Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.02.2013 04:44 - Конституция за гражданите. Я вижте дали е толкова лоша...
Автор: demograph Категория: Политика   
Прочетен: 10130 Коментари: 6 Гласове:
10

Последна промяна: 02.04.2013 01:16

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg


УРЕДБА НА ЖИВОТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

Преамбюл

Българският народ е Върховен господар на съдбата си и Върховен пазител и разпоредител на природните богатства на България.

Върховната власт в България принадлежи на българските граждани, които  я упражняват посредством общонародни допитавания и Този Закон.

Българският народ назначава зависими само от неговата воля Парламент  и избира пряко Президент, Главен Държавен Администратор , Главен съдия, Главен обвинител, Главен защитник на гражданите на България и Главен пазител на българската природа.

Политическите програми за добруването на България се издигат от политически партии и се приемат от народа чрез Правителствени избори.

Българския народ се представлява само от Президента на България.

Президентът може да се позовава на българския народ само при обявяване на резултати от референдуми и избори, при контакти с чужди представители, при обръщения към народа, политическите партии и в други случаи когато трябва да се позове на народната воля изразена в резултат от допитване или избори.

Изпълнението на ежедневните дела в България се се осъществява от държавата.

Държавата се ръководи от правителство, което се излъчва от политическата партия спечелила  свободни и открити ПРАВИТЕЛСТВЕНИ избори на гражданите на България..

Министър - преседателят представлява и може да говори само от името на Правителството.

Българската държава се представлява от Главния Администратор на държавата.
Главният Администрато представлява държавния апарат.

Решения и действия на лица, на държавни или недържавни органи и организации се обявяват от името и като отговорност на органа или организацията.

Парламентът се представлява от Председателят. Председателя само обявява решенията на парламента.
..........................................

чл...Този върховен закон е изработен и приет от българският народ, който възлага на парламента да изработи правила за устройството и функционирането на държавата на българските граждани и назначава българска държавна администрация, която да следи за неговото прилагане единствено за доброто на българските граждани.

Актовете на парламента подлежат на контрол от българския народ, посредством допитвания, формата и средствата за които народът избира сам.

Единствено народът може иска и да променя този Върховен закон.

С приемането на този закон българския народ приема неговото старателно спазване.

Когато прилагането на Този Закон и други приети от парламента закони и решения, и действия на държавната администрация, и държавни служители застраши живота и здравето на човек или състоянието на природата на българска или чужда територия, те не се прилагат.

Първостепенно задължение на българските граждани е незабавно да уведомят по легитимен начин, който и да е държавен орган, който следва да предприеме в спешен порядък необходимите мерки за промяната му по установен за такива случаи ред във всеки закон.

 Парламентът наброява ..... души избрани на случен принцип измежду неограничен брой, подбрани от местни народни събрания, почтени, образовани и здрави граждани на България, за срок от 2 години, без право на втори мандат.

Случайният принцип на подбор на депутати за следващия парламент се осъществява от депутатите от състава на предходното народно събрание посредством публично теглене на таен жребий.

Работата на народните представители е почетна задължителна служба за благото на българския народ.

Службата в парламента се организира от депутатите.Начинът на организация на службата се контролира от народа.

Удостоените от местните народни събрания граждани нямат право да откажат да служат на народа.

Народът им определя достойно възнаграждение и компенсации за срока на службата им в парламента.

Отказът от служба на народа се счита за върховен позор и като нарушение на конституцията се подлага на всенародно порицание.

Местните народни събрания се организират от кметовете на села, общини/ако има такива/, околии/ако има такива/области/ако има такива/ и провинции/ако има такива/на всеки две години. /Или от постоянната изборна администрация/

Всички български граждани, в това число и намиращи се извън страната, могат да предлагат личности за депутати по всякакъв възможен открит начин.

На местните събрания народът решава дали издигнатият за депутат е здрав, почтен и образован, по начин определен от самото събрание.

Депутат може да бъде отзован от службата си в парламента по реда по който е издигнат или ако се окаже, че не отговаря на изискванията по чл.1 ала.1, да бъде уволнен с решение на парламента, което подлежи на потвърждение от издигналото го местно народно събрание.

Отзоваването на депутат от парламента се извършва при публично обсъждане на причините за това.

Освободено място за депутат се попълва с публичен таен жребии измежду издигнатите за действащия парламент личности.

Работното време на депутатите е ненормирано.

По време на мандата си те са длъжни да работят толкова дълго, колкото е необходимо за да решат проблемите на народа.

