Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.11.2012 01:48 - Траки, македонци и българи
Автор: demograph Категория: Политика   
Прочетен: 3487 Коментари: 2 Гласове:
7


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg


                       ТРАКИ, МАКЕДОНЦИ И БЪЛГАРИ 

Копнато от:
www.sparotok.blog.bg

 

За всеки разумен човек няма съмнение, че днешните българи и македонци са роднини. На прогресивно мислещите хора е ясно също, че ние българите сме потомци на Арес и Орфей. Обаче има такива, които изказват дълбоки съмнения относно връзката на македонските ни братя с хората обитавали тяхната територия по времето на Александър Велики. Всеки има право да оспори каквото и да е било, но е добре, преди да отречем нещо, да се запознаем с всички факти на даден въпрос. В миналото бяха разпространени много заблуди. Те все още държат съзнанието ни в плен и поради тази причина понякога ние приемаме истината трудно...

 

Няма много данни за обичаите и бита на старите македонци, но що се отнася до външният им вид, а и език разполагаме с дообри сведения. Благодарение на тях можем да установим дали траките са роднини на старите македонци. В една своя творба Woher kammen die Mykener... проф. Я.Бест доказва, че още по време на Каменната Епоха в пределите на Тракия и Македония съществува една и съща материална култура. Това означава, че в тези земи са живели роднини. Помпей Трог (цитиран от Юстин) твърди, че най-старите обитатели на Македония са пелазгите. Според учени като В. Георгиев  пеласгите са близки тракийски роднини (френският изследовател Дюруи ги счита за част от тракийския народ). Нашият езиковед дори твърди, че тракйския и пеласгийския език са говорени на Балканите от поне 7000 години пр. Христа (цит. Порожанов стр. 43). Не само, че пелазгите могат да се нарекат част от тракийския етнос, както смята Дюруи, но самата територия на Македония е гъсто населена с траки. Херодот свидетелства, че още преди Троянската Война мизите (наречени по-късно българи) завладели заедно с тевкрите земите от Босфора до Адриатическо море, като южната им граница била до река Пеней. Нейното име бива обяснено от лингвистите с думата пена-пяна. Това означава, че хора говорещи древен вариант на нашия език са създателите на този хидроним. Явно Херодот е казал истината, а именно, че мизите са населявали Македония. Потвърждение получаваме и от факта, че на територията на Тракия има няколко сродни на Пеней хидронима. Това са Панисия, Панисос и Панак – всички със значение пяна.

 

Благодарение на древната топонимия можем да разберем още много за езика на старите македонци. Ве-горитес се превежда като в горице ( в гората -местен падеж). Виждаме, че македонската дума за гора е неразличима от нашата. Трябва да споменем и тракийския топоним Гариск – горист, тук срещаме вариант на гора с акание, такъв присъства все още в родопските ни говори (гарица =горица). Старите автори споменават за македонската планина Бора, значението и е бор, борова. В Тракия пък имаме Бор брега (боров бряг, височина). Стария автор Стефан Византийски обяснява, че името на македонската столица Пела има и вариант Бела, т.е. бяла. В нашите земи пък срещаме Беласбела, бяла.

 

Бога (Бог)е име на крепост в Македония спомената от Прокопий, а от Хезихий знаем, че траките наричат бога на светлината Багайос ( това е вариант на Бог с акание). В.Георгиев свързва името на македонския месец горпайос с горя, горещ. Сроден на горпайос и горя е мизийския ороним Гар Гара – гореща планина (гора).

 

Молотите (молосите) са войствено племе от земите на Македония. Олимпия –майката на Александър Велики произлиза от тях. Молоти означава млади и съотвества на тракийския топоним младина (амладина). Миеза е македонски град, чието име означава межда, в Тракия пък срещеме пък Месса -межда. Берга е македонски град, чието име е сродно на тракийските Бергуле, Бор Брега.

Названието на македонското селище Гординия (Гортиния) се обяснява с град, градина. Гординия отговаря на тракийските Гордиум, Гордиокоме, Мане Гордум. Азорос се намира в Македония, а Езереис във Фригия. И двете названия имат знаечение езеро. Берея е македонски град, а в Тракия срещаме Берое. Частицата бер се тълкува като бера, събирам...коментарът е излишен, нали?

