Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.01.2013 01:17 - Македони срещу Мирмидони
Автор: demograph Категория: Политика   
Прочетен: 11092 Коментари: 21 Гласове:
12

Последна промяна: 13.02.2013 19:39

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

                                 ДНЕШНИТЕ  МАКЕДОНЦИ  И  ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ
             Ветровете на миналото ни веят та ще ни отвеят

Автор на текста: sparotok

Снимков материал: http://www.demograph.blog.bg/

 

 image

Ветрове духат  из Пирина. Ще се оголят ли канарите на общото миналото…

Историята е точна наука, истинските й изследователи трябва да се придържат към строги правила. Събитията се описват кратко, точно и ясно, без да се добавят, или пропускат факти.

Древни хроники не трябва да се премълчават, археологически данни не бива да си укриват, също е абсолютно недопустимо  да се манипулират генетични и антропологически изследвания.

За съжаление сме свидетели на точно такива действия що се отнася до историята на македонците.

Това е ужасна трагедия, която не може да бъде пренебрегвана.

 

image

Български състав на фестивала на древни кукерски игри и обичаи Разлог 2013г.

Благодарение на заблуди посети от чужденци, днес една част от тези наши братя счита себе си за напълно различни от нас хора.

 image

Древни македони на фестивала на древни кукерски игри и обичаи Разлог 2013г.

В тази работа ще бъдат разгледани факти, които често са премълчавани от продажни историци и политици.

Нека започнем с най-дълбока древност.

 Още от времето на Неолита се наблюдава една и съща материална култура в Тракия и Македония.

 image
Древни македони на фестивала на кукерските игри и древни обред Разлог 2013г.

image

Български състав на фестивала за кукерски игри и древни обичаи Разлог 2013г. 

От стари автори като Херодот, Страбон, Помпей Трог и др. знаем, че в античността цяла Юго-Източна Европа е обитавана от траки и пеласги. Дюруй споменава, че според древната традиция траки, илири и пеласги принадлежат на една и съща етническа група.

Това се доказва от топонимите на Тракия и Македония. Те са обясними на един и същ език. Според Херодот името на  един от най-древните македонски градове е Левая, а Хезихий твърди, че ЛЕВА е тракийска дума за град. Фактически Левая- ЛЕВА е вариант на ДЕВА. Взаимнозаменяеми Д и Л намираме в двете древни названия на двойната брадва: ДАПУР- ЛАБР.

Страбон съобщава за македонския град Гортиния. Названието на това селище е идентично с пеласгийското Гортиния и тракийското Гордград.

Същият автор дава сведения  македонската столица Пела. Всъщност името е Бела- бела, бяла, но поради липса на Б в гръцкия, Бела се предава като Пела. Прокопий споменава за тракийски крепости Бела и Бела Стурия ( бяла страна), чието име е сродно на македонската Бела.

 

image

Древни македонци на фестивала за кукерски игри и древни обичаи Разлог 2013г.

 

Това показва, че хората обитаващи тези земи принадлежат на една и съща общност.

 

image

Български състав на фестивала за кукерски игри и древни обичаи Разлог 2013г.

Македонската река Халиакмон съдържа тракийската дума акмонкамен, камък. Значението на Халиакмон е караща камъни, явно е била буйна планинска лека.

Река Пеней пък отговаря прекрасно на българската дума пена-пяна. Пеней означава пенлива река.

Името на македонската река Лудия е обяснимо с българската дума луда, като  смисъла е бурна, бързотечаща, виеща се.
image
 

Едеса е бил голям македонски град, това е днешният Воден. Едеса е всъщност гърцизираното предаване на Ведеса ( Водица), тъй както едони е гръцкият вариант на ведони. Ведеса – Едеса е свързана с тракийската дума вода, ведувода. Съвременни еквиваленти са нашите думи вода, ведро – съд за вода.

Пудна ( Пидна) е важен македонски град, чието име е обяснимо с трако-пеласгийските думи пудн, пайт, пат-падпадина.

Названието на планината Оса не се нуждае от коментар, името е дадено поради острите била, оприличени с жило на оса.

Орбелос, или по-точно Гор Белос е днешната Беласица.

Името на македонската планина Пинд е обяснимо с тракийските думи спинт ( според Георгиев) и свит ( свинт)- светъл, отговаряща на старобългарската свентъ- свет, светъл. Смисълът  е планина със светъл ( заснежен) връх.

Виждаме, че по цялата територия на Македония се срещат топоними, обясними на тракийски и днешният му вариант – македоно-българския.

Тези топографски данни показващи връзката между траки и македонци се потвърждават от сведенията на редица стари автори.

Полибий нарича траки и македонци еногенес, а това означава от един род, т.е траки и македонци принадлежат на един и същи етнос. 

В унисон са и сведенията на Помпей Трог, който  споделя, че древните обитатели на Македония са пеласги, а древната традиция определя траки, илири и пеласги като три клона на една и съща общност ( Дюруй).

Трябва да се спомене, че личните имена на най-древните македонски царе са лесно обясними на български език. Темен е праотецът на македонската аристокрация, той е роден в Аргос.

Самият Аргос е древна пеласгийска земя според Херодот. Името на Темен отговаря на тракийското прилагателно темен-тъмен. Явно този владетел е бил с тъмни очи, или тъмна коса.

Каран е първият митичен  цар на Македония. Неговото име е идентично на прозвището на българският княз Крум – Каран. Значението е – този, който кара, принуждава.

