очистим от греха нашия събрат, без преди това да сме опознали и очистили собствената си душа, ще бъдат безплодни. Ние не можем да извадим сламката от окото на ближния - Защото гредата в нашето око ни пречи да видим Как ?!
А и не следва да се опитваме да го правим, защото вместо полза можем да нанесем вреда и вместо сламката да извадим окото !!
Край на цитата.


- С уважение !

от Гет ктист
цитирай
20. borjanmljakov - Не бе гет, ти пак нищо не си загрял: това, че всички са грешни е ясно, става въпрос за това, че се пишат глупости, а и, оказва се, откровени лъжи (на автори се
15.04.2011 13:37
приписват неща, които те не са писали, но на някой му се иска да са писали)
Като толкова се пишеш християнин и си позволяваш да наставляваш (което, съгласи се, изисква известна доза безсрамие), предполагам би искал да живееш с истината, а не с лъжата, не ли? Какво тогава ще направиш, когато се сблъскаш с лъжата, нагло претендираща да е истина? Ще кажеш "хубаво, хубаво, лъжете си, то аз само истина ли съм говорил" или "абе недейте да лъжете, срамота е"? А гет, кво правиме?
цитирай
21. get - - Отговора се съдържа във вашето съждение ! - Казва се "недейте да лъжете ...
15.04.2011 15:41
... срамота е" ! - Това следва да сторим !

borjanmljakov написа:
приписват неща, които те не са писали, но на някой му се иска да са писали)
Като толкова се пишеш християнин и си позволяваш да наставляваш (което, съгласи се, изисква известна доза безсрамие), предполагам би искал да живееш с истината, а не с лъжата, не ли? Какво тогава ще направиш, когато се сблъскаш с лъжата, нагло претендираща да е истина? Ще кажеш "хубаво, хубаво, лъжете си, то аз само истина ли съм говорил" или "абе недейте да лъжете, срамота е"? А гет, кво правиме?- Но простете ! - вижте откъде тръгвате с първият си пост ... и забележете до къде стигате в обобщенията с последният си !?
- Накратко използвате един частен факт - за да аргументирате ... генерализирате изводите си, относно всички нас писалите ! - Това коректно ли ?
По тази причина си позволих да цитирам думите от Евангелието на Матей и коментарите по него на един отец .
- Дотук вие само демонстрирате, че сте Специалиста и без да се аргументирате раздавате квалификации ! ... ако имате възможност да прочетете постовете ми - Ще забележете, че твърде често употребявам, "мисля", "предполагам", "вероятно" и т.н. - Въздържам се от крайни мнения и налагането им, съзнавайки че, съм любител на историята .
- Защо се получава така ? - първо, ние неспециалистите да "откриваме" Историята ни и второ, че не разполагаме с "изворо"-ви цитати - вие сам може да си отговорите дали е по наша или по вина на специалистите-историци ?!

- С уважение !

от Гет
цитирай
22. demograph - Правите да се чувствам като в църква....
16.04.2011 11:25
Я ми кажете как да отворя и пусна в блога една картинка на svg формат. Изпотих се и не става. Само не ме съветвайте да си я купя. Тя си е публична, но аз съм сакат. Поздрав.
цитирай
23. borjanmljakov - Хайде хайде гет, стига си го усуквал.
16.04.2011 16:31
Тука се измислят цитати и посредствености съчинителстват с претенции за история, като се плюе по внушителни авторитети, а ти сега "ама аз таковата пък ти така да ..."! Айде стига сте се правили на ущипани: група чели недочели с достъп до интернет си приказват тъпотии и лъжат пубертетчетата. Вземете попрочетете малко истински книги, а ако ще се изказвате по езиккови въпроси - понаучете някой древен език, който ще да е, това ще ви покаже колко сте неграмотни и колко трябва да се внимава, когато човек се проиезнася за произхода на коя да е древна или сегашна дума. Айде със здрав и стига сте писали, почвайте да четете, че станахте за резил.
цитирай
24. borjanmljakov - Демограф, кво става с цитата бе (Страбон)?
16.04.2011 16:33
Авторът май си го е измислил, което значи че той е пишман историк, а тези които го четат ти сам си прави сметка кви са.
цитирай
25. demograph - А, търсих по подсказката, но не открих
16.04.2011 20:19
borjanmljakov написа:
Авторът май си го е измислил, което значи че той е пишман историк, а тези които го четат ти сам си прави сметка кви са.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подай ми я пак, да не си сгрешил нещо. С уважение.
цитирай
26. demograph - Но и вие ми дължите пояснение. Кому служи истинския учен?..
16.04.2011 20:26
borjanmljakov написа:
гинчев, ценов и сотиров щяха да постъпят по-добре, ако бяха служили на науката, а не на народа си.