Отсъствието от работа в парламента се счита за отказ за служба на народа, основание за уволнениео т служба на народа и се подлага на публично порицание.

Депутатите се осигуряват с необходимото за да изпълняват службата си на народа без да се ползват от каквито и да било привилегии и особена защита.

Чл....Парламентът утвърждава със закон структурата, функциите и разходите на държавния апарат за всяка календарна година, дългосрочните  програми за добруването на народа, както и всички дейности на държавната администрация.

Първа точка на всяко заседание на парламента е обсъждане състоянието на народа и работата на държавния апарат.

Първа точка при обсъждането на всеки закон е как ще законът служи за доброто на гражданите на България.

 //Ако проектът з а закон създаде у повече от 1 депутат съмнение, че не е в полза на народа или засяга съществуващи негови права и блага, парламентът до връща за преработка.
Когато законът предизвика съмнения у повече от 10 депутати парламентът е длъжен да поиска публично обяснение от вносителя.
Когато след преработка, или публичното обяснение отново има съмнения за засягане наинтересите н агржданите, а  вносителят поиска разглеждане и гласуване, законът се подлага на народно обсъждане.//

Чл...Депутатите нямат право да внасят предложения за закони.

Депутатите от действащият парламент са отговорни пред народа за резултатите от прилагането на всички приети закони и са длъжни да вземат незабавни мерки за отмяната или корекцията им, когато се установи, че при приложението им се засягат права и блага на народа, за което народът не е дал съгласието си.

Парламентът служи на народа като приема, поправя и отменя закони

Чл....Право на законодателна инициатива има всеки български гражданин, чрез длъжните да проявяват законодателна инициатива;

Законодателна инициатива са длъжни да проявяват:

а/Президентът;

б/ Правителството;

в/Конституционният съд;

г/ Общините/и съответните на тях/

д/Омбудсманът;
...............................

Законодателната инициатива може да съдържа само норми, които допринасят за подобряването на благосъстоянието, сигурността и справедливостта за гражданите на България.

Чл..Българския народ са българските граждани в страната и намиращите се извън нея, които не са прекратили българското си гражданство, както и тези, които макар и да нямат българско гражданство са заявили принадлежност към българския народ и са поискали закрила от българската държава от която и да е институция на държавата по определен в закон легитимен начин..

Българските граждани са свободни и почтени и никой не може на посяга на свободата и честта им, освен със специален закон, изрично одобрен от народа, чрез всенародно допитване.

Българските граждани са почтени по презумпция. Доказването на противното се установява от съд.

Произнасянето на съд с осъдителна присъда за непочтено деяние, освен другото наказане, води до автоматично лишаване от избирателни права на Правитествени избори и допитвания за срок от 2 години след изтърпяване на наказанието му.

Никой няма право да предопределя напочтеност в действията на български гражданин или да предлага закони и други мерки изхождащи от такова предположение.

Почтен е всеки български гражданин, който спазва този закон и мерките предвидени в другите закони.

Български гражданин, който притежава и друго гражданство няма избирателни права и не може да бъде предлаган за депутат и назначаван на държавна служба до отказа му от другото гражданство.

Всеки чужденец, влязъл по установения ред в пределите на България, е под закрилата и се подчинява на Този закон, с изключение на правото да избира, да бъде избиран и да бъде назначаван на държавна служба.

Чужденец, който се е озовал на територията на България не по установения ред се ползва от закрилата на Този закон. До установяване на окончателен му статут, българската държава е длъжна да му осигури достоен начин на живот,  не по-лош от минималния жизнен стандарт, определен за българските граждани.

Минималния жизнен стандарт за българските граждани се осигурява от държавата чрез система от мерки и не може да бъде по-нисък от 1/2 от усреднения стандарт на живот в държавите членки на ЕС.

В случай че се налага намаляване на жизнения стандарт, нуждата и размерите на намалението се мотивират пред народа и то се приема чрез всенародно допитване.

чл...Българската държава е съвкупността от държавните служители и институциите създадени със закон като такива, които са длъжни да осигуряват на българските граждани справедливост, безопасност, по-богат, по-сигурен, по-чист,  по-спокоен и по духовен начин на живот.

Българската държава се създава за да служи добронамерено и всеотдайно на българските граждани.

Българската държава е слуга на българските граждани.
 
В отношенията с други държави държавните служители и институции на българската държава се ръководят единствено от този принцип.