И македонския и старобългарския Каран ( Крум) са известни със  строгият си характер.

Алкей е друг древен македонски цар, чието име отговаря на тракийското Алкей и разбира се на старобългарското Алцек.

Всички тези имена са обясними със  старобългарската дума алъкати – гладувам. Семантично Алкей и Алцег отговарят на българските лични имена Глад, Гладиш, Гладил, които са от защитен характер, т.е. дадени са, за да предпазват от глад.

Разбира се най-известният македонски владетел е Александър Велики.

Той е от родът на мирмидонът Ахил. Еванс и Ван Виндекенс определят Ахил като негрък ( Ахил отговаря на тракийското име Ахелой, а синът на Ахил - Пур носи име сродно с трак. теоним Пурмерул) и по-скоро като пеласг. 

Малала пък отъждествява българите с мирмидоните на Ахил.

imageБъгарски състав на фестивала  на кукерските игри и древни обичаи Разлог 2013г.

Да приемем за момент, че тези извори не съществуваха. Да предположим, че траки и македонци бяха съвсем различни народи по произход. 

През II- ри век  преди Христа става такова масово заселване на Македония с траки, че спокойно може да се каже, че страната е тракизирана, сиреч българизирана.

Тит Ливий споменава, че поради многобройните войни на Персей населението на Македония застрашително намаляло и се наложило да бъдат докарани огромни групи траки (които да обработват земята и гледат добитъка).

Градското население- същинските македонци е разселено до голяма степен от римляните. Плутарх свидетелства, че след битката при Пудна ( Пидна) Емилий Павел продал населението на седемдесет града в робство.

По този начин в страната остава предимно селското население, което е от тракийски произход. Това се потвърждава от Страбон, който пише, че  Македония е обитавана предимно от траки и ботиеи ( пеласгийско   племе).

Н. Грегорас потвърждава казаното от Ливий, Страбон и Плутарх споменавайки, че в древността Македония била заселена с мизи. А според Св. Йероним, Л. Дякон, Д. Хоматиан и др. мизи и българи е един и същ народ.

След битката при Пидна Македония попада под римска власт и част от населението желаещо да запази свободата си се изтегля на север от Дунав, далеч от легионите на Вечния град.

Мигриралите тракийски поселници на Македония не забравят родните си места. В Късната Античност дедите ни започват да изтласкват римляните от земите си и да освобождават поробените си събратя.

 

image

Български състав на фестивала на кукерските игри и обичаи Разлог 2013г.

Това, че българи освобождават българи се е знаело много добре защото се казва, че дедите ни обединили Родината си по закона на родовото право- Qua Vulgares qui jure gentili sibi patriam subjugates... А за това, че и Македония е спадала към освободените земи научаваме от твърдението - Vulgaria patriam quae in Illyrico constituta est- Българското Отечество намиращо се в Илирия.

Трябва да се отбележи, че Македония е част от Илирия.  През VI- ти век, цели сто и тридесет години преди Аспарух да извоюва пълна независимост, областите Тракия, Мизия и Македония са били обитавани само от българи-  Inter Thraciam vel Macedoniam et Mysiam Inferiorem modo Bulgari habitant.

Не е нужно да се обяснява, че след този период няма сериозна етническа промяна в Македония.

Новодошлите гърци, албанци, турци и др. не успяват да променят сериозно етническия облик на тази изконна българска земя.

Когато обаче през XIX – ти век българинът започна за се пробужда и да прави опити да отхвърли турското подтисничество се намериха хора, които не пожалиха сили и средства да разединят и дори настроят братя един към друг.

Този процес продължава и до днес.

Принципът – Разделяй и владей не е от вчера.

image

Български състав на фестивала на кукерски игри и древни обичаи Разлог 2013г.

Чужди държави, фондации и богати банкери щедро спонсорират откъсването на македонците от българските им корени.

image

Древни македонци на фестивала на древните кукерски игри Разлог 2013г.

 

Докато до  XIX – ти век жителите на Македония се самоопределяха за македонски българи, днес се е стигнало да там, че част от тези наши роднини се считат за друг народ.

 

Македонски състав на фестивала за кукерски игри и древни обичаи Разлог 2013г.

Обединена България е и силна България, което означава и силна Македония, а това не се желае от някои влиятелни кръгове в Македония и вън от нея..

 

Силен народ трудно може да бъде ограбван , унижаван и подлагани на изтребване.

 

Единственият начин да се съберем с нашите роднини е като не отвръщаме на хулите от македонска страна, те са дирижирани най-вече от чужденци и техни слуги.

 

Ние можем да покажем благородството си като помагаме на братята си и по един умерен и културен начин им представяме доказателствата за общия ни произход.

 

 

image

Мирмидони пиринци на фестивала за кукерски игри древни обичаи Разлог 2013г.

 

За да могат македонците да се върнат към  българските си корени, ние самите трябва да познаваме дълбоките си корени.

Нека си спомним общото ни велико минало.

Нека станем отново известни с честността и добротата си!

Когато българинът се покаже с истинското си достойно лице, ще заслужи и истинската си съдба като благоденствуващ, обединен с всички свои събратя и силен народ.

Всеки иска да се идентифицира с благородния и славния.

Но не всеки има смелостта да държи здраво за корените си. 

image

Древни македонки на фестивала на кукерски танци и древни обичаи Разлог 2013г.

