Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.03.2012 20:32 - Викингите са траки. Това си го казват шведите. А траките сме ние-българите, това пък го казвам и аз.
Автор: demograph Категория: Политика   
Прочетен: 22961 Коментари: 24 Гласове:
16

Последна промяна: 24.11.2012 03:48

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

Принудителен постинг

Българската казионна историография изпада в странен самоизолационизъм. Всички около нас и далеч от нас, претендират по някакъв начин за връзка с траките, само българските платени историци като опълченци мятат "камъне и дърве" срещу срещу всеки опит за защита на родовата ни връзка с траките и огромното тракийско културно-историческо наследство..
Те толкова яростно защитават разгромени и вредни за България исторически тези, и така последователно отричат всяка тракийска връзка в произхода на българите, че навяват съмнение за злонамерена неграмотност.
Това ме накара, с поредица от принудителни постинги,  да покажа на аудиторията, че независимите исторически школи на другите народи не се смущават да покажат родовата си принадлежност към траките.
Нещо повече. Другите подсказват на нашите паникьосани "историци" за "директната" връзка на съвременните българи с траките и за наличието на нарастващо българско народно самоопределяне като потомци на траките...Странно, нали...

"Много съвременни българи заявяват, че са директни потомци на траките ( различни от Славяните, които са пристигнали в този район през 6-ти век.)"- Пасаж от "ИСТОРИЯ НА ШВЕЦИЯ" /връзката към сайта - в хиперлинка накрая/
1
Thracians:  Ancestors of the Swedes

 ТРАКИТЕ; ПРЕДЦИ НА ШВЕДИТЕ - превод от Демограф

Произхода на траките, както и този на шведите може да бъде трасиран назад в светската и библейска история. Част 9 и 10 на Генезиса описва как нациите са възникнали от трите сина на Ной Шем, Хам и Яфет. 

Записаната история непрекъснато потвърждава библейските сметки за разрастването и разселването на народите.

Описаното в Генезиса, като исторически документ, е в пълно съответствие с огромното документално богатство и други исторически свидетелства, толкова много, че е уникално в записаната история.

Няма друг документ радващ се на богатство от детайлно съвпадение с толкова широко разнообразие от източници. Индо-европейските народи са били много наясно със своя исторически и етнически произход по линия на Яфет, третия син на  Ной. Тези народи, посредством грижливо запазени записи, биха могли да посочат родословието и расата си назад от времето на Вавилон и разпръсването на нациите от  полята на Шинар /Shinar-„сърпът на плодородието”, районът на Двуречието Сирия и Израел б.м./.

Има общо съгласие Потопът на Ной да се отнася към около 2350г. преди новата ера, и от тук ние поставяме началото на нациите и империите (Египет, Персия, Гърция, и т.н.)

Поразителни са свидетелствата запазени от тези ранни народи от Месопотамия от след -потопа, които са имали директни контакти помежду си, и които са запазили в писмените си записи онези имена, които са изрично упоменати в Генезиса.

Записите които са дошли до нас придават своята тежест на обширното количество документирани доказателства така, че само могат да ни уверят в истинността на казаното в Генезиса и в точността на историческите сведения за най-ранната история на човечеството.

Забележителното в тези сведения е те в голямата си част, идват от древни историци и писатели от различни националности, които нямат и най-малкото намерение или понятие, или каквото и да било друго , за да подкрепят данните в Генезиса.  Повечето от тях са били откърмени в езически общества, които са били враждебно настроени към знанието за Бога, и които са работили много векове да затъмнят, ако не и тотално да унищожат това познание.
Потвърждението /от тях/ е следователно по – стойностно.

Яфет е смятан за баща на Индо- Европейската група народи (Няколко генеалогии на европейски кралски фамилии потвърждават това). Седмият син на Яфет, Тир/Tiras/, е родоначалник на траките.
Историците смятат че първоначално те са се установили в Мала Азия( в земите които днес е Турция) около 1900г BC.  Обменът на думи между нациите и езиците е често срещано във всяка народностна група. Фараонът Меренптах /Merenptah, който управлява Египет през 13 век BC, ни предава това което се смята за най-ранно споменаване на хората на Тир/ Tiras/ , записвайки тяхното име като Турша/ Tursha/ или Таруша (Tarusha), споменавайки ги като нашественици от север.
Херодот (425 BC  пише: "Народът на траките е най-многобройният на света; Траките имат няколко имена, в зависимост от спецефичните региони които са обитавали, но техните обичаи са повече или по-малко еднакви…и само тяхното хронично разединение ги възпира да станат най-силата от всички нации”/ The Thracian people are the most numerous of the world; the Thracians have several names, according to their specific regions, but their habits are more or less the same...and only their chronic disunity prevented them from being the most powerful of all nations."/