Българската държава служи на народа чрез изпълнението на законите приети от Българският Парламент

Основна грижа на държавата е да създава все по-добри условия за живот и дейност на българските граждани и нормално пребиваване на гостите на народа и държавата на българска територия..

Първостепенна задача на държавата е създаване на най-добрите условия за раждане, опазване, отглеждане, възпитание и обучение на децата.

Постоянна грижа на държавата е осигуряването на условия за намаляване на емиграцията и завръщането на българските граждани напуснали страната.

Постоянна задача на държавата е да гарантира неприкосновеността на територията на страната и защита на интересите на българския народ от външни посегателства.

Българската държава е длъжна да поддържа  адекватен потенциал от сили, които самостоятелно или във взаимодействие със съюзнически такива, да са в състояние , да окажат ефективна военна или друга помощ на български граждани чийто живот е застрашен, на всяка точка от земното кълбо,// в рамките на .... часа//.

Българската държава приема и поддържа пакет от назабавни, реципрочни и автоматично прилагани санкции спрямо държави и чужди организации, които са приявили дискриминационно отношение към български гражданин, българска организация или българската държава.

Българската държава не допуска извършването на икономически и други действия или дейности, които нанасят вреда на българския народ и на българската природа.

Всяка дейност която води до неблагоприятни за българската икономика последици се прекратява незабавно, независимо от последиците.

Български организации не могат да сключват договори, които да облагодетелстват в по-голяма степен други за сметка на благото и сигурността на българския народ, освен ако не им е възложено със специален закон.

Българските граждани са длъжни да участват в защитата на територията на страната и на този закон незвисимо от мястото където се намират в момента и от статута им в частния или публичен сектор в чужбина.

При отсъствие на разписан ред за това участие българския гражданин сам определя обема и начинът по който  да защитава благото, честта и сигурността народа на България.

В случаи когато действията му могат да засташат живота и здравето му, както и живота и здравето на други хора българските граждани се освобождават от това задъжение.

Българските граждани в чужбина са длъжни да си помагат един на друг, искрено и по почтен начин, без да нарушават закона в страната на пребиваване и никога когато помоща засташава живота на друг човек..

Българската държава е длъжна да задели по закон финансов ресурс за подпомагане на изпаднали в бедствено положение българи в чужбина, както и такъв за компенсиране на разходи направени от български граждани при оказването на помощ на други български граждани.
 

Чл...Държавната служба е въпрос на чест и е почетно платено задължение в служба на българския народ.

Длъжностите на които се изпълнява държавна служба се определят от правителството и във вид на национална йерархична таблица, която се утвърждава със закон.

//Националната йерархична таблица са всички държавни длъжности на постоянният държавен апарат и другите длъжности финансирани от държавния бюджет, подредени по низходящ ред, приравнени към военната йерархия.
В НЙТ се посочват наименованията на длъжностите, заплатите и особените материални права, когато има такива.
НЙТ се променя само тогава когато се променят и възнагражденията на българските граждани извън обхвата и’.
НЙТ се публикува в интернет и печата.//

Назначеният за държавен служител е учтив слуга на гражданите и гостите на България и е длъжен да работи по най добрия начин за тяхното добро.

Държавните служители нямат право на привилегии и на различни права от тези на българските граждани, освен правата по носенето на държавната служба дадени им със закон.

Личния живот и богатство на държавния служител са открити за контрол от народа.

Правата по носенето на държавната служба на държавния служител не могат да се отнемат от никого и никога, освен в случаите на морално и професионално несъответствие, което се установява по административен път.

Държавните служители не могат да бъдат уволнявани освен в случаите на несъответствие с изискванията по чл.1ал1.или в изпълнение на изискванията на закон.

Държавните служители не могат да се занимават с политическа дейност на работните си места и при изпълнение на службата си на народа.

Държавните служители изпълняват по неутрален начин политическите програми на правителството, като подпомагат политическите екипи да предефинират политическите цели и програми в проекти за закони и решения и да по най-добър начин и добросъвестно да изпълняват следващите от това държавни действия за изпълнението им

Държавните служители не могат да подкрепят  политически партии и идеи, освен чрез гласуването си по време на избори за правителство.

Държавните служители не могат да лобират под каквато и да е форма за икономически проекти и субекти, освен като изразят неутрално професионалното си мнение свързано с ползата на проекта за благото на българските граждани.

По всяко време и навсякъде където се намира, държавният служител е длъжен да увеличва престижа и да пази неопетнено името на България, българския народ и държавната служба.