 

 Използвана литература:

 1. Herodotus, Histories, Wordsworth Editions Limited, Hertfordshire, 1996;

2.Livy, Rome and the Mediterranean, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1986;

3.Pausanias, Guide to Greece, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, 1985;

4.Pliny, Natural History, Loeb, London, 1942;

5.Strabo, Geography, Loeb, London, 1923;

6.Procopius, Buildings, Loeb, London, 1940;

7.Н. Иванова, П.Радева, Имената на Българите, Абагар, Велико Търново, 2005;

8.Н.П. Ковачев, Честотно-Тълковен Речник на Личните Имена у Българите, ДИ Др. Петър Берон, София, 1987

9.Г. Ценов, Кроватова България и покръстването на българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;

10.Г. Ценов, Праотечеството и праезика на Българите, Хелиопол, София, 2000;

11.Д.Иванова-Мирчева, А. Давидов, Малък речник на старобългарския език, Слово, В.Търново, 2001;

12. V. Duruy, The World of the Legendary Greece, Leon Amiel Publ.Edition Minerva,  Geneve, 1975;

13. S. von Reden, J.P. Best, Auf der Spur der ersten Griechen, DuMont Verlag, Kцln, 1981;

14.В. Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977;

15. A.J. Van Windekens, Le Pйlasgique, Essai sur une langue indo-europйenne prйhellйnique, Publications Universitaires, Louvain, 1952 ;

16. A. Evans, SCRIPTA MINOA II, The written documents of Minoan Cretan with special reference to the archive of Knossos, Vol. II, Oxford, Clarendon Press, 1952;

 

http://www.bulgaria88.narod.ru/ELEMENTANOVAPROHISTORIAMACEDONO.htm

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Aemilius*.html

http://ziezi.net/cenov/makedonci/gif/make5.htm

http://ziezi.net/cenov/makedonci/gif/make8.htm

http://ziezi.net/cenov/makedonci/gif/make16.htm

http://ziezi.tripod.com/bulgarite/35.htm

http://ziezi.tripod.com/bulgarite/39.htm

http://www.pantheon.org/articles/n/neoptolemus.html

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/5B*.html

http://artflx.uchicago.edu/perseus-cgi/citequery3.pl?dbname=PerseusGreekTexts&getid=1&query=Str.%207.fragments.12

http://www.freewebs.com/vitaphone1/history/justin.html

 

Гласувай:
13
1Следващ постинг
Предишен постинг

1. dinkov - Динков
25.01.2013 03:03
demograph - При възрастното население в Македония спор какви са просто няма. А в последно време и доста млади се обръщат към българските си корени. Между другото дори на "елита" им е ясно. Но точно затова е тази анти българска истерия. Ако се признае от техния "елит", че ние сме един народ и говорим един език, нали хората може да поискат да се обединим ( някаква форма на федерация или конфедерация , а дори и унитарна държава, но как ще оправдаят безумията които сътвориха в Скопие ). А това е най-естественото. А и най-интелигентното решение за отпадане ветото на Гърция. Тогава те на кой ще са елит. На тях им трябва власт, а добруването и интереса на хората не ги интересува. Едно обединение в икономически план е в интерес на хората, но не и на елита. Разделението между елита и хората там все повече се увеличава. А при нас да не би да е друго. Е... и по това се познава, че в двете държави живее един народ. Дано докато ги приемат в Евросъюза не се разпаднат като държава.
Ицко
цитирай
2. demograph - Докопа ли някой властта - няма отърване
25.01.2013 04:08
dinkov написа:
demograph - При възрастното население в Македония спор какви са просто няма. А в последно време и доста млади се обръщат към българските си корени. Между другото дори на "елита" им е ясно. Но точно затова е тази анти българска истерия. Ако се признае от техния "елит", че ние сме един народ и говорим един език, нали хората може да поискат да се обединим ( някаква форма на федерация или конфедерация , а дори и унитарна държава, но как ще оправдаят безумията които сътвориха в Скопие ). А това е най-естественото. А и най-интелигентното решение за отпадане ветото на Гърция. Тогава те на кой ще са елит. На тях им трябва власт, а добруването и интереса на хората не ги интересува. Едно обединение в икономически план е в интерес на хората, но не и на елита. Разделението между елита и хората там все повече се увеличава. А при нас да не би да е друго. Е... и по това се познава, че в двете държави живее един народ. Дано докато ги приемат в Евросъюза не се разпаднат като държава.
Ицко

Затуй целта не е народа, а сърбонацистката клика в Македония. Трябва да се извади от сега червения картон на Сърбия. Иначе нашите няма да се отърват сами от сърбашите.
цитирай
3. get - - Демограф препоръчвам ти да прочетеш ... ?
25.01.2013 16:13
... тази книга ! - http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/G_Zanetov_ZBZS.pdf ... Ца Историята на българите от Г. Занетов.
- Обърни най-вече на страница 82-ра, Рездел IX "Два културни пояса. Два антропологически и етнически типа. Истинската сръбско-българска граница".
- Писана е през 20-те години на миналият век , но съсъдржа доста интересен фактологичен материал !

- Привет от гр. вОдесос ! :)
цитирай
4. voulgaros - БРЕ ВУЛГАРАШИ -----КРАДЛИВИ МЕ...
25.01.2013 18:46
БРЕ ВУЛГАРАШИ -----КРАДЛИВИ МЕШАНИ ТЮРКИ.