 

Паралелите между тракийските и македонските топоними не свършват до тук. Стефан Византийски е документирал град Илион в Македония, но има такъв и в Южна Тракия. Езиковедите обясняват Илион с тракийската дума ила кал, глина, а тя от своя страна съотвества на старобългарската илъ-кал, глина. На надписи срещаме Дин Друме в Македония, но също и в тракийска територия. Дин означава ден, светлина, а друме отговаря на дръмгоричка. Стоби е тракийски град, с име сродно на неговото е македонския Стубера. Двете названия са обясними с думата стобор-ограда...да не забравяме и днешното българско село Стоб. Още много примери могат да се дадат, те обаче само ще потвърдят представеното до тук, а именно, че траки и македонци са сродни народи, чийто език намира продължение в днешния български. Интересното е, че старомакедонския представя окавски варианти на наши думи, а тракийския такива с акание – бог-баго, гора-гара, молот-млад...т.е. разликата е ...диалектна. Същата особеност се наблюдава и днес, на думата защо съотвества зощо – употребявана от нашите македонски братя. Сравним ли стария македонски език с тракийския и днешния български ще се уверим в силната връзка между тях.

 МАКЕДОНСКИ –ТРАКИЙСКИ-БЪЛГАРСКИ

/стар/

АЗОР                    -ЕЗЕР               -ЕЗЕРО, ЯЗ

БЕЛА                    -БЕЛА             -БЕЛА, БЯЛА

БЕР                       -БЕР                 -БЕРА

БЕРГА                  -БРЕГА            -БРЕГ, БРЯГ

БОГ                      -БАГО              -БОГ

БОР                      -БОР                 -БОР

ВЕ                         -ВЕ                  

ГОР                      - ГАР                -ГОРЯ

ГОРА                    -ГАРА              -ГОРА, ГАРА (диал. гора)

ДИН                      -ДИН               -ДЕН

ДРУМЕ                 -ДРУМЕ          -ДРЪМ

ИЗЕЛА                 -ЗЕЛА               -ЖЕЛАЯ

ИЛ                         -ИЛ                  -ИЛЪ – кал, глина

ЗЕИР                     -ЗЕР                 -ЗВЕР, ЗВЯР

ПЕНА                   -ПАНА             -ПЯНА, ПЕНА

МИЕЗА                -МЕССА          -МЕЖДА

МОЛОТ                -МЛАД            -МЛАД

СТУБЕР               -СТОБ              -СТОБОР

ТЕМЕН                -ТЕМЕН           -ТЪМЕН, ТЕМЕН

 

 

Приликите между старомакедонски, тракийски и български са наистина впечатляващи. Това обяснява защо старите автори причисляват българите ту към траки, ту към македонци. Св. Йероним, Л.Дякон, М.Аталиат, Н.Грегора, Й.Кантакузин и др. наричат българите мизи. Това е народът, който според Херодот е населявал голяма част от Македония...Йоан Малала обаче твърди, че българите са потомци на мирмидоните на Ахил Пелеев. Тези хора са обитавали Стара Македония и принадлежат на групата на пелазгите...През Ранното Средновековие българите освобождават Македония, Тесалия и Епир от римляните, Анастасий Библиотекар описва това събитие казвайки, че дедите ни обединили тези земи с други свои територии въз основа на родовото право. Това означава, че в миналото се е знаело добре, че Македония е древна българска земя и принадлежи по право на нашия народ.