Държавните служители в армията, полицията, специалните служби за сигурност и на други длъжности по списък на президента се ползват с особен и почетен статут, утвърден със закон.

Чл...Правителство се съставя от политически партии по реда на Закона за политическите партии и Закона за българската държава.

Състава и програмата на правителството се утвърждава от парламента със закон и  се назначават с указ на президента.

В състава на правителството и държавния апарат се допускат само почтени, образовани и здрави граждани на България.

При всяко отклонение от тези изисквания, премиерът и съответният държавен ръководител по държавната йерархия, е длъжен незабавно да освободи лицето от заеманата длъжност.

Президентът назначава и освобождава лица на длъжности по списък утвърден със закон приет от парламента.

Чл..Политическа партия се създава с решение на съд, ако устава, програмата и целите на политическата и дейност са насочени към подобряване на живота на българските граждани, укрепване на единството на народа и осигуряване на сигурността на народа и  опазването на българската природа.

Политическите партии се състезават помежду си за спечелване на доверието на българските граждани за да съставят правителство и да управляват държавата чрез свободни и прозрачни за контрол избори.

Политическите партии не се финансират от държавата.

Разходите за партийна агитация и издръжка на партийните структури се поема от лични дарения на симпатизантите им.

Юридически лица регистрирани по българското законодателство и чужди такива не могат да финансират каквато и да било политическа дейност в България.

Установяването на такова финансиране се счита за заговор срещу българския народ.

Чл...Изборите са задължителни за всички български граждани по целия свят.

Изборите се организират и провеждат от постоянна изборна администрация, която е част от постоянната държавна администрация.

Гласуването е  електронно и може да става и по всички други технически начини лично или с легитимен представител..

Гласът е невалиден само ако е невъзможно да се установи самоличността на гласувалия и за кого е гласувал.

Чл...Търговията с гласове е престъпление срещу народа.и се преследва като такова.

Политическа партия или лице за които се установи, че са търгували с гласове, под каквато и да е форма, се лишават незабавно от политически права и отпадат от изборите.

Отказът да се гласува е акт срещу интересите на България и подлежи на порицание и административно наказание.

Чл...Изборите провеждат на принципа на последователното елиминиране на конкурентите, докато остане една партия победител.

Не се допуска съставянето на коалиции. Преговорите за коалиции са престъпление срещу народа.

Чл...Политическата партия спечелила изборите получава право да състави правителство, което да  управлява държавата като добър стопанин и за благото на гражданите, за срок от 4 години.

Чл....Политическите партии са длъжни да осъществяват всички свои дейности в условия на пълна публичност и неограничена с нищо откритост за контрол от народа.

Личният живот на политическите лица е отворен за контрол от народа.

Политическите партии се разпускат незабавно, с решение на съда по съкратена процедура в случай, че се установи тайно договаряне на политически или други действия насочени срещу доброто на българския народ.

Добро за българския народ е само идея и действие, което допринася за повишаване на благосъстоянието му, сигурността му, справедливостта и опазване на природата на България.

В случаи на нарушаване на изискванията за откритост на политическата дейност на партията им, ръководствата на политическите партии носят наказателна отговорност за измяна на народа.

Чл...При правителствена криза и невъзможност правителството да управлява държавата Президентът възлага на втората политическа партия от последните избори да състави правителство и да изпълни остатъка до края на мандата на предходното.

Чл....Политическата партия на второ място е длъжна да състави правителство „в сянка”, което да се подготвя да поеме без сътресения управлението на държавата в случай на правителствена криза или друга нужда.

 Правителството в сянка има достъп до цялата информация която му е необходима за да се готви да поеме управлрнието в случай на нужда.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

За сега до тук.
Продължете и вие.
Тагове:   българия,   Бойко Борисов,   политика,   новини,   протест,   дупка,   революция,   мечта,   желание,   телевизия,   кредит,   парламент,   мафия,   народ,   демокрация,   манипулация,   полиция,   медия,   власт,   Братство,   екология,   пропаст,   лъжа,   данъци,   справедливост,   наркотици,   терорист,   нов свят,   ипотечен кредит,   взаимопомощ,   свобода на словото,   кредитна карта,   такси,   администрация,   страх,   свобода,   Рождество,   съзнание,   равенство,   закони,   злоупотреби,   чужденци,   тълпа,   затвор,   ГЕРБ,   видео,   защита,   управляващи,   банка,   история,   измама,   промяна,   икономика,   пропаганда,   конспирация,   Реквием,   просвещение,   командоси,   Конституция,   корпорация,   популизъм,   движения,   гробарите,   уплаха,   жълти медии,   тоталиризъм,   основинапромяната,   програмазапормяна,   сътрудничство,   българивчужбина,   емогранти,   corpocration,   талпа,   напревратите,   конспирацията,   робствотонаруснаците,   националенпраздни,   държавнислужители,