F.Y.R.O.M. И ФИРОМИТЕ ЩЕ ГИ ИМА ОЩЕ ДЪЪЪЪЛГИ ГОДИНИ.....И ВИЕ ВУЛГАРАШИ НЕМОЖЕ И КОПЧЕ ДА КАЖЕТЕ НА СКОПЯНО-ФИРОМИТЕ.
цитирай
5. demograph - Добре. Благодарско. Виж тоя под теб как се пеняви. Иска да мачкаме макетата...??
26.01.2013 00:40
get написа:
... тази книга ! - http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/G_Zanetov_ZBZS.pdf ... Ца Историята на българите от Г. Занетов.
- Обърни най-вече на страница 82-ра, Рездел IX "Два културни пояса. Два антропологически и етнически типа. Истинската сръбско-българска граница".
- Писана е през 20-те години на миналият век , но съсъдржа доста интересен фактологичен материал !

- Привет от гр. вОдесос ! :)

цитирай
6. demograph - Чул те господ
26.01.2013 00:42
voulgaros написа:
БРЕ ВУЛГАРАШИ -----КРАДЛИВИ МЕШАНИ ТЮРКИ.

F.Y.R.O.M. И ФИРОМИТЕ ЩЕ ГИ ИМА ОЩЕ ДЪЪЪЪЛГИ ГОДИНИ.....И ВИЕ ВУЛГАРАШИ НЕМОЖЕ И КОПЧЕ ДА КАЖЕТЕ НА СКОПЯНО-ФИРОМИТЕ.

Ако ние затрием то те поне да останат да ви бъркат в гъзъ.Но едва ли. Вие ще се самозатриете преди Ф.И.Р.О.М.
цитирай
7. get - - Ами на това чобанче, му трябва един "епирец", като дядо му Питу Гули ... Щот то от дума не разбира ?!
26.01.2013 11:33
demograph написа:
voulgaros написа:
БРЕ ВУЛГАРАШИ -----КРАДЛИВИ МЕШАНИ ТЮРКИ.

F.Y.R.O.M. И ФИРОМИТЕ ЩЕ ГИ ИМА ОЩЕ ДЪЪЪЪЛГИ ГОДИНИ.....И ВИЕ ВУЛГАРАШИ НЕМОЖЕ И КОПЧЕ ДА КАЖЕТЕ НА СКОПЯНО-ФИРОМИТЕ.

Ако ние затрием то те поне да останат да ви бъркат в гъзъ.Но едва ли. Вие ще се самозатриете преди Ф.И.Р.О.М.


- Обяснявах му и му цитирах от Есхил "Молителките" ... за да разбере, какви са по произход ("ц"истите гърци) ? - нищо не му мръдна в главата ... какви са бабите "данаидки" ?!
- Цитирах му, пак от Есхил и Аристофан ... как са ходели търговци на роби да отвличат жени и деца от Епира и Тесалия ... та после да ги продават в робство - Пак нищо ??
- Цитирах му Страбо, Херодот, Омир ... които обясняват, че действителният произход на гърци е от етиопски-ИНДИЙСКИ оригинал (?) ... както това е написано в анонимният Перипъл от IV-ти век(?) в който се казва че:
- Зад(на юг от Персия !), се намира "Малка Индия" ... тоест южна Арабия;
- Веднага след Тиваида(египетският град Тива) живеят индуски племена ... обяснявам на тъпанарчето ... че веднага зад Тива на юг, тези племена които тогава са ги наричало "индийци" - сега ги знаем "етиопци" ?!

- Това е от "АНОНИМЕН ГЕОГРАФСКИ ТРАКТАТ" - има го тук на руски - http://www.vostlit.info/Texts/rus2/Anonym_opis_narodov/frametext.htm

"ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ И НАРОДОВ"(ок. 350)
НАЧИНАЕТСЯ КНИГА ФИЛОСОФА ЮНИОРА, В КОТОРОЙ СОДЕРЖИТСЯ ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ - Специално това, което цитирам, се съдържа в глави от 16-та до 32-ра ... ?! - ако не ми вярва, да чете !

- Отделно за етиопците-индуси и че, те били под защита на етипетско царство ... се говори при войните на Египет срещу Батиадите(Либия-Киренайка).

- Страбон пише/спори на цели три листа ... относно ... Има ли Етиопци-индийци ? ... и дали те се намират от ДВЕТЕ СТРАНИ на Индийският океан ?!
- По тази причина пропада и морската експедиция на Александър Македонски, при обратният му път от Индия ? - Ама, тоя е тъп поне колкото, за още десет !?!
цитирай
8. demograph - Що не ги извадиш на светло тия писания
26.01.2013 17:52
Само като извадки и линка към тях...Той ако на вдява, поне другите да се изкефят.
А и някой "перс" може да вземе та да ги ползва.?
Поздрави.
цитирай
9. get - - Ето ти от Эсхил "Просителницый"те, да видиш как египетските циганки ... "данаидки" ...
26.01.2013 19:56
demograph написа:
Само като извадки и линка към тях...Той ако на вдява, поне другите да се изкефят.
А и някой "перс" може да вземе та да ги ползва.?
Поздрави.

... лъжат аргоският Пеласг, цар на народа със същото име ?!

- Виж и откровенната приказка, която самият автор(Есхил) ги оприличива на "черни етиопки" ?? - ето:
Царь Пеласг:
Не может быть, о гостьи, мне не верится,
Что в самом деле родом вы из Аргоса.
На уроженок Ливии походите,
Вы больше, чем на женщин из окрестных мест.
Такое племя мог бы породить и Нил,
...
Еще индийских вы напоминаете (?)/Още на ИНДИЙсКИТЕ напомняте ми/
Кочевниц - у границы с Эфиопией(!)/Номадките - от границите Етиопски/
Те на верблюдах ездят, я слыхал, верхом.