Нещо не разбрах, май. Твърде тежка дилема.Има много "положителни" примери на учени които не са служили на народа си, а на друг народ, на себе си, на вятъра... особено сред българските историци. В края на краищата научните достижения започвт да служат някому.Няма учен служил само на науката. Тя сама за себе си нито съществува, нито е богиня да и се кланят, защото е мъртво понятие.
цитирай
27. audan - Нека подходим научно!
16.04.2011 20:53
sparotok написа:
Гинчев, Ценов и Сотиров са истински и служещи само на народа си български учени! Жалко е само, че все още са слабо познати, тези, които ги цитират пропускат най-важното...

Аз прибавям веднага и съвременния Воин на Правдата - академик Асен Чилингиров.

А за тия дето не вярват на теорияъа на Ганчо Ценов, то ги питам : "А Вие допускани ли сте до тайните архиви на Ватикана? Не? Съжалявам, но вашето отрицание се базира, тогава не на знания, а на нещо друго. Аз, обаче, съм учен по дух и приемам всичко, което чрез факти се доказва. Ако имате факти - моля, покажете и ми докажете, че има грешка. Аз ще си призная, че съм се заблудил и ще приема Вашата теория"
Тъй казвам на спамаджиите. :)

VI). За него се казва, че е основал “в страната на скитите” четири града, а именно Перстлаба (Persthlaba; също Перстлава – Бел. прев.), Плискуба (Pliscuba; също Плиск, Плискоба – Бел. прев.), Констанция (Constantia) и Дристра (Dristra)

Защо ли тия градове звучат така славянски/български?
Перстлаба (Persthlaba) - Пре-Славъ
Плискуба (Pliscuba; също Плиск, Плискоба) - Плискова града
Дристра (Dristra) - поради липса на"Ъ" в латинския се ползва "И". Но "И" е еквивален и в някои български диалекти (бъда->бида). Така че остава Дръстъръ. А се е казвал така, защото имало под водата на Дунав дебели вериги, които заДРЪСТвали движението на евентуално атакуващите вражеки кораби.
цитирай
28. borjanmljakov - В точка 7 от публикувания от теб пасквил с автор лицето Г. Сотиров
17.04.2011 10:59
пише, че Страбон бил казал " а самите фриги са българи, народ тракийски". Ти май въобще нищо не си търсил. Вие сте от типа изследователи, които нямат нужда от доказателства и свидетелства, защото знаете нещата предварително и горко на изворите и учените, които не кореспондират с лъжите ви. Няма смисъл да го търсиш. Страбон никога не е писал такова нещо. Това е измислица предназначена за разговори между некомпетентни.
цитирай
29. borjanmljakov - Ученият служи на науката и само на нея. Който служи на друга не е учен. На народа си служат патриотите, а патриотизмът е лош помощник на науката.
17.04.2011 11:03
Между другото прави впечатление, че публикуваш нещата си в "Политика", което още веднъж показва, че писаниците ти няматнищо общо нито с история, нито с езикознание.
цитирай
30. get - - Ако говорите от позицията на учен - дайте ни пример за това !
17.04.2011 14:41
borjanmljakov написа:
Между другото прави впечатление, че публикуваш нещата си в "Политика", което още веднъж показва, че писаниците ти няматнищо общо нито с история, нито с езикознание.


- Дотук с изреченото ми демонстрирахте риторика и евтина софистика !!
Още един път ви казвам - не можете да ми цитирате частен факт и от него да генерелизирате ... правите обобщения и да отричате творчество на даден Учен !!
- Нахалството ви стига дотам, че от частният си пример започвате да се държите арогантно и да обиждате опитващите да си изяснят въпроса, тоест нас !
- Без претенции за "ученост" - ако сте почтен човек(!) държите ни извинение за необоснованите нападки, които отправяте без изобщо да ни познавате !