Историята свидетелства, разбира се и че те са били най-свирепата раса, давано с повтарящата се фраза за „вечно подпийнали”/"tipsy excess"/, по-вероятно по време на битките, отколкото изтегнали се в леглата си. Те също биват описвани като червено-кестеняви синеоки хора, сражаващи се за собствените си племенни клики. През трети век BC, Траките са отбелязвани като имащи множество племена които рядко се обединявали, повечето имащи собствени крале.
Тракийското облекло е било добре познато. Дадени са ни няколко описания, включително и илюстрации с рисунки върху гръцка ваза. Основното им облекло им е било туника, наметало, шапка и ботуши. Тракийските войни са носили щит, копие и малък меч, като второ оръжие. Начинът им на обличане и въоръжение се наследява и от техните потомци, викингите, разбира се усъвършенствани.
Траките са споменати от много владетели от районите в които те са живели. След гръцката победа над персите (449 BC),Персийският крал Ксеркс (486-465 BC) създава за себе си голяма армия измежду войниците на която Херодот споменава траки от Северо-западна Мала Азия, които са описани така:

„Траките се присъединили във войната носейки лисичи шапки, дълги палта под техните живо оцветени наметала. Техните високи кожени ботуши са направени от еленова кожа. Те са били въоръжени с копия, леки щитове и малки мечове.”

"The Thracians joined the expedition wearing fox caps, wearing long coats under their vivid colored capes. Their calf-high footwear was made of deerskin. They were equipped with spears, light shields and small daggers."

Йосиф/ Josephus (1st century AD Jewish & Roman historian) ги идентифицира като племена известни на римляните като Тираси /Thirasians/, а на гърците като траки /Thracians/, от които те са се страхували като от пирати грабители. Dio Cassius, римски историк пише през 2-ри век AD „нека не забравяме, че /Императорът б.м./ Траян беше по рождение тракиец в истинският смисъл на думата./"let us not forget that a Trajan was a true-born Thracian."

 Тир/Tiras/ от своя страна е бил обожествяван от своите потомци, като Тур/Тор (Thuras /Thor), богът на войната .  Река Атира /Athyras/ е наречена на него, а древният град Троя/Troas ,Трой/Troi, Troy - Траяни/ Trajans илиТроянци / Trojans) запазват навеки неговото име, както става и с областта на планината Таунрос/Taunrus.  Тракийската земя се разпростирала от Юго-източна Европа  до Мала Азия – обширен район, исторически познаван като Тракия.

Историческото родословно дърво на траките наброява над 200 племена, с няколко имена, в зависимост от съответният район// б.-м. в който живеели/.  Някои от техните племенни наименования са били Триянци/ Trajans, Етруски/Etruscans, Даки/Dacians, Лувийци/Luwians, Раманти/Ramantes, Пеласги/Pelasgians, Беси/Besins, Одриси/Odrisi, Серди/Serdoi, Меди/Maidoi и Данделети/ Dentheletoi.  Троянците създават град Троя който съществува приблизително 2400 години (от около1900 BC tдо 500 AD), който е бил разрушаван и построяван отново няколко пъти.

Хиляди троянски войни са напуснали Троя през 11 век BC.  Те дошли на север и завладяли земя около река Дон (Юго-западна Русия), която е важен търговски път. Местните нарекли троянските нашественици „Аес” /Иис //the "Aes,", означаващо „железните хора” заради техните ненадминати железни оръжия. Племената на троянците – Аеси/ ще се придвижат по-късно на север установявайки се в земите на днешна Скандинавия.

Аесите/The Aes или Аесарите/Aesar (мн.ч.), в последствие стават известни като Свеари/ Svear, и после Шведи/Swedes. Историците отнасят народът Аес към „Трако-кимерийците” поради техните троянски предци.

Други тракийски племена запазват културното си присъствие в Мала Азия и Юго-източна Европа до  5-ти век AD. 