Гласувай:
101. anonimen65 - hubava konstitutsia
27.02.2013 05:12
no e nevuzmojna v dneshnia ni hal a da ne kazvam silna duma i utopichna ot gledna tochka na svetovnia hal.a kak mi se iska da se ustroi tka jivota v bg.kak mi se iska vsichki da zarabotim da si imame nashe proizviodstvo dori da niamame iznos,no da se samozadovoliavame i da si jievem mirno v mir i vzaimopomagane da sme shtatslivi sus zavurnaliet si detsa ot robiata v tezi preuspeli strani,koito vzemat tsveta ni da im e chernia rabotnik a na durjavata ni pomagt kato prelugvat za malko pari tsenni neshta da vzemat i iznesat izvun stranata kolkoto se moje poveche.napravo se stresnah kato prochetoh,che sa izneseni 100000 kg zlato ot stranata ni.
цитирай
2. demograph - Знам. Но трябва да се започне да се мисли по това
27.02.2013 11:10
anonimen65 написа:
no e nevuzmojna v dneshnia ni hal a da ne kazvam silna duma i utopichna ot gledna tochka na svetovnia hal.a kak mi se iska da se ustroi tka jivota v bg.kak mi se iska vsichki da zarabotim da si imame nashe proizviodstvo dori da niamame iznos,no da se samozadovoliavame i da si jievem mirno v mir i vzaimopomagane da sme shtatslivi sus zavurnaliet si detsa ot robiata v tezi preuspeli strani,koito vzemat tsveta ni da im e chernia rabotnik a na durjavata ni pomagt kato prelugvat za malko pari tsenni neshta da vzemat i iznesat izvun stranata kolkoto se moje poveche.napravo se stresnah kato prochetoh,che sa izneseni 100000 kg zlato ot stranata ni.

Конституция на гражданите би дала Надежда. Дори самото мислене за ново устройство на България е вече Надежда и знак За Вяра в бъдещето. Балгодаря.
цитирай
3. myonlink - :)
27.02.2013 21:25
+1 :)
цитирай
4. batogo - Много добра работа!
01.03.2013 12:53
Има много позитивен и съзидателен дух в този твой проект, но той изисква много високо национално съзнание, което засега липсва. Поздравления за труда ти, защото той определено буди сериозен размисъл и преоценка на ценностите.
цитирай
5. chipollino - Харесва ми, но все още остава въп...
05.03.2013 11:22
Харесва ми, но все още остава въпросът с централизираната власт. Когато оставиш властта в ръцете на президент или премиер, които да назначават хора от своята партия на ключови позиции и да разполагат с изпълнителната власт, Конституцията лесно бива потъпкана, а това обикновено остава ненаказано. Попринцип и сега има механизми, които да предотвратяват това, но те просто не се прилагат или процедурата е прекалено тромава и съответно неефективна. Обикновенно едно дело се води с години. Смятам, че трябва да се поработи много сериозно в тази насока.
цитирай
6. demograph - ЗА ВСИЧКО ИМА НАЧИН
02.04.2013 00:48
chipollino написа:
Харесва ми, но все още остава въпросът с централизираната власт. Когато оставиш властта в ръцете на президент или премиер, които да назначават хора от своята партия на ключови позиции и да разполагат с изпълнителната власт, Конституцията лесно бива потъпкана, а това обикновено остава ненаказано. Попринцип и сега има механизми, които да предотвратяват това, но те просто не се прилагат или процедурата е прекалено тромава и съответно неефективна. Обикновенно едно дело се води с години. Смятам, че трябва да се поработи много сериозно в тази насока.

Законът се потъпква, защото в К-тя е заложено това. Изучавал съм Магна Харта. Там има един "лаф" 'Гражданите са почтени по презумпция"..Представяш ли си колко много произтича от това!? У нашата пише 'Никой не е виновен до доказване на противното"?/перефразирам/ Разликата е от земята до небето, макар и на пръв прочит да не е така.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: demograph
Категория: Политика
Прочетен: 7731944
Постинги: 1599
Коментари: 8967
Гласове: 10139
Календар
«  Септември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Блогрол