- Не ме карайте да правя аналогии между "многоучеността" и чисто народната максима ... Ум море - глава шамандура !!

- Чакам извинение, за поведението Ви !!

от Гет ктист (който не знае "древни езици", но счита, че поради този факт не следва да се държи арогантно със събеседниците си)
цитирай
31. borjanmljakov - Като не знаеш древни езици, трай и чети тези, които знаят.
17.04.2011 15:16
Белким вденеш нещо. А за цитатчето на Страбон некви коментари, че май още не се намира мястото, а?
цитирай
32. get - - След като демонстрирате такава голяма "начетеност" - хайде справете се с гръцкият ...
17.04.2011 22:30
borjanmljakov написа:
Белким вденеш нещо. А за цитатчето на Страбон некви коментари, че май още не се намира мястото, а?


... текст на този адрес и ми кажете - Какво ви прави впечатление ?
http://www.kroraina.com/knigi/gibi/3/gal/3_170.html

- А за цитатчето на Страбон - нито съм автора, нито пък преводача ... за да ми се държите ехидно !!

- Чакам извинение, за поведението Ви !!
цитирай
33. borjanmljakov - гет, ти явно си кръгъл идиот.
18.04.2011 12:53
При това не в смисъла, в който Аристотел използва думата.
цитирай
34. get - - Благодари се на анонмността - ако се гледахме "очи в очи" едва ли щеше да бъдеш ...
18.04.2011 15:09
borjanmljakov написа:
При това не в смисъла, в който Аристотел използва думата.


... толкова "смел" ! :((

- Опитвах се да говоря с вас ... разчитайки на някаква степен на интелект ?!
- Но арогантността ви доведе нещата дотам - Вие да се държите, като "високочела" мутра - Хехе !! - знаете ли колко от тях са ми подсмърчали, като малки деца при "срещи" с мен (не ви лъжа !) :)))
- О "титано" на мисълта - в Кой курс, на кой университет учиш ... "новоаристотелианецо" ?! :))
цитирай
35. borjanmljakov - гет, лапай патката, залягай над книгите
18.04.2011 16:43
и не се дръж като ущипана ученичка.
цитирай
36. demograph - А...така ли си говорим. Не е хубаво.
19.04.2011 15:19
borjanmljakov написа:
пише, че Страбон бил казал " а самите фриги са българи, народ тракийски". Ти май въобще нищо не си търсил. Вие сте от типа изследователи, които нямат нужда от доказателства и свидетелства, защото знаете нещата предварително и горко на изворите и учените, които не кореспондират с лъжите ви. Няма смисъл да го търсиш. Страбон никога не е писал такова нещо. Това е измислица предназначена за разговори между некомпетентни.

....................................................................................................................
"7. Други известни траки са били фригийците.
• Според Страбон “Brygi, Bryges и Phryges са едни и същи хора”. А другаде: “А самите фригийци са българи, народ тракийски . . .” [17].
• В един фрагмент (№ 25) от своята Книга седма, силно изопачена от мафиоти, които явно са се мъчили да унищожат колкото е възможно повече свидетелства за траките, Страбон се позовава на Херодот, чийто думи са: “Според преданието на македонците, фригийците, по времето, когато местопребиваването им е било в Европа и жевеeли с тях в Македония, носели името бриги; но при преместването си в Азия те сменили името си по същото време, както и местоживелището си.” [18]http://en.wikipedia.org/wiki/Bryges#cite_note-2
Това е цитирания абзац, нали? Първо вижte претенцията си в целия контекст на Сотиров. Когато вие стигнете нивото на Сотиров, тогава наричайте трудовете му "пасквили". Яростта ви издава непреодолимо пристрастие...Второ, и сам човек като се порови достатъчно, ще намери категорични сведения, че фригите са траки. Чукнете Phrigian, Phrigians and Etruscian,Phrigian Language, поровете и ще получите достатъчно материали за самостоятелно безпристрастно изследвaне. А това за "..български народ" е въпрос на следващо разсъждение.
Наруших си принципа да не споря и образовам предубедени...
цитирай
37. borjanmljakov - Накратко, Страбон не е писал никъде
21.04.2011 13:16
"а самите фриги са българи, народ тракийски", което значи, че сотиров лъже, а ти и кръжеца ти викате "Осанна!", значи прави си сметка що за стока сте.