Много днешни българи твърдят,  че те са потомци на древните траки (различни от славяните, които са дошли в района през 6-ти век AD).

Името Тир/Tiras се увековечава през различни езици, както в този списък на имена от Ной до днешните шведи:

1. Ной/Noah
   2. Яфет/Japheth
      3. Тир/Tiras
         4. Таруш/Tarusha
            5. Тираси/Thirasian
               6. Траки/Thracian
                  7. Трой/я//Troi
                     8. Троян/Trojan
                        9. Аес/Aes
                           10. Аесари/Aesar
                               11. Свери/Svear
                                   12. Свенони/Svenonian
                                       13. Свериги/Sverige
                                           14. Шведи/Swede

Първият син на Яфет е бил Гомер. Гомер  е увековечен чрез имената на Гамир/ Gamir, Гиммер/Gimmer, Гомерия/Gomeria, Готана/Gotarna и Гот/Goth.  Племената на Гомер са споменати от евреите през 7-ми век BC , като племена обитаващи „най-горната част на севера” /"uppermost parts of the north". 
Асирийците ги споменават като Гимиррайа/Gimirraya.
Други имена използвани през историята включват Гиммераи/Gimmerai, Кримея/Crimea,Кумари?/Chomari,Киммер/ Cimmer, Киммерийци/Cimmerian. 
Кимерийците/населявали районите северно от Кавказ и Черно море в Южна Русия.


Езиково те обикновено се разглеждат като траки, кото подсказва за близки взаимоотношения. Трако-кимерийски/"Thraco-Cimmerian" следи от 8-7 век BC открити в югозападна Украйна и в централна Европа се свързват с народа Аес//Иис…
Край.

За  да проследите Историята на шведите чукнете тук:  Back to History of Sweden
 

Бележки на Демограф:

1.      Не съм сигурен 100% в превода на някои имена и тяхното произнасяне.

2.      Умишлено промених заглавието на постинга за да предизвикам по-голям интерес.

3.      Следващото десетилетие в историческите открития ще бъде възкръсването на траките. Признаците за това са очевидни за тези които наблюдават тенденциите в модерната историография.

Шведите твърдят, че са потомци на траките, а покрай това посочват и други народи в Европа като такива - датчани, норвежци, балтийци, германци, поляци, украинци... Гърците твърдят, че траките са гърци, което значи че гърците са траки; сърбите твърдят, че те са траките;  македонците ги знаете какво твърдят- че македонците са траки и респективно те са траки, а не „татари”; румънците твърдят, че те са ромеизирани даки-траки; турците, като гърците,  изкарват траките турци;  руснаците се определят за скити, които древните втори приравняват с траките; албанците се пишат илири - демек траки; италианците се описват като потомци на етруско-троянците, сиреч траки;....

Другите се надпреварват за роднинство с траките и коварничко прилапват нашето велико минало.

Само ние , удобно за всички изброени, според платените ни от вън "историци", не сме траки. - Ние според тях, сме татари, турци,иранци, монголци,..с една дума – нахални натрапници.

Само не и траки. А в същност, и шведите ни подсказват, че ние СМЕ траките и сме техни роднини – първи братовчеди, които отгоре на всичко са наследили и живеят в дядовата им къща и земя!....

А нашите историци, не само че продължават да мълчат, но и организирано и настървено се опитват да провалят опитите за надникване в „забранената зона” тракийски корени на българите.

4. Мисля си, че в обстановка когато чуждестранни изследователи на историята са на крачка от ексхумацията на погребаната умишлено тракийско – българска цивилизация, е по-добре казионните ни историци поне да запазят мълчание.

Защото се страхувам, че ако си отворят устата и изрекат нещо за траките, то ще бъде поредно разрушително самооплюване.
Странна работа. Срамна работа. Българска работа.

Извинявам се за забавянето на превода.

Задължително четиво или Как се фабрикуват лъжите в историята на българите. /Западните добичета, говедото Иречек и телетата след него/:
http://www.ivanstamenov.com/files/gs-justinian.pdfГласувай:
16
01. анонимен - Демагог
05.03.2012 15:50
УРА,УРААА!
ИСТИНАТА ПОБЕДИ! СПАРОТОК ПОБЕДИ! Ние българите не сме били българи а тракотураки!