- Относно "Есхил", казват че той разработва цялата тема в три пиеси:
а/ Молителките ... б/"Перси" ... в/"Египтяни" - двете последни, много угодно се "загубват" за "някои" ... "запазила" се само третата, в/чрез която се закрепва в съзнането на хората мита за "Кравата Йо" и внучките етиопки-данаидки ?!
- в превод на български ... не знам, къде можете да намерите текста ... има го на английски и руски - http://www.lib.ru/POEEAST/ESHIL/eshil_prosi.txt

Продължавам да обяснявам ! - относно колебанията на цар Пеласг, дали те(данаидките) не са либийки ... мисля всякакви колебания са безпредметни, тъй като предполагам че, и кам него време е било известно че ... името на същата идва от самоназванието на коренните и жители LIBU този етноним искат да го изкарат, гръцки по произход защото се среща в антични текстове, като "дорийски" със звучение "Libues" в латински "Libyes" ! - но тези "LIBU" ги има документирани от късно Бронзова ера ... като морски народ (Egyptian: "R'bw", Punic:"lby")
- Повечето от историците писали историята ни, ги изкарват гърци-дорийци :)) - но относно дорийците, доколко са гърци ще ви цитирам как са наричали Слънце-то/Хелиос ... на техният език е било "Галиос" !! - Защо "Галиос" - обяснява значението му Платон, но от това излиза досущ на ... ??!

- Привет от вОдесос !
от Гет тауро-скитски, евпатор Тирас"полски ... доколкото съм проучвал "eu*pator" - не означава само "гръцкото" Велик ?! :)

П.П.
- Простете ! - допуснал съм грешка ?
- Третата книга от трилогията не е "Египтяни" а "Етиопци". - Съжалявам !
цитирай
10. demograph - "На чуждите помогна ти, а своята страна затри". Цар Беласг/по Есхил
29.01.2013 19:00
На молбите на данайците за убежище и защита от подгонилите ги египтяни, Цар Беласг/Пеласг - цар на обитателите на Аргос преди гърците, отговаря с пророческите думи:
"В судьи не зовите меня.
Я заявил: решенья,
не спросив народ,
Я не приму,
и даже если б знал, как быть,-
Чтоб - мало ль что случится
- не сказали мне:
"Чужим помог ты,
а свою страну сгубил".”
Превод:
„..Не вкарвайте ме в съд.
Аз казах вече,
Че без народа мой да го реши,
Аз сам не искам да отсичам,
дори да знам той как ще прецени.
Че малко ли е да се случи,
да ми го кажат някой ден:
- „На чуждите помогна ти,
а своята страна затри”...

"Не вярвай на данайците дори и когато ти поднасят дарове."

И вчера беше така - народецът ни, заблуден гласува да помогне на чужденците да си напълнят джобовете с АЕЦ, с цената на затриването на България...
О древна българска наивна доброта....!
цитирай
11. demograph - Най-после и добра новина!...!
29.01.2013 19:18
Правителството дава 3.5 млн. лв. за Долината на тракийските царе
Една от проучваните гробници в Долината на тракийските царе, сн. БГНЕС
Правителството ще отпусне три милиона и половина лева за Долината на тракийските царе, съобщи във вторник вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков в Казанлък.
Един милион лева ще бyдат насочени за археологически проучвания, два милиона са предвидени за нова инфраструктура и половин милион - за подобряване на водоснабдяването и канализацията в района.
Дянков похвали кмета на Казанлък Галина Стоянова, която успешно се е справила с първите 350 хиляди лева за развитие на културния туризъм през миналата година. С тях е финансирано изготвянето на общ устройствен план на Долината на тракийските царе и са извършени проучвания в тракийската гробница в село Бузовград.Съвсем скоро туристическо влакче ще развежда български и чуждестранни туристи сред откритите тракийските гробници.Главната цел на кмета на Казанлък е Долината на тракийските царе да бъде сред българските забележителности, включени в списъка на ЮНЕСКО.
цитирай
12. get - - Продължавам с цитати, коити ще ни хвърлят светлина относно произхода на това що знаем, като "гърци" ?
30.01.2013 15:07
1. От Есхил разбрахме, че по-старото население на Аргос е приело ... нещо като "протогърци" под вида на "данаидките" ?
2. Но представлява, на кого може да са родствени тези арКосци ... основател-парадинаст с име Б/Пелас, което гърците превеждат, като "ТЪМЕН" - Защото "гърците" съзнателно променят значението на Бел/Бял в "черен-тъмен" !
- Относно тяхната родственост с други народи ... а и защо се загубва пиесата "Перси" на Есхил (!) можехме да разберем ... защото при Херодот в описание на персо-гръцките войни(нещо се намеква, Но ?):
Herodotus - Book 7 - POLYMNIA
[7.150] "... Xerxes, it is said, before he set forth on his expedition against Greece, sent a herald to Argos, who on his arrival spoke as follows: "Men of Argos, King Xerxes speaks thus to you. We Persians deem that the Perses from whom we descend was the child of Perseus the son of Danae, and of Andromeda the daughter of Cepheus. Hereby it would seem that we come of your stock and lineage. So then it neither befits us to make war upon those from whom we spring; nor can it be right for you to fight, on behalf of others, against us. Your place is to keep quiet and hold yourself aloof. Only let matters proceed as I wish, and there is no people whom I shall have in higher esteem than you."
- От включване в антиперсийският съюз се отклоняват:
Ахайя, Аргос, Тива, Крит, Керкира, Сиракуза и Акрагант ? - нещо е ималло, което ги е карало да не встъпват, като съюзници на нито една от страните в персо-гръцките войни ?!
- Втора голяма част, първоначално са и тракийските градове ?! - които заемат изчаквателна позиция !