сотиров очевидно е глупак.

Преди да "образоваш" някой друг вземи попрочети нещичко, че като те гледам нищо не знаеш.
цитирай
38. shtaparov - "Анализът" ни учи да виждаме ясно взаимовръзките:
23.04.2011 02:55
borjanmljakov написа:
"а самите фриги са българи, народ тракийски", което значи, че сотиров лъже, а ти и кръжеца ти викате "Осанна!", значи прави си сметка що за стока сте.сотиров очевидно е глупак.
Преди да "образоваш" някой друг вземи попрочети нещичко, че като те гледам нищо не знаеш.


Страбон може да не е посочил това дружко,но "Ангеловият анализ" сочи ясно и категорично,че:
Траки /Фраки/= Фриги /Бриги/, Блъги /Блъгари/, Бълги /Болги,Белги и т.н./!
цитирай
39. borjanmljakov - Значи все пак някой (визирам този симпатяга щапаров) призна, че сотиров е лъжец.
27.04.2011 21:05
Тия дето се кълнат в него да се самоопределят. Според мен са говньовци.
Блогерът щапаров изглежда глупак, а "англеовият анализ" е поредната тъпотия на полуумни и исторически необразовани тъпанари.
цитирай
40. get - - Момченце ако се срещнем ... Горко ще съжаляваш за думите си !!
02.05.2011 12:12
borjanmljakov написа:
и не се дръж като ущипана ученичка.


- Прибирай се от където си изпълзял глист неграмотен, с претенции за "ерудит" !!

- Още веднъж предупреждавам ! - за такива приказки ... не прощавам !! :((((
цитирай
41. demograph - Пишете предимно лозунги драги ми Мляков
12.05.2011 23:44
borjanmljakov написа:
пише, че Страбон бил казал " а самите фриги са българи, народ тракийски". Ти май въобще нищо не си търсил. Вие сте от типа изследователи, които нямат нужда от доказателства и свидетелства, защото знаете нещата предварително и горко на изворите и учените, които не кореспондират с лъжите ви. Няма смисъл да го търсиш. Страбон никога не е писал такова нещо. Това е измислица предназначена за разговори между некомпетентни.

За СТРАБО ще ви отговоря когато ми остане време. За ваше неудоволствие превеждам друг труд на Сотиров и ще го предложа на българите за да се наслаждават. Съветвам ви да се въздържате от ругатни и голи твърдения. Иначе сте добра илюстрация на българския начин на спорене и от вас има полза в блога.
цитирай
42. demograph - Глупакът Сотиров,драги ми Мляков..
12.05.2011 23:53
shtaparov написа:
borjanmljakov написа:
"а самите фриги са българи, народ тракийски", което значи, че сотиров лъже, а ти и кръжеца ти викате "Осанна!", значи прави си сметка що за стока сте.сотиров очевидно е глупак.
Преди да "образоваш" някой друг вземи попрочети нещичко, че като те гледам нищо не знаеш.

Преподава древна история в Канадски университети десетки години. След като е прогонен от България, естествено. Съмнявам се уважаващи реномето си учебни заведения в Канада да плащат на глупаци. Това нещо се случва само по българските "ВУЗове" и БАНичарници. То се и стимулира у нас. Вероятно имате нещо друго на ум за да съскате така злобно. За Страбо и траките-фриги, ще ви отговоря. Спокойно.
Страбон може да не е посочил това дружко,но "Ангеловият анализ" сочи ясно и категорично,че:
Траки /Фраки/= Фриги /Бриги/, Блъги /Блъгари/, Бълги /Болги,Белги и т.н./!

цитирай
43. demograph - Умните уу нас считат за луди
12.05.2011 23:59
borjanmljakov написа:
Тия дето се кълнат в него да се самоопределят. Според мен са говньовци.
Блогерът щапаров изглежда глупак, а "англеовият анализ" е поредната тъпотия на полуумни и исторически необразовани тъпанари.

