Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.11.2013 00:04 - Павел Серафимов - Спароток "Какво означава името българи"
Автор: demograph Категория: Политика   
Прочетен: 1613 Коментари: 1 Гласове:
0КАКВО ОЗНАЧАВА ИМЕТО БЪЛГАРИ?

Правени са доста опити за тълкуване на народностното ни име. Едни изследователи смятат, че то идва от названието на река Волга. Други виждат връзка с тюркско-монголският глагол bulgha  смесвам. Д.Дечев предлага обяснение с немската дума Bаlger- войнствен, несговорчив, драка.  Търсени са и тотемни значения с името на някакво пъргаво животно - булга в границите на Монголия...(Б.Симеонов и др.)

Всички тези предположения са неверни разбира се. Б.Симеонов отбелязва, че старите имена на Волга са Ра и Итил, докато Волга се налага доста след появата на българите в историческите извори. Две обширни антропологически изследвания пък показаха, че ние притежаваме европейски корени и като произход нямаме нищо общо с турците, или други азиатски народи. Немската дума Bаlger- войнствен, несговорчив, драка  няма успоредици в другите германски езици, това показва, че е заемка.

Къде да потърсим значение на името българи тогава? На помощ идват старите извори. В продължение на 1000 години дедите ни са отъждествявани ту с мизи, ту с пеони – тракийски племена обитаващи Югоизточна Европа и земите в близост до Троя от най-дълбока древност. Й.Зонара и Й. Цеца наричат дедите ни пеони. Л.Дякон, Д.Хоматиан, М.Аталиат, М.Гавала, Й.Кантакузин и много други отъждеcтвяват старите българи с мизите.

Според Зонара, а и Цеца панонци и пеони са едни и същи хора, които в по-ново време биват наричани българи (Д. Ангелов). В Панония е регистриран древния град Болгум. В Мизия/Фригия пък се намира селището с име Балгатия.Друг интересен топоним е Балагрос, той е локализиран в Югозападна Тракия, това е и алтернативното име на планината Орбел -Беласица.

На юг от Сердика – София е разположена крепостта Бургарама, който според мен е гърцизираното предаване наБългаромъ/Блъгаромъ  на българите. В някои случаи гърците предават народностното ни име като Βουργαρι вместо Βουλγαροι. Отново в Тракия е намерено посвещение на Зевс Блегур. Понеже край Сосновка е намерено посвещение на бог Арес Блегур, то става ясно, че Блегур е по-скоро етнически епитет, т.е. в древността е съществувал народ блегури.

За тези блегури обаче не говори никой. Нито пък повечето от съвремените учени правят връзка между балагрите в армията на Александър Велики с българите. Старите летописи споменават и друг народ с интересно име. Това саболгите, които по времето на цар Кир – VI век пр. Христа тръгват от Тракия за Ирландия. Част от тези болги се заселва в Южна Британия където е град Вента Белгарум. В Панония, недалеч от град Болгум е живяло племетобелги. То е споменато преди около 2000 години от Плиний Стари. Народ със същото име белги е локализиран в Скития от Помпоний Мела.

Нека обобщим накратко. В продължение на едно хилядолетие българите са отъждествявани с траките. Едва ли е случайно, че в земите на мизи и пеони намираме градовете Болгум, Балгатия, Бургарама/Българомъ, а и племената белги, балагри, блегури. Болгите, наречени още белги са локализирани на Британските острови, но ирландските предания разказват, че тези хора са тръгнали от Тракия - “The Thracian party become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs (Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299).

Етнонимите болги, белги, балагри, блегури не са идентични, а само показват силна прилика. Това обаче не е нещо необичайно за древността. Плиний Стари споделя в книга III, че названията на определени народи са трудни за произношение. Името на бригите е документирано по девет различни начина: Βρύγες, Βρύγοι, Βρϋγαι, Βρίγες, Βρίγοι, Βρύκες, Βρύκαι, Βρυκείς, Φρύγες (Вл.Георгиев, Траките и техния език, с.223).

В случай, че разполагаме с тези данни, то е пълно безумие да търсим значие на името ни в езиците на монголци, тюрки и други народи. Щом значителен брой исторически извори определят старите българи като траки и щом в земите на траките намираме етноними близки до народностното ни название, то и значението на българи ще бъде намерено в тракийския език.

Вл.Георгиев свързва тракийската дума блекур/блегур с и.е. bhleguro и гръцката дума φλεγρός-горящ, пламтящ, възпламеняващ (Вл.Георгиев, Траките и техния език, с.59). Древната тракийска дума, от която произлиза народностното ни име е сродна и на лат. fulgor-сияние, санскритската балга/барга-сияние, светкавица, латв.balgans-светъл, сродна е и нашата дума благ, която има древно значение светъл (БЕР, А-З ,  София, 2007, с.52-53).

Древното значение на името българи е светли, сияйни. За гърци и римляни нашето народносто име е звучало странно и поради тази причина различни автори, в различни времена са го предали по различен начин – болги, блегури, белги, балагри.