- В тази връзка ... дословно ли трябва да приемаме ... историята с "данаидките" от драмата на Есхил - или тук става въпрос за нещо по-сложно ?! - за едно неродствено население, което си приписва произход и родственост, което не им принадлежи ?!
цитирай
13. aristotelis - се отразило твърде неблагоприятно върху съдбата на тракийския етнос който до много голяма степен се елинизирал.
16.02.2013 17:37
Димитър Ангелов
ТРАКИТЕ ДО ПАДАНЕТО ИМ ПОД РИМСКА ВЛАСТ
Наред с липсата на здрава и трайна държава друго неблагоприятно обстоятелство, което пречело на траките да се обединят в една по-устойчива етническа общност, било и това, че те не притежавали собствена азбука и писменост. Впоследствие, както добре е известно, сред тракийските племена се разпространили и се наложили гръцката азбука и език. Не малка роля за разпространението на гръцката азбука изиграла и завоевателната политика на Филип II и Александър Велики, която била свързана изобщо с разширяване на териториалната база на елинската материална и духовна култура. Едновременно с възприемането на гръцката азбука сред тракийските племена започнал да печели почва и гръцкият език, особено в онези райони, където досегът между гърци и траки бил по-непосредствен (по черноморското и беломорското крайбрежие) и в областта южно от Стара планина. След образуването на Одриската държава гръцкият език станал официален и държавен. С него си служели одриските владетели при издаване на закони и договори при поставяне на надписи върху монети и пр. Популярността на гръцкия език като официцален и държавен нараснала още повече през елинистическата епоха (III—I в. пр. н. е.), непосредствено преди завладяването на Балканския полуостров от римляните. Силно разпространение добил гръцкият език и в религиозния култ (надписи върху оброчни плочки, върху надгробни паметници и пр.). Обстоятелството, че през доримския период тракийският език не могъл да се наложи като писмен, а вместо него тази роля изпълнявал гръцкият, се отразило твърде неблагоприятно върху съдбата на тракийския етнос който до много голяма степен се елинизирал. Доколкото съществувала образована прослойка (главно сред богатите и знатни среди в градовете), тя се възпитавала в елински традиции поради силното влияние на гръцката писменост и култура.
цитирай
14. aristotelis - Институт по Тракология към Бълг...
16.02.2013 17:38
Институт по Тракология към Българска Академия на Науките
ИНТЕРАКТИВНАТА ЗОНА МЕЖДУ ГЪРЦИ И ТРАКИ
Валерия Фол-Калин Порожанов
Между Троянската война през ХІІІ и началото на VІІІ в. пр. Хр. елините окончателно усвояват пространството от остров Крит на юг до Северна Егеида и от остров Керкира на запад до малоазийския бряг на изток. Този процес може да се разглежда като вътрешна елинизация на тази обширна територия. По това време от писмените извори изчезват траките от островите Лемнос, Тасос, Наксос, Имброс и Самотраки, както и от континентална Гърция (Тесалия, Беотия, Атика, Фокида), които са изтласкани или елинизирани. Външната елинизация е продължение на вътрешната и укрепва елинството през VІІІ - VІ в. пр. Хр., когато се разгръща т. нар. Велика гръцка колонизация. Тя е културно-историческо опознаване и сближаване в нови междуетносни социо-културни и езикови отношения, извънредно плодотворни за трите тракийски крайбрежия на Черно, Мраморно и Северно Егейско море. През VІІІ - VІІ в. пр. Хр. елините идват по тракийските крайбрежия като апойкисти, т. е. като хора, отделили се от своя роден ойкос (дом), от своя град-майка, метрополията. Настрана от него те съграждат свое ново селище, апойкия. Апойкии възникват по тракийските крайбрежия на Егейско, Мраморно и Черно море. По егейския бряг елините се появяват към края на VІІІ, а по черноморския и мраморноморския - към края на VІІ в. пр. Хр. В центъра на "Тракия на моретата" стои Истанбул (ант. Бизантион - Константинопол), основан през VІІ в. пр. Хр от дорийски гърци апойкисти от Мегара. Първият голям град на север от Бизантион е Созопол (ант. Apollonia Pontica), основан в края на VІІ или през първата половина на VІ в. пр. Хр. от йонийски гърци преселници от Милет. През VІ в. пр. Хр. от дорийски гърци е основан Несебър (ант. Mesembria).
цитирай
15. aristotelis - - образовай се че си неграмотен и дълбоко комплексиран!не се срами не се плаши българин да си!
16.02.2013 17:40
като дар в нозете на статуята на богинята Атина в Партенона от „Александър, син на Филип и син на Гърция“.