 

Не само езика показва родстовото между траки и македоннци. По-горе бе споменато, че още от Каменната епоха в земите на Македония и Тракия има еднаква материална култура, а това показва, че тези територии са обитавани от една и съща етническа общност. В по-късни времена положението не се променя. Македонците са описани като едри, силни и войнствени хора. Абсолютно същата характеристика получават и траките, докато гърците са наречени страхливци, годни само за роби - Macedones Thracesque et Illyrii erant, ferocissimae omnes gentes, hic Syri et Asiatici Graeci sunt, uilissima genera hominum et seruituti nata; Macedonians and Thracians  and Illyrians, all most warlike nations, here Syrians and Asiatic Greeks, the most worthless peoples among mankind and born for slavery;

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0165%3Abook%3D36%3Achapter%3D17

 

 

Благодарение на древните надписи ние знаем, че македонците са почитали боговете Дин, Дарон и Олган. Дин е почитан от траките, а името му се обяснява с думата ден, т.е. светлина. Името на тракийския Дарзала е само вариант на македонския Дарон. Дарзала и Дарон означават – даряващия, изобразявани са с рога на изобилието. Няма сведения траките да са почитали бог Олган, но съществува тракийска река Олган в така наречената Гетска пустиня – Северна Добруджа. В. Георгиев изтълкува Олга(н) като влага, улага (диал.форма). В това има логика защото македонския Олган е речен бог, а Олган е име на тракийска река.

 

До тук виждаме, че по отношение на антропологичния тип, език, материална култура, а и религия траки и македонци могат да се определят като близки роднини. Да не забравяме също, че според Помпей Трог и Херодот, най-старите жители на Македония са пеласги и мизи. Хеланик също казва, че в древността Македония е обитавана само от мизи (наречени по-късно българи) и македонци. Плиний Стари свидетелства, че през ІІ-ри век преди Христа Емилий Павел продава населението на 72 македонски града като роби. По този начин същинските македонци чувствително намаляват. В същия период, македонския цар Персей довежда траки в земята си, защото както свидетелства Тит Ливий населението е намаляло от войните и няма кой да обработва земята. Спокойно може да се каже, че когато Апостол Павел посещава Филипи той е посрещнат от мизи, които са били мнозинството в Македония. Същите тези македонски мизи,  стават първите християни на Европа, докато гърците са техните най фанатични  гонители.

 

Срещат се хора, които твърдят, че траки и македонци не може да са роднини защото са воювали по между си. Войната е тъжно събитие, но за съжаление роднининте се бият най-страшно. В Гърция спартанците подлагат атиняните на ужасни кланета. Цезар твърди, че за старите германи било въпрос на голям престиж да опустошат земите на съседите си. В самия Рим, през Гражданската война загиват повече хора, отколкото при нашествието на галите няколко века по-рано...Нима Америка не загуби около 500 000 души в своята Гражданска война, докато във Виетнамската война паднаха 50 000 американци...От както свят светува роднини воюват по между си...

 

Днес ние имаме възможността да поправим грешките от миналото. Нашите братя от Македония бяха систематично настройвани срещу нас от различни групи хора. Заблудата е пуснала дълбоки корени и ще е трудно те да се отрежат. Омразата обаче не може да се пребори с омраза, това става с много търпение, любов и разбирателство. Ние българите винаги сме постъпвали великодушно и благородно, а рано или късно всяко благородно поведение се възнаграждава. Имам вяра, че скоро в Скопие българин вече няма да означава черен татарин, а брат:)Използвана литература и пояснения:

1.V.Georgiev, La toponymie ancienne de la peninsule Balkanique et la these Mediterraneenne;
2.В.Георгиев, Траките и техния език;
3.К.Порожанов, Общество и Държавност у траките; 
4.J.Best.S. von Reden, Auf der Spur der ersten Griechen : woher kamen die Mykener? : neue archдologische Erkentnisse ьber die Herkunft der Griechen;

 
Тагове:   траки,   македонци,   българи,


Гласувай:
8
11. shtaparov - Много показателни примери:
25.11.2012 22:29
Много показателно е споменатото от теб "Ве горитес",което чисто и просто означава "Въ горите",като му е сложено само едно гръцко "С" накрая,а името на македонския бог Олган означава Волган (Волгин,Влагин)- виж и името на р. Волга. Желая ти здраве и късмет!
цитирай
2. shtaparov - Правилно!
25.11.2012 22:46
Правилно приятелю: не черен татарин,витаещ в болните мозъци на Българо-мразещите,а мил роден брат!!!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: demograph
Категория: Политика
Прочетен: 6900243
Постинги: 1599
Коментари: 8963
Гласове: 9506
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Блогрол