цитирай
2. анонимен - Али Баба БУДА МЕНТЕ ТРАКИЕЦА
05.03.2012 19:43
Булгар аркадашлар. Богатство се събира трудно по честен начин, много трудно даже.
Гърците ги зариваха със субсидии защото се смяташе, че те са създателите на първата европейска цивилизация...което всъщност е една заблуда.Трябва да си поискаме своето и да извлечем девиденти от него,демек файда- кьор софра!
Затова братя мургавотураци - ЮРУШ ,както плячкосваме банкоматите в Аврупа,така трябва да плячкосаме и древната историята на Юнанистан.
Анадън му,аркадашлар?!

Пропуснах да добавя - ще свършим веднъж завинаги с гръко-"православието". Идем, кайте се!


цитирай
3. tihatavoda - demograph- "Странна работа. Срамна работа. Българска работа."
05.03.2012 21:33
И кое му е странното и срамното , че и в Швеция има "хисторици " ? До преди 60 години подобно явление се е наблюдавало в Райха . Сега в Щатите живеят около 120 милиона ИРЛАНДЦИ ......Шопите са единственото славянско племе у нас , което си е запазило името . С нищо не можеш да ги трогнеш .
цитирай
4. анонимен - маджурка
05.03.2012 23:29
това е истина ;но не знам нашите историци що мьл4ат а не казват истината, сигурно са подкупени ,краино време е да нау4им истината за нас,4е сме наи древните на планетата и 4е от нас траките се появяват и другите народи в европа и по света ,така ще вдигнем и без това потьпканото само4увствие на бьлгарина. братя историци да мьл4ите по темата е голямо престьпление и грях. помислете вьрху това.
цитирай
5. анонимен - тези историци са подкупени още от ...
05.03.2012 23:58
тези историци са подкупени още от комунистите и не могат да се отьрват още от това влияние а сьщо и от руснаците които смятат само тях си за велики но истината си е истина и ще излезе на яве нека бог да помогне и да проясни мислите ни и да вьзпре подлеците.
цитирай
6. анонимен - Какъвто и да съм, тракиец и/или българин, съм горд ЧОВЕК,
06.03.2012 14:16
а така наречените "историци", особено от БАН са нац. предатели и лъже учени, подвласни на политическата конюктура и са срам за науката и народа ни.Пример Гоце., псевдо историк, псевдо социалист, разчита набетонните глави, както "историците" разчитат на масовата неграмотност, но всичко е до време.
цитирай
7. demonwind - Ако сме потомци на монголите
06.03.2012 14:56
(във филма Монгол между другото Чингис хан семолеше на бог Тангра), то аз съм горд с това - Чингис хан е владял най-голямата държава в познатата история на човечеството! Колкото до шведи, норвежци и др., то много скоро те ще бъдат претопени от чернилките, които са ги налазили в особено големи размери, а прибалтийските республики ще клекнат пред Биг Брадър от изток с подвита опашка, защото четвъртития ще им влиза все по-дълбоко и по-дълбоко...
цитирай
8. abadonka - Пак някой...
11.03.2012 02:05
...е врачувал на боб. Всички сме роднини по линията на Адам и Ева. Само не знам кой им е боядисал някои от децата:-)))
цитирай
9. demograph - Няма срамен произход - срамна е лъжата за произхода.
12.03.2012 14:12
demonwind написа:
(във филма Монгол между другото Чингис хан семолеше на бог Тангра), то аз съм горд с това - Чингис хан е владял най-голямата държава в познатата история на човечеството! Колкото до шведи, норвежци и др., то много скоро те ще бъдат претопени от чернилките, които са ги налазили в особено големи размери, а прибалтийските республики ще клекнат пред Биг Брадър от изток с подвита опашка, защото четвъртития ще им влиза все по-дълбоко и по-дълбоко...