В книгата си "Александър Македонски" Пол Картлидж обяснява, че древните македони са претендирали, че са наследници на легендарния Македон, а също така на царствената династия на Аргеадите. Тези Аргеади претендирали, че били преки потомци на Темений, който според легендите някога в много далечното минало се преместил от южния Аргос (в Пелопонес) на север към Македония. А тъй като родословието на Темений го свързвало с рода на Херкулес, се получавало, че македонците произлизат от самия полубог и митичен герой Херкулес. Планината Олимп, обитавана от гръцките богове, се намирала на територията на древна Македония, с което аргументите на македоните придобивали стократно по-голяма убедителност. Самият Александър Велики също се смятал за грък и в това трудно може да има съмнение. Картлидж обяснява как той изповядвал привързаност към всичко гръцко и бил заобиколен от гръцки придворни – от своя дворцов шамбелан Евмений до официалния си историк Калистен, от адмирала си Неарх (негов приятел от детинство) до придворния си скулптор Лизип. Самият той се обявява за новия Ахил, а най-интимния си приятел Хефестион вижда в ролята на нов Патрокъл. Той представял своя военен поход в Персия като панелинска акция и бил достатъчно умен да върне в Атина статуите от Суза, които персите задигнали през 480 г. Също така изпратил триста брони, за да бъдат принесени като дар в нозете на статуята на богинята Атина в Партенона от „Александър, син на Филип и син на Гърция“. По време на походите си той редовно позволявал да се отбелязват всички гръцки празници и тържества; разпространил из цяла Азия преклонението пред гръцките богове, като не на последно място било основаването на значителен брой гръцки градове във възловите точки на империята. С други думи Македония е била едно гръцко кралство а имената на македонците са гръкоезични и всичките древни македонски монети са гръцки, с гръцки букви и гръцки фрази!
цитирай
16. aristotelis - В Александрия се появява и най-голямата библиотека в света - 600 000 тома. На гръцки език - не на македонски, какъвто и тогава, и днес не съществува.
16.02.2013 17:41
Д-р Божидар ДИМИТРОВ
Няма научен институт в света, който да не приема, че античните македонци са гърци. Това личи не само от имената на царете (гръцки), не само от самоопределянето им като гърци, но и от факта, че Филип и Александър Македонски работят за една гръцка политическа идея - обединението на стотиците гръцки градове държави в единна империя. Тази империя трябва да постигне две важни политически цели. Да спре войните между гръцките градове държави и да се противопостави на Персийската империя, чиито агресивни действия през VI-IV в. пр.Хр. застрашават гръцката независимост. И Филип, и Александър успяват в действията си, подкрепяни от не малка част от гръцкото общество. Царствата, които възникват на територията на Александровата империя след смъртта му и над които застават “македонски” пълководци като Антиох, Птолемей и Лизимах, се наричат елинистически (т.е. гръцки) царства, а периода на съществуването им (края на IV-I в. пр.Хр.) - елинистически. Там цъфти гръцката образованост и култура, най-високата в света в тази епоха, постигнала интересна симбиоза с персийската и египетската цивилизация. В Александрия се появява и най-голямата библиотека в света - 600 000 тома. На гръцки език - не на македонски, какъвто и тогава, и днес не съществува. Династията на Александър е претендирала, че произлиза от Херакъл, че е дошла в Македония от южния гръцки град Аргос и че е елинска, поради което е получила право да участва в допускащите само елински атлети Олимпийски игри, а това е станало във времето на Александър I Филелин, тоест около 150 години преди раждането на Александър III Велики. Филип II, бащата на Александър III Македонски, е печелил поне три състезания в Олимпийските игри. Идиотските македонистки исторически тези днес получават отпор не само от учените по цял свят, но и в самата Македония - нещо, което не се бе случвало 65 години. Експрезидентът Бранко Цървенковски онзи ден каза, че “античният македонизъм е обречен на тежко историческо поражение”. А експремиерът Любчо Георгиевски иронично забеляза, че следващата стъпка на управляващите ще бъде да открият “антични югославяни”.
цитирай
17. aristotelis - Влиянието на старогръцкия върху старобългарския и среднобългарския език е много силно.
16.02.2013 17:42
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Значение на изучаването на старогръцки език