Смятам, че в дълбока древност едно от племената на мизите са се самонаричали бльгари, блъгари. Съдейки по значението на името – сияйни, светли, то можем да отсъдим, че тези хора са представлявали аристокрацията, или пък са били жреческа прослойка. В Ранното Средновековие, когато народът ни започва да се обединява е направен избор за общо име българи поради неговата престижност.

Няма нищо неестествено в това названието на едно племе да даде име на цял народ. Тацит обяснява, че по начало името германи не е принадлежало на цялата раса, а само на едно племе, но с течение на времето е прието за всички народи от групата на германите. Така е станало и у нас, но поради омразата на гърци и римляни към дедите ни, почти всички извори за древните българи са унищожени.

Не отричам присъствие на хора самонаричащи се българи и извън Тракия. Нека не забравяме, че ирландските легенди поставят дошлите от Тракия болги в основата на културата си. Белгите в Панония дават имената наПесиум- старата Пеща, Волентум  (от стблг. воленте-вол), Сабария (от стблг. съборъ-събор)…

Народ с име барга/балга има и в Индия. Тези хора са споменати в Махабхарата, но не са местно население. Хората наречени барга, баргава, бригус са потомци на Брама, а индийският Брама не е никой друг освен тракийският Бромий- Дионис. Луций Ариан свидетелства за това, че преди идването на тракиеца Дионис, индийците били примитивни и ядели месото сурово. Тракиецът Дионис създал цивилизацията на Индия, дал религия на местното население, като разбира се сложил себе си начело на пантеона: “The Indians, he says, were originally nomads, as are the non-agricultural Scythians, who wandering in their waggons inhabit now one and now another part of Scythia; not dwelling in cities and not reverencing any temples of the gods; just so the Indians also had no cities and built no temples; but were clothed with the skins of animals slain in the chase, and for food ate the bark of trees; these trees were called in the Indian tongue Tala, and there grew upon them, just as on the tops of palm trees, what look like clews of wool. They also used as food what game they had captured, eating it raw, before, at least, Dionysus came into India. But when Dionysus had come, and become master of India, he founded cities, and gave laws for these cities, and became to the Indians the bestower of wine, as to the Greeks, and taught them to sow their land, giving them seed. It may be that Triptolemus, when he was sent out by Demeter to sow the entire earth, did not come this way; or perhaps before Triptolemus this Dionysus whoever he was came to India and gave the Indians seeds of domesticated plants; then Dionysus first yoked oxen to the plough and made most of the Indians agriculturists instead of wanderers, and armed them also with the arms of warfare. Further, Dionysus taught them to reverence other gods, but especially, of course, himself”.

http://www.fordham.edu/halsall/ancient/arrian-bookVIII-India.asp

 https://www.beazley.ox.ac.uk/dictionary/Dict/image/dionysosLIMC.jpg

Това, че народностното ни име е широко разпространено показва само, че дедите ни са били силен народ, който както ще направят и римляните по-късно, е покорил много хора и им е дал от културата си. 

Ние българите сме светъл народ, който се е славел със своята справедливост. В нас е заложена упорита непримиримост към злото, което погубва душите на хората. Ние сме вечните бунтари и будители, тези които разкъсват черната завеса на лъжите.

Напълно естествено е, че точно тези качества са ни превърнали в мишена за силите на тъмнината.Тези, които й служеха се постараха да омърсят името българи и успяха да заблудят мнозина. За да почетем предците си трябва да извадим наяве истината за тях. Потомците на светлината не трябва да тънат в забвение!

Използвана литература:

1.Б.Симеонов, Прабългарска Ономастика, Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008;

2.Д. Ангелов, Образуване на българската народност, Наука и Изкуство, София, 1971;

3.Pliny, Historia Naturalis, trasl. H.Rackham, Cambridge University Press, London, 1947;

4.P.Mela, Geography/De situ Orbi, Edwin Mellen Press,  transl.P.Berry, 1997;

5.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977;

6.Barrington Atlas of the Greek and Roman World;

7.Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833;

8.БЕР, А-З , AИ Проф.Марин Дринов, София, 2007

9.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;

10.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;

11.Arrian, Anabasis Alexandri 

http://www.fordham.edu/halsall/ancient/arrian-bookVIII-India.asp

 ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK 

 
Тагове:   траки,   македонци,   българи,


Гласувай:
01. penchoan - Тракийските племена в днешните ...
07.11.2013 00:29
Тракийските племена в днешните Родопи са били наричани "благъри" - произлиза от благи хора. Тракийските племена, които са мигрирали в Азия и после се връщат с Аспарух, са били по-войнствени и опитни във военното изкуство. Създали са множество държави. Наричали са ги големите учители или большие гури - болгури.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: demograph
Категория: Политика
Прочетен: 7254745
Постинги: 1599
Коментари: 8966
Гласове: 9795
Календар
«  Октомври, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Блогрол