Атила беше пресъздаден в History Chanel като дрипав бандит водещ орда от полудиви магаретари. А той е учил в Рим, бил е канен за Император на Рим, Приск е паднал по гръб при вида на лятната му резиденция...
Ослепяваните български войници на Самуил бяха показани в същият този History Chanel, като извадени от турски сериал космати селджукци; Император Юстиниан Велики и съпругата му Теодора/които са траки/, бяха описани в Същият този History Chanel като някъкъв си простак от някъде си и куртизанка за общо ползване, независимо, че са възстановили разкапващият се по гръцки Рим и създали културата на Ренесанса...Историята е война за произхода и претенциите за господство. От нас се иска поне да не вярваме на лъжите, а на собственото си познание за дедите си. само това ще ни спаси, както ни е спасявало в хилядолетията, от чуждо владичество.
цитирай
10. demograph - Според Евангелието на Филип Господ е бояджия..Така че всичко е ясно.
14.03.2012 02:08
abadonka написа:
...е врачувал на боб. Всички сме роднини по линията на Адам и Ева. Само не знам кой им е боядисал някои от децата:-)))

цитирай
11. apostapostoloff - Но траките пък
21.05.2012 05:58
произхождат от албанците, така че днешните шведи са всъщност албанци.
цитирай
12. demograph - Далееече си от историческата истина апостоле...
26.05.2012 12:31
apostapostoloff написа:
произхождат от албанците, така че днешните шведи са всъщност албанци.

Но защо се срамиш да се определиш като пряк наследник на изначалната евроазиатска цивилизация на трако-българите, не знам...- Не траките са албанци, а албанците са траки! Разликата е от земята до небето.
цитирай
13. анонимен - ot juli
24.07.2012 22:25
pozdravi za 4udesniqt posting,Zdrave za teb i semeistvoto ti !! EEEE toq pak apostolov ot den na den stava vse po tap,te takova tapo kopelda4e na sam sre6tala v jivota si ,golqma kasmetliika sam ,nali ! OOO sve6tenna Prostota !
цитирай
14. анонимен - payday loans online 746 6810
20.10.2012 14:53
<a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#19117>payday loans</a> - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#8463>payday loan</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#4100 payday loan
цитирай
15. анонимен - buy viagra online 704 18574
20.10.2012 16:21
<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#18311>buy viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#11026>generic viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#13315 generic viagra
цитирай
16. анонимен - cialis online 9919
20.10.2012 17:59
<a href=http://ordercheapcialishere.com/#isavz>cialis 20 mg</a> - <a href=http://ordercheapcialishere.com/#vyual >cialis online without prescription</a> , http://ordercheapcialishere.com/#vssup cialis 20 mg
цитирай
17. анонимен - kamagra soft 10976
21.10.2012 14:33
<a href=http://orderkamagranow.com/#krxfw>buy kamagra soft</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#eskjk >buy kamagra</a> , http://orderkamagranow.com/#tudom cheapest kamagra
цитирай
18. анонимен - order levitra 18330
21.10.2012 20:41
<a href=http://orderlevitrahere.com/#gxfcx>cheap generic levitra</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#uwnre >levitra online</a> , http://orderlevitrahere.com/#smzvc cheap levitra online
цитирай
19. анонимен - generic cialis 719 18020
22.10.2012 10:00
<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#6970>buy cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#17961>buy generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#6732 cialis online
цитирай
20. анонимен - payday loans 331 7260
22.10.2012 14:05
<a href=http://paydayloansveryquickly.com/#19579>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansveryquickly.com/#2611>payday loans</a> , http://paydayloansveryquickly.com/#17925 payday loans
цитирай
21. анонимен - viagra without prescription 7906
23.10.2012 00:02
<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#yupic>cheap viagra</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#xtajv >viagra 25 mg</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#fchfu buy viagra online
цитирай
22. анонимен - cheap kamagra 4048
24.10.2012 16:28
<a href=http://kamagrastorehere.com/#tvvwu>kamagra online</a> - <a href=http://kamagrastorehere.com/#fzkyi >buy kamagra</a> , http://kamagrastorehere.com/#qjrhz buy kamagra online
цитирай
23. анонимен - generic viagra 9873
25.10.2012 02:40
<a href=http://viagrastorehere.com/#ycjcs>buy viagra</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#tliev >buy viagra</a> , http://viagrastorehere.com/#fizcy generic viagra
цитирай
24. анонимен - buy cialis online 12592
25.10.2012 09:21
<a href=http://cialisstorehere.com/#djtkt>generic cialis</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#irftj >buy cialis</a> , http://cialisstorehere.com/#ylfeb buy cialis
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: demograph
Категория: Политика
Прочетен: 6826992
Постинги: 1599
Коментари: 8960
Гласове: 9449
Календар
«  Август, 2021  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Блогрол