Не отивате ли твърде далеч в опита си да влезете в категорията на онези дето считат умните за луди?..Ако някой не може да хване голяма риба, то вината не е в рибата, а в малката кука на рибаря.
цитирай
44. demograph - Сега ви отговарям на въпроса, с едно уточнение
22.05.2011 14:34
borjanmljakov написа:
Според Страбон “Brygi, Bryges и Phryges са едни и същи хора”. А другаде: “А самите фригийци са българи, народ тракийски . . .” [17

Може ли да посочите мястото където Страбон казва, че фригите са българи, защото според мен той не е писал такова нещо. Изобщо има ред съмнителни позовавания, като липсват указания какво е цитирано.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уточнението е че се намира в последния ми постинг превод на Сотиров, който "пише пасквили", според вас...След ден - два ще публикувам и позоваванията на Сотиров. Там ще намеритецитати и линкове към Страбо и доста други неща.
цитирай
45. alexalexalex - офффф
03.09.2011 15:34
сега и контсантин стана трак.
от тук до Христос е една крачка.
като стане и Иисус трак тогава ще ви призная за царе.
на псевдонаучната фантастика.

ама що пък Иисус да не е трак? македонците доказаха, че е македонец, а доколкото знам макетата а траки, така че всичко идва на мястото си.

бива простотия, бива, ама чак толкова....
цитирай
46. анонимен - А, но защо ли това за Константин и ...
16.10.2011 15:05
А, но защо ли това за Константин и Юстиниан го твърдят и ЧУЖДИ учени? Защото вие само на тях вярвате. А преди седмица-две имаше и наши ОФИЦИАЛНИ историци, които покрай историята на София говориха и за това. Събудете се БАН-ичарчета!!!!!!!!!
цитирай
47. анонимен - Има много "учени"...
18.10.2011 10:44
Дзверо и другите му преображения тука си го турете на кура.Това е най-тъпото копеле,дето все се керчи за нещо си,като хал хабер си нема от история и исторически прозрения.Не знае къде го боли и къде го сърби.Който обръща внимание на копелето,напразно си хаби нервите,защото това е най-неориентираното човече от "спорещите".Той не спори.Лигави се със знаещите,търсещи истината...
цитирай
48. анонимен - WMID 161179576531 КИДАЛА
11.03.2012 06:52
WMID 161179576531 КИДАЛА НА ОБМЕНАХ И ИГРОВЫХ ВАЛЮТАХ
ICQ: 625904048 WMID: 161179576531 - обменник
Обмен WMR|WMZ|WMU <=> ЯД
Номер ICQ: 625904048
Номер ICQ: 643511912
E-mail: legitlex@mail.ru
E-mail: obmanoff.net@mail.ru
E-mail: vishneckiir@mail.ru
Номер телефона: 380968106922
Адрес: Донецк, улица Артема, дом 147г
Интернет сайт: www.obmanoff.net
Интернет сайт: www.legitlex.com
Интернет сайт: www.zadrotoff.net
WMID: 161179576531
WMID: 129742512414
Счет WMR: R112397336005
Счет Яндекс деньги: 410011068058555
Этот человек является незаконным владельцем портала www.obmanoff.net + занимается обманом и мошенничеством через сайты www.legitlex.com, www.zadrotoff.net
Фрилансер который делал ему сайт www.obmanoff.net не получил за работу ни копейки и помимо этого был добавлен в базу кидал www.obmanoff.net как недобросовестный исполнитель, при этом мы видим, что сайт вполне рабочей и неплохо функционирует, но еще интересней то, что в эту же базу попадают все, кто помогает Роману в работе над сайтом и естественно, за свою работу они получают только головные боли и неприятности.
http://free-blacklist.ru/blacklist/212/
http://free-blacklist.ru/blacklist/224/
Под видом продажи игровой валюты профессионально занимается кардингом, отмывая через продажу адену.
КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ ИМЕТЬ ДЕЛО С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ. ПОКУПАТЬ - ПРОДАВАТЬ - МЕНЯТЬ! (совсем недавно этот "уникум" занялся "обменом" валюты)! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Он уже кинул 4 человека на обмене.
Не советую иметь дело с этим человеком.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: demograph
Категория: Политика
Прочетен: 7161797
Постинги: 1599
Коментари: 8966
Гласове: 9724
Календар
«  Юли, 2022  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Блогрол