Гръцкият език има 2500 години история. Той е в основата на европейската цивилизация, като норма. Изчислено е че по-всичките европейски езици има около 54.000 гръцки думи. А на речника на Уебстър на англйиски език има 45.000 гръцки думи. Влиянието на старогръцкия върху старобългарския и среднобългарския език е много силно.
Има 3 периода в развитието на езика: 1) старогръцки език 2) средногръцки език (византийски език) 3) новогръцки език.
Основни характеристики на гръцкия език

1. езиково единство, което се е запазило от отделянето на езика като самостоятелен до сега (~ 3000 години); много малко езици по света го имат.

2. непрекъсната традиция (устна и писмена)

3. едновременно използване на езикови форми, създадени в различни периоди: 40% от лексиката на Омир се ползва и днес на новогръцки.

4. изключително гъвкав.

5. огромни словообразувателни възможности, по-големи дори от тези на немския език.
цитирай
18. aristotelis - по който е била третирана жената сред отделните племена, за обичая да се продават деца в робство, общ за всички траки,
16.02.2013 17:54
Димитър Ангелов
ТРАКИТЕ ДО ПАДАНЕТО ИМ ПОД РИМСКА ВЛАСТ
Особен интерес в това отношение предизвиква описанието на Херодот, който е бил един от най-добрите познавачи на тракийските племена. У него срещаме добре известните и твърде показателни известия за еднаквия начин, по който е била третирана жената сред отделните племена, за обичая да се продават деца в робство, общ за всички траки, за обичая да се татуират телата като израз на благородство,за еднаквите погребални ритуали чрез издигане на надгробни могили и устройване на игри, за почитането на едни и същи божества, а именно гръцките Арес, Дионис и Артемида и казано накратко, от изложеното на старогръцкия писател може да се заключи, че сред тракийския етнос към средата на V в. пр. н. е. независимо от регионални особености в бита и нравите на едно или друго племе е съществувала значителна общност по отношение на материалната и духовната култура, на обичаите, нравите и традициите. Специално внимание заслужава обобщаващото наблюдение на Херодот, че траките „носят много имена, всяко племе според страната си, но всички имат приблизително еднакви обичаи във всяко отношение с изключение на гетите, травсите, и траките, които живеят над крестонците. Тази констатация на Херодот отговаря на действителното състояние на нещата. Тя свидетелствува, от една страна, за липсата на единна тракийска народност и за наличието на отделни племена със собствени названия и същевременно за голямата близост на тези племена, намерила израз в разпространението на една еднаква почти за всички материална и духовна култура. Тази общност именно е давала основание на античните автори да употребяват и общото название — траки — за цялото огромно множество от различни племена на север и на юг от Стара планина.
цитирай
19. aristotelis - травсите имали обичай да оплакват новородените деца, сарапарите практикували отрязване на главата или одиране на черепа на убития неприятел,
16.02.2013 17:55
Димитър Ангелов
ТРАКИТЕ ДО ПАДАНЕТО ИМ ПОД РИМСКА ВЛАСТ
Племенната раздробеност сред тракийския свят се е отразявала и върху облика на тяхната материална и духовна култура.Ако е съди от данни на гръцки, елинистически и римски писатели, може да се заключи, че са съществували редица регионални особености в характера на тази култура съобразно социално-икономическото и етническо състояние на дадено племе. Така напр. узнаваме за регионално местни обичаи на такива тракийски племена като агатирси, травси, гети, мизи, сарапари и др., които се срещали само у тях и не били познати на другите племена.Така напр. агатирсите, които живеели в днешно Седмиградско, имали обичай за общо ползуване на жените, травсите имали обичай да оплакват новородените деца, сарапарите практикували отрязване на главата или одиране на черепа на убития неприятел, някои от мизите (т. нар. капнобати) не употребявали месо, а други (т. нар. ктисти) не се женели.С една дума, налице е било едно разнообразие в различни сфери на материалната и духовната култура, на бита, на общественото устройство, на идеологията, което предава на тракийския свят през доримския период значителна вътрешна колоритност. Това разнообразие е характерно не само за тракийския етнос, но то може да се наблюдава и у други етнически общности, които още не са се споили в една по-устойчива категория (народност) и сред които господствува племенното деление.
цитирай
20. aristotelis - АНТИЧНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ...
16.02.2013 17:57
АНТИЧНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРОФ. Я Н К О Т О Д О Р О В
Гърците били морски народ и излишъкът на тяхното население се нуждаел от нови места за поселване, а гръцките търговци и техните стоки имали нужда от нови пазари в чужди страни. Затова и ние намираме гръцките колонии все по крайбрежната линия на Средиземно и Черно море: Маронея (ок. 30 км, южно от Гюмюрджина), Абдера при устието на Места (до Булустра), Месамбрия ( ок. 12 км, западно от Макри), Енос при устието на Хеброс – Марица, на мястото на старото тракийско селище Полтимбрия, Перинт (при дн. Ерегли) на Пропонтида (Мраморно море), Селимврия (дн. Селиврия) източно от Ерегли и Бизантум на Босфора. Всички тия по-важни гръцки колонии по брега на Средиземно море са били основани все през VІІ и VІ в. пр. Хр. През тази епоха е бил колонизиран и нашият черноморски бряг главно от милетски гърци: Истрос (при Каранасуф на Дунавската делта), Томи (Кюстенджа), Калатис (Мангалия), Бизоне (Каварна), Дионисопол (при Балчик), Одесос (Варна), Месамбрия (Месемврия), Анхиало, Аполония (Созопол), а по на юг се споменават Тиниада (днешната Инияда) и Салмидес (Мидия), Анхиало бил основан от Аполоний, Калатис – Хераклия Понтика в Битиния (Мала Азия), а Месемврия – от жители на Мегара в Гърция.В тия колонии е цъфтял богат градски културен живот. В тях гърците пренесли своите култове, своите религиозни тържества, своите политически и социални институти. Случайно намерените надписи по нашите черноморски градове ни свидетелствуват за тоя живот. Богат и много благодарен материал в това отношение би се очаквал при бъдещи системни разкопки в тях.Гръцката култура проникнала и по на север, в делтата на Дунав. Колонисти от Истрос основали Барбош при вливането на Серет в Дунава, западно от Галац, дето са намерени в гробове атически вази с черни орнаменти. При Карсиум-Хърсово е констатирана друга гръцка станция, в която са открити гръцки амфори от Родос и Книд. По на север бил основан във времето на Лизимах, Аксиопол.
цитирай
21. demograph - Продължавай Аристотел
10.03.2013 13:09
Да си жив и здрав.
А дало тази култура е гръцка - бъдещето ще покаже. Защо не попрочетеш нещо друго. Хигинс например.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: demograph
Категория: Политика
Прочетен: 6901633
Постинги: 1599
Коментари: 8963
Гласове: 9508
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Блогрол